www.adhdnetwerk.nl > Home
VRAAGBAAK VAN DE MAAND
STEL EEN VRAAG AAN ...

Els van den Ban - voorzitter (kinderen/jeugd)
Denise Bijlenga (volwassenen)
Sanne Vink (psycholoog)
HOME

De Stichting ADHD Netwerk werd op 19 januari 2010 opgericht door bestuursleden van het Artsen Netwerk ADHD en de Stichting Netwerk ADHD bij volwassenen. Door deze samenwerking willen wij benadrukken dat ADHD in alle levensfasen voorkomt en hopen we de continuïteit van de zorg voor ADHD patiënten te verbeteren.


Eén van de doelen van het ADHD Netwerk is informatievoorziening via deze website.

De website is bedoeld als forum voor behandelaren, om kennis uit te wisselen en om nieuwe ontwikkelingen te horen. Er zijn op dit moment ruim 500 leden.


Voor patiënten biedt deze website een adressenlijst van behandelaren die gespecialiseerd zijn in behandeling van ADHD.


Protocol Stichting ADHD Netwerk in verband met de Privacywetgeving m.i.v. 25-05-2018

Stichting ADHD Netwerk respecteert en garandeert de privacy van al haar leden en participanten.

Op generlei wijze worden gegevens van leden en participanten verstrekt aan derden, verspreid op internet of andere media, anders dan met toestemming van de betrokkenen (de Behandelarenlijst). NIEUWS
Column - Uitstelgedrag

De vorige column is al een flinke poos geleden. We waren op vakantie. En daarna kwam het er niet van. Druk druk druk. Het onderwerp had ik wel in mijn hoofd, maar ik werd telkens afgeleid om iets anders te gaan doen. Iedere dag nam ik mij voor om er nu toch echt voor te gaan zitten. Helaas gebeurde dat niet. Mijn hoofd zat te vol en er waren teveel andere dingen die ook nog moesten gebeuren.

Welke jongere maakt de (cover)tekening?
Tycho Dekker is onderzoeker aan de UvA en de Bascule (kinderpsychiatrie) naar ADHD en risicogedrag, en tevens lid van het ADHD Netwerk. Voor zijn proefschrift is hij op zoek naar kinderen/jongeren/jjong-volwassenen die een tekening/illustratie willen aanleveren voor het proefschrift.
Bijeenkomst AD(H)D Café Breda
Voor mensen met ADHD en familie organiseert het AD(H)D Café Breda weer een maandelijkse bijeenkomst, en wel op dinsdag 17 september a..s.   Thema: Waarom voelen we zoveel?
CBR: welke informatie hebben zorgverleners nodig?
Het CBR inventariseert welke informatie zorgverleners nodig hebben om hun patiënten goed te kunnen adviseren over ADHD/ADD en verkeersveiligheid. U als zorgverlener kan hierbij helpen door het invullen van een vragenlijst (4 minuten). Daarnaast zoekt het CBR huisartsen en psychiaters om te interviewen over dit onderwerp. 

AGENDA
Child Psychiatry: what's next? - afscheidssymposium Prof. Dr. Jan Buitelaar
20 September 2019
Op vrijdag 20 september a.s. vindt in Nijmegen het symposium Child Psychiatry, what's next? plaats, voorafgaand aan de afscheidsrede van prof. dr. Jan Buitelaar. Voor de afscheidsrede is aparte inschrijving nodig
Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen
02 Oktober 2019

Het Kenniscentrum ADHD bij volwassen en ouderen  geeft interactieve cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen en ouderen met ADHD voor professionals in de GGZ.

ADHD en slaapproblemen
04 Oktober 2019

Het Kenniscentrum ADHD bij volwassen en ouderen  geeft interactieve cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen en ouderen met ADHD voor professionals in de GGZ.

DIVA-5 Training
09 Oktober 2019

Het Kenniscentrum ADHD bij volwassen en ouderen  geeft interactieve cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen en ouderen met ADHD voor professionals in de GGZ.ADHD NETWERK BESTUUR
Els van den Ban - voorzitter Derk Birnie - vice-voorzitter Nannet Buitelaar - secretaris Sanne Vink - penningmeester
Dinemarie Teunissen Miriam Wauters Denise Bijlenga Carien Smeets

SITEMAP   COLOFON   DISCLAIMER