www.adhdnetwerk.nl > Home
VRAAGBAAK VAN DE MAAND
STEL EEN VRAAG AAN ...

Els van den Ban - vice-voorzitter (kinderen/jeugd)
Sandra Kooij (volwassenen)
Sanne Vink (psycholoog)
HOME

De Stichting ADHD Netwerk werd op 19 januari 2010 opgericht door bestuursleden van het Artsen Netwerk ADHD en de Stichting Netwerk ADHD bij volwassenen. Door deze samenwerking willen wij benadrukken dat ADHD in alle levensfasen voorkomt en hopen we de continuïteit van de zorg voor ADHD patiënten te verbeteren.


Eén van de doelen van het ADHD Netwerk is informatievoorziening via deze website.

De website is bedoeld als forum voor behandelaren, om kennis uit te wisselen en om nieuwe ontwikkelingen te horen. Er zijn op dit moment ruim 500 leden.


Voor patiënten biedt deze website een adressenlijst van behandelaren die gespecialiseerd zijn in behandeling van ADHD.NIEUWS
ADHD medicatie en verzekeringen 2017
Net verschenen: de jaarlijkse brief met actuele informatie over ADHD medicatie en vergoedingen in 2017. Hier te lezen.
Standpunt ADHD Netwerkbestuur tav diagnostiek en behandeling
Het bestuur van het ADHD Netwerk heeft een standpunt ingenomen dat diagnostiek en (een deel van) de behandeling bij mensen met ADHD binnen de gespecialiseerde GGZ behoort plaats te vinden. Lokaal kunnen er afspraken worden gemaakt met de kinderartsen, huisartsen, basis GGZ instellingen en buurt- en wijkteams hoe de behandeling in een netwerk kan worden vorm gegeven.
Avondsymposium ADHD Netwerk 26 januari 2017
Eind januari 2017 organiseert het ADHD Netwerk een symposium onder de titel ADHD van 0-100 jaar. Nieuwe ontwikkelingen gedurende de levensloop. Tijdens dit avondcongres wordt u middels plenaire voordrachten en interactieve workshops bijgepraat door deskundigen op dit terrein. Inschrijving is vanaf heden mogelijk via het inschrijfformulier op deze website. 
Column - Tere kinderbreintjes

'Ritalin verandert kinderbrein blijvend, artsen pleiten voor voorzichtigheid', kopt de Volkskrant. 'Ritalin werkt langer door op het kinderbrein dan bij volwassenen. Ook als kinderen het middel niet meer slikken, hebben zij een veranderde hersenactiviteit. Dat blijkt uit promotieonderzoek aan het AMC in Amsterdam. De onderzoekers pleiten voor voorzichtigheid met ADHD-medicatie', aldus de krant.


AGENDA
Lezing ADHD, Autisme, Dyslexie.., probleem, gave of normaal?
08 December 2016
Een interactieve lezing, een persoonlijk verhaal en informatie over wetenschappelijk onderzoek, van 19.30-22.00 uur in Utrecht. Beoogd wordt om te laten zien dat je ook op een andere manier kunt kijken naar deze "labels". Tijd: 19.00-22.00, plaats Utrecht. Entree: € 10,00 /studenten € 5,00 incl. koffie/thee.
A(D)HD Café Breda - jouw thema avond
20 December 2016

Wij willen je eens in de gelegenheid stellen om zelf een thema avond te geven in ons AD(H)D café.

Heb je ideeën hierover stuur ons dan een mail zodat we samen een planning op kunnen zetten hoe je dit het beste kunt doen. En natuurlijk willen wij je ondersteunen als je dit niet alleen durft te doen.


.

APSARD Annual Meeting
13 - 15 Januari 2017
Een CME-geaccrediteerde cursus waar befaamde ADHD-specialisten de deelnemers zullen informeren over recente onderzoeksresultaten die van belang zijn voor de klinische praktijk met de focus op kwaliteitsverbetering van de zorg voor ADHD-patiënten. Plaats: Washington D.C.
Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen
13 Januari 2017
Het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen geeft cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen met ADHD voor professionals in de GGZ.SITEMAP   COLOFON   DISCLAIMER