www.adhdnetwerk.nl > Home
HOME

De Stichting ADHD Netwerk werd op 19 januari 2010 opgericht door bestuursleden van het Artsen Netwerk ADHD en de Stichting Netwerk ADHD bij volwassenen. Door deze samenwerking willen wij benadrukken dat ADHD in alle levensfasen voorkomt en hopen we de continuïteit van de zorg voor ADHD patiënten te verbeteren.


Eén van de doelen van het ADHD Netwerk is informatievoorziening via deze website.

De website is bedoeld als forum voor behandelaren, om kennis uit te wisselen en om nieuwe ontwikkelingen te horen. Er zijn op dit moment ruim 700 leden.


Voor patiënten biedt deze website een adressenlijst van behandelaren die gespecialiseerd zijn in behandeling van ADHD.NIEUWS
Vakantie
Het secretariaat van de Stichting ADHD Netwerk is i.v.m. vakantie gesloten t/m 18 augustus. Daarna worden uw mails en eventuele Vraagbaken weer beantwoord.
Rapport Gezondheidsraad: "ADHD: medicatie en maatschappij"
Afgelopen maand heeft de Gezondheidsraad een gedegen en genuanceerd rapport over ADHD gepresenteerd. Er is oa veel aandacht besteed aan rehabilitatie van patiënten en deelname aan studie en werk.
Wetenschappelijk nieuws: ADHD en suïcide
Suïcide is in ons land een groot probleem, er zijn driemaal zoveel zelfdodingen dan verkeersslachtoffers!  De afgelopen jaren is het aantal suïcides toegenomen tot bijna 1650 per jaar, van wie ruim 100 jong volwassenen zijn tussen 15 en 25 jaar. Het aantal mensen dat een suïcidepoging doet is rond 94.000 per jaar en 410.000 mensen in de Nederlandse bevolking hebben weleens suïcidegedachten. Hoewel suïcide niet voorbehouden is aan mensen met een psychiatrische diagnose, blijkt uit onderzoek dat bij 47% tot 74% van alle mensen de suïcide is toe te schrijven aan psychiatrische problematiek.
Factuur nog niet betaald ?

Enige tijd geleden heeft u als lid een factuur ontvangen met betrekking tot het lidmaatschap 2014. Een aantal is nog niet betaald en de 30 dagen termijn is reeds verstreken. Wilt u zo vriendelijk zijn om de factuur te betalen?

Indien op 31/12/2014 geen betaling is ontvangen zal het lidmaatschap beëindigd worden.

Indien u vragen heeft over de betaling kunt u contact opnemen via


AGENDA
Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen
05 September 2014

Het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen geeft cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen met ADHD voor professionals in de GGZ.

ADHD - Mind, Brain and Body
10 - 12 September 2014

The UK Adult ADHD Network (UKAAN) will host its 4th Congress in September 2014, entitled ADHD – Mind, Brain and Body, in conjunction with ENAA and APSARD.

Klik hier voor programma.
Klik hier voor meer informatie
Klik hier voor website UKAAN.

DIVA 2.0 Training
12 September 2014

Het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen geeft cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen met ADHD voor professionals in de GGZ.

Cursus Coaching I voor beginners
24 September 2014

Het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen geeft cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen met ADHD voor professionals in de GGZ.WETENSCHAPPELIJK NIEUWS
Wetenschappelijk nieuws

SITEMAP   COLOFON   DISCLAIMER