www.adhdnetwerk.nl > Home
VRAAGBAAK VAN DE MAAND
STEL EEN VRAAG AAN ...

Els van den Ban - vice-voorzitter (kinderen/jeugd)
Patricia van Wijngaarden (volwassenen)
Sanne Vink (psycholoog)
HOME

De Stichting ADHD Netwerk werd op 19 januari 2010 opgericht door bestuursleden van het Artsen Netwerk ADHD en de Stichting Netwerk ADHD bij volwassenen. Door deze samenwerking willen wij benadrukken dat ADHD in alle levensfasen voorkomt en hopen we de continuïteit van de zorg voor ADHD patiënten te verbeteren.


Eén van de doelen van het ADHD Netwerk is informatievoorziening via deze website.

De website is bedoeld als forum voor behandelaren, om kennis uit te wisselen en om nieuwe ontwikkelingen te horen. Er zijn op dit moment ruim 700 leden.


Voor patiënten biedt deze website een adressenlijst van behandelaren die gespecialiseerd zijn in behandeling van ADHD.NIEUWS
Ouderen hebben ook ADHD
ADHD komt ook bij ouderen voor. De aandoening gaat bij hen vaak samen met eenzaamheid, angst en depressie. Dit schrijft Marieke Michielsen in haar proefschrift, dat zij op 16 november 2015 verdedigde bij VUMc.
Column - Comorbiditeit
In veel gevallen gaat ADHD samen met andere (psychiatrische) stoornissen. Deze kunnen het gevolg zijn van ADHD, maar veel vaker betreft het een tweede of derde stoornis naast de ADHD. In vaktermen noemt men dit comorbiditeit. Hier kan ik over meepraten. Ons complexe gezin staat bol van de stoornissen.
60-plussers met ADHD vaker depressief en eenzaam
ADHD blijkt bij 2,8% van de Nederlandse 60-plussers voor te komen. Bij ouderen typeert ADHD zich door depressiviteit, angstigheid en eenzaamheid. Er is nog weinig onderzoek naar ouderen en ADHD 

beschikbaar. Ook in de klinische praktijk blijft het onderbelicht.  Dit concludeert onderzoeker Marieke Michielsen in haar proefschrift waarmee ze op 16 november promoveert bij VUmc.  

Column - Rekenprobleem of rekenstoornis?
Dochterlief zit in de brugklas, maar telt nog steeds op haar vingers. Ze maakt veel fouten in een stapsgewijze aanpak. Ook heeft ze problemen met de volgorde van de te nemen stappen bij een bepaalde strategie. Ze kan geen associaties maken met eerder opgedane kennis en ze heeft problemen met de plaats van getallen.

AGENDA
Cursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen
27 November 2015
Het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen geeft cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen met ADHD voor professionals in de GGZ.
Thema avond over ADHD/ADD bij jongeren
03 December 2015
Georganiseerd door Impuls&Woortblind. Locatie: Hogeschool Inholland Rotterdam (Posthumalaan 90), van 19:00 tot 21:30 uur.
APSARD Annual Meeting
15 - 17 Januari 2016
Een CME-geaccrediteerde cursus waar befaamde ADHD-specialisten de deelnemers zullen informeren over recente onderzoeksresultaten die van belang zijn voor de klinische praktijk met de focus op kwaliteitsverbetering van de zorg voor ADHD-patiënten. Plaats: Washington D.C.
Jaarsymposium Kinder- en Jeugdpsychiatrie 2016
19 Januari 2016
U wordt op de hoogte gebracht van de bijzonderheden van 2015 waarbij de nieuwe inzichten worden toegespitst op de behandelpraktijk. Datum: 19 januari 2016 (14.30-18.00 uur), plaats: Utrecht ; kosten € 295,- (ex. BTW).SITEMAP   COLOFON   DISCLAIMER