www.adhdnetwerk.nl > Home
VRAAGBAAK VAN DE MAAND
STEL EEN VRAAG AAN ...

Rob Rodrigues Pereira (kinderen/jeugd)
Nannet Buitelaar - secretaris (volwassenen)
Sanne Vink (psycholoog)
HOME

De Stichting ADHD Netwerk werd op 19 januari 2010 opgericht door bestuursleden van het Artsen Netwerk ADHD en de Stichting Netwerk ADHD bij volwassenen. Door deze samenwerking willen wij benadrukken dat ADHD in alle levensfasen voorkomt en hopen we de continuïteit van de zorg voor ADHD patiënten te verbeteren.


Eén van de doelen van het ADHD Netwerk is informatievoorziening via deze website.

De website is bedoeld als forum voor behandelaren, om kennis uit te wisselen en om nieuwe ontwikkelingen te horen. Er zijn op dit moment ruim 700 leden.


Voor patiënten biedt deze website een adressenlijst van behandelaren die gespecialiseerd zijn in behandeling van ADHD.NIEUWS
Behandeling van ADHD voorkomt depressie !
Op alle leeftijden gaat ADHD gepaard met comorbide psychiatrische stoornissen, en depressie is daarbij een van de meest voorkomende stoornissen. Een elegant  Zweeds onderzoek heeft de meerwaarde van ADHD behandeling voor de aanpak van deze stemmingsstoornis kunnen aantonen.
Column - Toetsweek
"Mama, waarover gaat je column deze keer?", vraagt dochterlief. Het eerste wat me te binnenschiet is: over de toetsweek schrijven die vandaag is begonnen. "Dan kan ik het hebben over je 'goede' concentratie en je 'goede' planning." Dochter kijkt me aan en zegt: "maar dat heb ik helemaal niet!"
Reactie op “Methylfenidaat voor “ADHD” bij volwassenen" in GEBU, 2016
Het ADHD Netwerk distantieert zich van de tekst die onlangs werd gepubliceerd in het Geneesmiddelen Bulletin over het voorschrijven van methylfenidaat aan volwassenen met ADHD (“Methylfenidaat voor “ADHD” bij volwassenen: placebo of nocebo?”) 
TRACE studie
Voor een studie naar de effecten van een dieetbehandeling bij kinderen met ADHD (TRACE: www.project-trace.nl), is een campagne gestart voor een landelijke werving. Zie hier voor meer informatie. 

AGENDA
Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen
16 September 2016

Het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen geeft cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen met ADHD voor professionals in de GGZ.

Cursus Coaching I voor beginners
21 September 2016

Het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen geeft cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen met ADHD voor professionals in de GGZ.

Medicatie I voor beginners
23 September 2016

Het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen geeft cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen met ADHD voor professionals in de GGZ.

DIVA 2.0 Training
30 September 2016

Het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen geeft cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen met ADHD voor professionals in de GGZ.
SITEMAP   COLOFON   DISCLAIMER