www.adhdnetwerk.nl > Home
VRAAGBAAK VAN DE MAAND
STEL EEN VRAAG AAN ...

Derk Birnie (kinderen/jeugd)
Patricia van Wijngaarden (volwassenen)
Sanne Vink (psycholoog)
HOME

De Stichting ADHD Netwerk werd op 19 januari 2010 opgericht door bestuursleden van het Artsen Netwerk ADHD en de Stichting Netwerk ADHD bij volwassenen. Door deze samenwerking willen wij benadrukken dat ADHD in alle levensfasen voorkomt en hopen we de continuïteit van de zorg voor ADHD patiënten te verbeteren.


Eén van de doelen van het ADHD Netwerk is informatievoorziening via deze website.

De website is bedoeld als forum voor behandelaren, om kennis uit te wisselen en om nieuwe ontwikkelingen te horen. Er zijn op dit moment ruim 500 leden.


Voor patiënten biedt deze website een adressenlijst van behandelaren die gespecialiseerd zijn in behandeling van ADHD.NIEUWS
Column - Positief Nieuws!

'ADHD-medicijnen op lange termijn niet schadelijk voor kind'. Dit nieuwsbericht is te lezen op de site van de NOS. Al snel nemen heel veel andere bronnen de kop over. Eindelijk! ADHD en medicatie zijn weer een keer positief in het nieuws.

Overlap ADHD en autisme?
'ADHD en autisme gaan opvallend vaak samen. Waar komt de overlap vandaan? Aandachtsproblemen zijn de kern, denken onderzoekers. Dat inzicht kan misschien helpen bij de behandeling,' aldus een artikel in De Volkskrant.
Enquete Impuls & Woortblind
Het bestuur van het ADHD Netwerk vestigt graag de aandacht op de enquête die patiëntenvereniging Impuls & Woortblind wil uitvoeren onder ADHD patiënten in het kader van het project Zorgstandaard ADHD, om een beeld te krijgen van de actuele behandelpraktijken en de waardering ervan. De hoop is dat dit aanbevelingen oplevert die in de ontwikkeling van de Zorgstandaard ADHD meegenomen kunnen worden. Verzoek aan onze leden de enquête onder de aandacht van patiënten te brengen (zie brief van Impuls&Woortblind).
Column - Onbegrip
Het was een tijdje relatief rustig. Nou ja, er gebeurde wel van alles op de scholen van de kinderen, maar ik had mezelf voorgenomen me er niet meer constant aan te ergeren. Het gewoon te laten gaan, los te laten dus. Dat werkt en geeft me een hoop rust. Tot twee weken geleden. Toen moest ik wel ingrijpen.

AGENDA
Cursus Coaching I van ADHD bij volwassenen voor beginners
18 Januari 2017

Het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen geeft cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen met ADHD voor professionals in de GGZ.

DIVA 2.0 Training
20 Januari 2017

Het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen geeft cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen met ADHD voor professionals in de GGZ.

Avond-symposium ADHD Netwerk
26 Januari 2017

Het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen geeft cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen met ADHD voor professionals in de GGZ.

Avondsymposium ADHD Netwerk
26 Januari 2017SITEMAP   COLOFON   DISCLAIMER