www.adhdnetwerk.nl > Home
VRAAGBAAK VAN DE MAAND
STEL EEN VRAAG AAN ...

Dinemarie Teunissen (kinderen/jeugd)
Nannet Buitelaar - secretaris (volwassenen)
Sanne Vink (psycholoog)
HOME

De Stichting ADHD Netwerk werd op 19 januari 2010 opgericht door bestuursleden van het Artsen Netwerk ADHD en de Stichting Netwerk ADHD bij volwassenen. Door deze samenwerking willen wij benadrukken dat ADHD in alle levensfasen voorkomt en hopen we de continuïteit van de zorg voor ADHD patiënten te verbeteren.


Eén van de doelen van het ADHD Netwerk is informatievoorziening via deze website.

De website is bedoeld als forum voor behandelaren, om kennis uit te wisselen en om nieuwe ontwikkelingen te horen. Er zijn op dit moment ruim 500 leden.


Voor patiënten biedt deze website een adressenlijst van behandelaren die gespecialiseerd zijn in behandeling van ADHD.NIEUWS
Column - Hersenziekte
'In de klas heeft ze een plekje gekregen vooraan. Dat heeft ze niet zelf uitgezocht, maar dat werd haar toebedeeld, omdat ze er om vroeg, door haar gedrag. En dan een stelletje jongens om haar heen als erehaag. En dat alles om haar geklets maar af te remmen. Ze kon goed werken als ze zin had. Maar dat laatste moet ik er wel bij zeggen. Plotseling lag ze met haar hoofd op haar armen. Of ze keek boos. Ze is wat wispelturig. Als je wilt, kun je best werk leveren. Ga je dat ook doen?'
Werken aan INTIMITEIT bij relaties met ADHD partner
Partners van ADHDers zijn vaak een vergeten groep m.b.t. het effect dat een partner met ADHD kan hebben op de relatie. Een recent artikel Life With a Partner with ADHD: The Moderating Role of Intimacy beschrijft een onderzoek naar de rol van intimiteit op de tevredenheid van de relatie bij stellen waarvan een partner ADHD heeft.
Leren door beloning - Onderzoek Universiteit Groningen
In verband met wetenschappelijk onderzoek naar leren door middel van beloning zoekt de Rijksuniversiteit Groningen (Afdeling Psychologie) kinderen zonder psychische klachten (GEZONDE kinderen) en kinderen met de diagnose Aandachtstekortstoornis met Hyperactiviteit (ADHD) of Autisme Spectrum Stoornis (ASS).
Help bij de ontwikkeling van een nieuwe ADHD vragenlijst
Hogrefe Uitgeverij ontwikkelt een nieuwe vragenlijst om de diagnostiek van ADHD bij kinderen en jongeren te verbeteren. Zij hebben daarbij de hulp nodig van kinderen/jongeren met ADHD en hun ouders om anoniem een vragenlijst in te vullen (duur ca.10-15 minuten). De gegevens worden alleen gebruikt om de vragenlijst te verbeteren. 

AGENDA
Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen
10 Maart 2017
Het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen geeft cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen met ADHD voor professionals in de GGZ.
DIVA 2.0 Training
15 Maart 2017

Het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen geeft cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen met ADHD voor professionals in de GGZ.

Cursus Coaching I van ADHD bij volwassenen voor beginners
17 Maart 2017

Het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen geeft cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen met ADHD voor professionals in de GGZ.

Cursus ADHD, ASS en AS II
31 Maart 2017

Het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen geeft cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen met ADHD voor professionals in de GGZ.44E NETWERKMEETING
44e NETWERKMEETING

SITEMAP   COLOFON   DISCLAIMER