www.adhdnetwerk.nl > Home
VRAAGBAAK VAN DE MAAND
STEL EEN VRAAG AAN ...

Derk Birnie (kinderen/jeugd)
Anne van Lammeren (volwassenen)
Sanne Vink (psycholoog)
HOME

De Stichting ADHD Netwerk werd op 19 januari 2010 opgericht door bestuursleden van het Artsen Netwerk ADHD en de Stichting Netwerk ADHD bij volwassenen. Door deze samenwerking willen wij benadrukken dat ADHD in alle levensfasen voorkomt en hopen we de continuïteit van de zorg voor ADHD patiënten te verbeteren.


Eén van de doelen van het ADHD Netwerk is informatievoorziening via deze website.

De website is bedoeld als forum voor behandelaren, om kennis uit te wisselen en om nieuwe ontwikkelingen te horen. Er zijn op dit moment ruim 700 leden.


Voor patiënten biedt deze website een adressenlijst van behandelaren die gespecialiseerd zijn in behandeling van ADHD.NIEUWS
Column - Afgeleid

Help! De deadline voor deze column is verstreken en er staat nog geen letter op papier. Er is nog geen onderwerp, geen titel, niks. Voor mij zie ik een leeg scherm. Om mij heen zie ik daarentegen genoeg. Allemaal zaken die mij afleiden van het schrijven.

Column - Verstrooid

"Mamaaa, dat heb je al gedaan!" Ondertussen hoor ik een diepe zucht. Dochter begrijpt duidelijk niks van mijn gemopper over het pak drinken dat niet in de koeling staat. "Je deed het gisteravond, samen met dat andere pak."

Onderzoek patiëntenperspectief voor de Zorgstandaard ADHD
Onderzoeker Sam Schrevel organiseert samen met Impuls & Woortblind twee focusgroepen, één groep voor mensen met ADHD en één voor mensen met ADD. Behandelaars kunnen voor deze achterban-raadpleging deelnemers benaderen (zie ook Uitnodiging onderzoek volwassenen met AD(H)D) De twee groepsinterviews staan gepland op 13 en 20 september a.s., van 19.30-21.30 in Utrecht.
Column - Chronisch boos
De laatste week van de schoolvakantie is aangebroken. Op zich vind ik dit jammer, want het is heerlijk dat de wekker niet iedere dag om zes uur gaat. We kunnen nu lekker uitslapen en op ons gemak de dingen doen. Maar voor zoon is het beter dat het structurele schoolleven weer begint. Hij is namelijk chronisch boos.

AGENDA
DIVA 2.0 Training
30 September 2016

Het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen geeft cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen met ADHD voor professionals in de GGZ.

lezing ADHD, Autisme, Dyslexie……, probleem, gave of normaal?
06 Oktober 2016
Een interactieve lezing, een persoonlijk verhaal en informatie over wetenschappelijk onderzoek, van 19.30-22.00 uur in Landsmeer.
Cursus Medicatie II voor gevorderden (ADHD bij volwassenen)
07 Oktober 2016

Het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen geeft cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen met ADHD voor professionals in de GGZ.

NBO Basiscursus Verstandelijke beperkingen en psychiatrie, in de praktijk 2016
11 Oktober 2016
NBO cursus, Parnassia Den Haag, 9.30 – 15.30 uur.


43E NETWERKMEETING
43e Netwerkmeeting

SITEMAP   COLOFON   DISCLAIMER