www.adhdnetwerk.nl > Home
VRAAGBAAK VAN DE MAAND
STEL EEN VRAAG AAN ...

Els van den Ban - vice-voorzitter (kinderen/jeugd)
Miriam Wauters (volwassenen)
Sanne Vink (psycholoog)
HOME

De Stichting ADHD Netwerk werd op 19 januari 2010 opgericht door bestuursleden van het Artsen Netwerk ADHD en de Stichting Netwerk ADHD bij volwassenen. Door deze samenwerking willen wij benadrukken dat ADHD in alle levensfasen voorkomt en hopen we de continuïteit van de zorg voor ADHD patiënten te verbeteren.


Eén van de doelen van het ADHD Netwerk is informatievoorziening via deze website.

De website is bedoeld als forum voor behandelaren, om kennis uit te wisselen en om nieuwe ontwikkelingen te horen. Er zijn op dit moment ruim 700 leden.


Voor patiënten biedt deze website een adressenlijst van behandelaren die gespecialiseerd zijn in behandeling van ADHD.NIEUWS
Onderzoek patiëntenperspectief voor de Zorgstandaard ADHD
Onderzoeker Sam Schrevel organiseert samen met Impuls & Woortblind twee focusgroepen, één groep voor mensen met ADHD en één voor mensen met ADD. Behandelaars kunnen voor deze achterban-raadpleging deelnemers benaderen (zie ook Uitnodiging onderzoek volwassenen met AD(H)D) De twee groepsinterviews staan gepland op 13 en 20 september a.s., van 19.30-21.30 in Utrecht.
Column - Chronisch boos
De laatste week van de schoolvakantie is aangebroken. Op zich vind ik dit jammer, want het is heerlijk dat de wekker niet iedere dag om zes uur gaat. We kunnen nu lekker uitslapen en op ons gemak de dingen doen. Maar voor zoon is het beter dat het structurele schoolleven weer begint. Hij is namelijk chronisch boos.
Wetenschappelijk Artikel - Criteria and Concurrent Validity of DIVA 2.0
In dit artikel wordt de eerste validatie studie van de DIVA 2.0 beschreven. Het Diagnostisch Interview voor ADHD bij volwassenen (DIVA 2.0) is een van oorsprong Nederlands semi-gestructureerd interview voor ADHD bij volwassenen, dat veel gebruikt wordt in de klinische praktijk. De DIVA 2.0 is inmiddels vertaald in verschillende talen en gratis verkrijgbaar
Behandeling van ADHD voorkomt depressie !
Op alle leeftijden gaat ADHD gepaard met comorbide psychiatrische stoornissen, en depressie is daarbij een van de meest voorkomende stoornissen. Een elegant  Zweeds onderzoek heeft de meerwaarde van ADHD behandeling voor de aanpak van deze stemmingsstoornis kunnen aantonen.

AGENDA
Inspiratiesessie over waarde(n)vol werken in de ggz
08 September 2016

Inspiratiesessie met lezingen en workshops voor psychiaters, psychologen, verpleegkundigen, ervaringsdeskundigen, bestuurders en teamleiders in de zorg op 8 september a.s. van 9.00-17.00 uur, te Deventer. Kosten € 125 (Dimenceleden € 75)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen
16 September 2016

Het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen geeft cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen met ADHD voor professionals in de GGZ.

Cursus Coaching I voor beginners
21 September 2016

Het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen geeft cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen met ADHD voor professionals in de GGZ.

Medicatie I voor beginners
23 September 2016

Het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen geeft cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen met ADHD voor professionals in de GGZ.43E NETWERKMEETING
43e Netwerkmeeting

SITEMAP   COLOFON   DISCLAIMER