www.adhdnetwerk.nl > Home
HOME

De Stichting ADHD Netwerk werd op 19 januari 2010 opgericht door bestuursleden van het Artsen Netwerk ADHD en de Stichting Netwerk ADHD bij volwassenen. Door deze samenwerking willen wij benadrukken dat ADHD in alle levensfasen voorkomt en hopen we de continuïteit van de zorg voor ADHD patiënten te verbeteren.


Eén van de doelen van het ADHD Netwerk is informatievoorziening via deze website.

De website is bedoeld als forum voor behandelaren, om kennis uit te wisselen en om nieuwe ontwikkelingen te horen. Er zijn op dit moment ruim 700 leden.


Voor patiënten biedt deze website een adressenlijst van behandelaren die gespecialiseerd zijn in behandeling van ADHD.NIEUWS
Reactie Zembla uitzending 'ouders van tegenwoordig'
Vele ouders en grootouders keken onlangs naar de uitzending van Zembla over opvoeden anno 2015. Ik keek ook. Het kostte me twee weken om m’n emoties en gedachten vorm te geven op papier. Graag heel kort uw aandacht voor één van de vele ouders waar wel over maar niet mee gesproken werd.
Column - Bijzonder kind
Een paar weken geleden was het zwoegen. Vier dagen lang mocht er een rolletje snoep en extra drinken mee naar school. Om het blokken op de toets een beetje dragelijk te maken. En vandaag is het zover: we krijgen de uitslag van de CITO.
Column - Falende ouders

 'Kosten GGZ verdubbeld door falende opvoeding' was vorige week de insteek van het televisieprogramma Zembla. 'ADHD is een goed voorbeeld van een opvoedprobleem dat meestal niet bij de GGZ thuishoort. Kinderen met een druk temperament ontwikkelen ADHD als de ouders niet streng zijn, geen structuur aanbrengen en geen grenzen stellen. En als ze dan zo’n etiket krijgen, kunnen ouders hun handen ervan aftrekken.'

Column - Minder Ritalin!
'Jeugdpsychiaters: schrijf minder vaak Ritalin voor', kopte het NRC vorige week donderdag. Medicijnen tegen ADHD, zoals Ritalin en Concerta, zouden soms zonder grondig onderzoek worden voorgeschreven. Dat moet anders, stellen jeugd- en kinderpsychiaters in een statement dat hun beroepsvereniging NVvP overhandigde aan staatssecretaris Van Rijn.

AGENDA
5th World Congress on ADHD Glasgow
28 Mei 2015
Cursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen
26 Juni 2015
Het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen geeft cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen met ADHD voor professionals in de GGZ.
Landelijke contactdag Impuls & Woortblind
19 September 2015
Datum: zaterdag 19 september
Plaats: Attractieprak Duinrell (Zomertheater), Wassenaar
Tijd: 10.00 - 16.30
Opleiding tot ADHD-coach
21 September 2015

Een intensief jaartraject waarin professionals opgeleid worden om mensen met ADHD een stap verder te helpen. Niet alleen in 'structuur en regelmaat', maar vooral in zelfvertrouwen, zelfacceptatie en zelfkennis. De opleiding maakt o.a. gebruik van oplossingsgericht werken (Insoo Kim berg), traumawerk (Levine) en brainbased coaching (Siegel en Schwarz).

Informatieavond in Delft op 15 april en op 1 september.
SITEMAP   COLOFON   DISCLAIMER