www.adhdnetwerk.nl > Home
HOME

De Stichting ADHD Netwerk werd op 19 januari 2010 opgericht door bestuursleden van het Artsen Netwerk ADHD en de Stichting Netwerk ADHD bij volwassenen. Door deze samenwerking willen wij benadrukken dat ADHD in alle levensfasen voorkomt en hopen we de continuïteit van de zorg voor ADHD patiënten te verbeteren.


Eén van de doelen van het ADHD Netwerk is informatievoorziening via deze website.

De website is bedoeld als forum voor behandelaren, om kennis uit te wisselen en om nieuwe ontwikkelingen te horen. Er zijn op dit moment ruim 700 leden.


Voor patiënten biedt deze website een adressenlijst van behandelaren die gespecialiseerd zijn in behandeling van ADHD.NIEUWS
Column - Gassen en remmen
Stel je eens voor; je hebt behoefte aan overzicht, duidelijkheid en structuur, maar aan de andere kant heb je ook behoefte aan vrijheid. Je houdt van afwisseling, maar ook van regelmaat. Je bent dol op de drukte bij andere mensen, maar je raakt er ook door overprikkeld. Je vindt het leuk om de telefoon op te nemen, maar je raakt er ook door afgeleid. En als je eindelijk een keer rust hebt ben je bang dat je het binnen de kortste keren saai gaat vinden.
Column - Verzonnen ziekte

De media berichten met grote regelmaat over ADHD en Ritalin. De items op radio en TV en de artikelen in kranten en tijdschriften zijn over het algemeen weinig inhoudelijk, maar meer eenzijdig en tendentieus. Gevolg: veel ongenuanceerde reacties over ADHD en Ritalin op Twitter van bekende en minder bekende Nederlanders. Maar ook raadsleden en wethouders laten het niet na om hun mening te ventileren. Daarom deze keer geen 'gewone column', maar een kleine greep uit de vele reacties …

Wetenschappelijk nieuws: Cardiovasculair risico 2014

Collega’s S Dalsgaard, AP Kvist, JF Leckman, HS Nielsen en M Simonsen onderzochten in hun studie of gebruikers van stimulantia een hoger risico lopen  op een later cardiovasculair event dan niet-gebruikers. Hierbij werd zowel gebruik gemaakt van een nationale cohort als van een op een populatie-gebaseerde steekproef van kinderen en adolescenten die gediagnosticeerd waren met  ADHD. Ook onderzochten zij of er sprake zou kunnen zijn van een eventuele dosis-repons relatie hierbij.

Column - Stop met Ritalin
'Kinderen verdienen aandacht en respect in plaats van dat hun geest wordt afgestompt met een drug die de potentie heeft van cocaïne en heroïne. Het label ADHD is moreel failliet', lees ik in de eerste zinnen van het krantenartikeltje Stop met Ritalin dat ik tijdens mijn vakantie krijg doorgestuurd.

AGENDA
Cursus Coaching I voor beginners
24 September 2014

Het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen geeft cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen met ADHD voor professionals in de GGZ.

De verstoorde sexuele ontwikkeling bij adolescenten
24 September 2014

Time: 9:30 - 16:45

Location: Regardz de Eenhoorn, Amersfoort

Cursus Medicatie I voor beginners
26 September 2014

Het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen geeft cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen met ADHD voor professionals in de GGZ.

Cursus Medicatie II voor gevorderen
01 Oktober 2014

Het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen geeft cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen met ADHD voor professionals in de GGZ.WETENSCHAPPELIJK NIEUWS
Wetenschappelijk nieuws

SITEMAP   COLOFON   DISCLAIMER