www.adhdnetwerk.nl > Home
VRAAGBAAK VAN DE MAAND
STEL EEN VRAAG AAN ...

Els van den Ban - voorzitter (kinderen/jeugd)
Nannet Buitelaar - secretaris (volwassenen)
Sanne Vink (psycholoog)
HOME

De Stichting ADHD Netwerk werd op 19 januari 2010 opgericht door bestuursleden van het Artsen Netwerk ADHD en de Stichting Netwerk ADHD bij volwassenen. Door deze samenwerking willen wij benadrukken dat ADHD in alle levensfasen voorkomt en hopen we de continuïteit van de zorg voor ADHD patiënten te verbeteren.


Eén van de doelen van het ADHD Netwerk is informatievoorziening via deze website.

De website is bedoeld als forum voor behandelaren, om kennis uit te wisselen en om nieuwe ontwikkelingen te horen. Er zijn op dit moment ruim 500 leden.


Voor patiënten biedt deze website een adressenlijst van behandelaren die gespecialiseerd zijn in behandeling van ADHD.


Protocol Stichting ADHD Netwerk in verband met de Privacywetgeving m.i.v. 25-05-2018

Stichting ADHD Netwerk respecteert en garandeert de privacy van al haar leden en participanten.

Op generlei wijze worden gegevens van leden en participanten verstrekt aan derden, verspreid op internet of andere media, anders dan met toestemming van de betrokkenen (de Behandelarenlijst). NIEUWS
Column - Medicijnstop

Voor de zomervakantie was dochter overspannen. Ze sliep bijna niet meer, ze at slecht en ze bleef maar afvallen. Het was zaak om alles weer fatsoenlijk op de rit te krijgen. Beter slapen en weer een aantal kilootjes aankomen. Dankzij de broodnodige rust knapte ze gelukkig snel weer een beetje op. Maar er was nog iets. Ze stopte met de medicatie.

Column - Overspannen
Ze bleef boos. Vreselijk boos. De laatste toetsweek op school heeft dochter de das omgedaan. Vloekend en tierend stampte ze door het huis. Ze begon er steeds slechter uit te zien. Een wit koppie, ze sliep bijna niet meer en ze viel kilo’s af.
PsyQ Den Haag zoekt collega's voor ADHD programma
PsyQ Den Haag zoekt voor het innovatieve programma ADHD een ervaren GZ psycholoog / psychotherapeut en een verpleegkundig specialist
The effect of methylphenidate treatment
Lees het laatste Wetenschappelijk Artikel, een samenvatting van 'The effect of methylphenidate treatment on psychopathic behavior of patients having ADHD with and without ODD'. 


AGENDA
Medicatie ADHD bij volwassenen
21 September 2018

Het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen geeft cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen met ADHD voor professionals in de GGZ.

UKAAN (UK Adult ADHD Network)
23 September 2018
Dagcongres over ADHD in Edinburgh. Klik hier voor meer informatie, het programma en inschrijving.
5th EUNETHYDIS conference on ADHD (UK)
23 - 26 September 2018
Driedaagse Internationale ADHDconferentie in Edinburgh (Schotland) met vooraanstaande experts.  Programma en inschrijven.
Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen
05 Oktober 2018

Het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen geeft cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen met ADHD voor professionals in de GGZ.ADHD NETWERK BESTUUR
Els van den Ban - voorzitter Derk Birnie - vice-voorzitter Nannet Buitelaar - secretaris Sanne Vink - penningmeester
Dinemarie Teunissen Miriam Wauters Denise Bijlenga Carien Smeets

SITEMAP   COLOFON   DISCLAIMER