www.adhdnetwerk.nl > Home
VRAAGBAAK VAN DE MAAND
STEL EEN VRAAG AAN ...

Carien Smeets (kinderen/jeugd)
Pieter-Jan Carpentier - voorzitter (volwassenen)
Sanne Vink (psycholoog)
HOME

De Stichting ADHD Netwerk werd op 19 januari 2010 opgericht door bestuursleden van het Artsen Netwerk ADHD en de Stichting Netwerk ADHD bij volwassenen. Door deze samenwerking willen wij benadrukken dat ADHD in alle levensfasen voorkomt en hopen we de continuïteit van de zorg voor ADHD patiënten te verbeteren.


Eén van de doelen van het ADHD Netwerk is informatievoorziening via deze website.

De website is bedoeld als forum voor behandelaren, om kennis uit te wisselen en om nieuwe ontwikkelingen te horen. Er zijn op dit moment ruim 500 leden.


Voor patiënten biedt deze website een adressenlijst van behandelaren die gespecialiseerd zijn in behandeling van ADHD.NIEUWS
Column - Examens
“Het voelt net als toen ik de eerste keer naar het ziekenhuis moest om geopereerd te worden. Toen had ik ook zo’n vreemd gevoel in mijn maag. Dit heb ik nog nooit eerder gedaan en ik weet niet wat ik kan verwachten.” Het zijn de woorden van zoon. Vandaag zijn de praktijkexamens van start gegaan en hij is ontzettend zenuwachtig.
Column - Gedrag en schoolprestaties
“Kinderen halen geen hoger cijfer door Ritalin. VU Amsterdam: schrijf dit niet meer voor met het oog op schoolprestaties”, kopt de Volkskrant. Van ADHD-medicijnen presteren kinderen niet beter op school. Concerta en Ritalin moeten niet worden voorgeschreven om de leerprestaties van kinderen te verbeteren.
Column - ADHD in het nieuws
“Onderzoekers vinden mogelijk verband tussen darmbacteriën en ADHD”, “luchtvervuiling heeft effect op ongeboren kinderen: meer kans op ADHD” en “met dieet ADHD te lijf, medicijnen niet meer nodig”. Het zijn zomaar wat koppen van berichten die de afgelopen twee weken voorbij zijn gekomen. De onderzoeken naar ADHD zijn duidelijk weer veelvuldig in het nieuws.
Oproep voor onderzoek ADHD en bewegings- en lichttherapie bij jongeren
Onderzoekers bij Karakter en RadboudUMC die werken aan de zgn Proud-studie zoeken deelnemers voor een onderzoek naar effecten van licht- en bewegingstherapie bij ADHD. Leden van het ADHD Netwerk worden verzocht om deze oproep te verspreiden onder hun cliënten. 

AGENDA
Cursus Diagnostiek en Behandeling van slaapproblemen bij volwassenen met ADHD
01 Mei 2018

Het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen geeft cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen met ADHD voor professionals in de GGZ.

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen
16 Mei 2018

Het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen geeft cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen met ADHD voor professionals in de GGZ.

Medicatie ADHD bij volwassenen
25 Mei 2018

Het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen geeft cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen met ADHD voor professionals in de GGZ.

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen
08 Juni 2018

Het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen geeft cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen met ADHD voor professionals in de GGZ.COLUMN
COLUMN
ADHD NETWERK BESTUUR
Pieter-Jan Carpentier - voorzitter Els van den Ban - vice-voorzitter Nannet Buitelaar - secretaris Sanne Vink - penningmeester
Derk Birnie Dinemarie Teunissen Miriam Wauters Sevket Hepark
Denise Bijlenga Carien Smeets

SITEMAP   COLOFON   DISCLAIMER