www.adhdnetwerk.nl > Home
VRAAGBAAK VAN DE MAAND
STEL EEN VRAAG AAN ...

Carien Smeets (kinderen/jeugd)
Miriam Wauters (volwassenen)
Sanne Vink (psycholoog)
HOME

De Stichting ADHD Netwerk werd op 19 januari 2010 opgericht door bestuursleden van het Artsen Netwerk ADHD en de Stichting Netwerk ADHD bij volwassenen. Door deze samenwerking willen wij benadrukken dat ADHD in alle levensfasen voorkomt en hopen we de continuïteit van de zorg voor ADHD patiënten te verbeteren.


Eén van de doelen van het ADHD Netwerk is informatievoorziening via deze website.

De website is bedoeld als forum voor behandelaren, om kennis uit te wisselen en om nieuwe ontwikkelingen te horen. Er zijn op dit moment ruim 500 leden.


Voor patiënten biedt deze website een adressenlijst van behandelaren die gespecialiseerd zijn in behandeling van ADHD.


Protocol Stichting ADHD Netwerk in verband met de Privacywetgeving m.i.v. 25-05-2018

Stichting ADHD Netwerk respecteert en garandeert de privacy van al haar leden en participanten.

Op generlei wijze worden gegevens van leden en participanten verstrekt aan derden, verspreid op internet of andere media, anders dan met toestemming van de betrokkenen (de Behandelarenlijst). NIEUWS
Column - Puzzelen

Het regent hier al weken onvoldoendes. Voor Duits zelfs twee keer een 1 achter elkaar. Haal dat maar weer eens op. En dat is nog niet alles. Aan huiswerk maken, komt dochter niet meer toe. Ze loopt hopeloos achter, is het overzicht compleet kwijt en er is een allesoverheersende chaos. Ze weet van voren niet meer waar ze van achteren moet beginnen.

Column - Werkweek

Jarenlang heb ik het diep weg kunnen stoppen. Toen dochter naar de middelbare school ging, wist ik dat het er ooit van zou komen, maar zover was het gelukkig nog lang niet. En dat was maar goed ook, want het idee alleen al bezorgde me rillingen. Maar nu ineens komt het toch wel heel dichtbij. Dochter gaat in maart op werkweek naar het buitenland.

Column - Medicijnstop

Voor de zomervakantie was dochter overspannen. Ze sliep bijna niet meer, ze at slecht en ze bleef maar afvallen. Het was zaak om alles weer fatsoenlijk op de rit te krijgen. Beter slapen en weer een aantal kilootjes aankomen. Dankzij de broodnodige rust knapte ze gelukkig snel weer een beetje op. Maar er was nog iets. Ze stopte met de medicatie.

Column - Overspannen
Ze bleef boos. Vreselijk boos. De laatste toetsweek op school heeft dochter de das omgedaan. Vloekend en tierend stampte ze door het huis. Ze begon er steeds slechter uit te zien. Een wit koppie, ze sliep bijna niet meer en ze viel kilo’s af.

AGENDA
DIVA-5 Training
17 Oktober 2018

Het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen geeft cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen met ADHD voor professionals in de GGZ.

Congres Neurodiversiteit in Leren en Werken
02 November 2018
Neurodiversiteit herkennen en benutten betekent minder uitval en een optimaal leer- en werkresultaat. Het congres (te Nijkerk) biedt concepten én praktische handvatten die meer inzicht geven in de neurodiversiteit bij studenten of werknemers.
Medicatie ADHD bij volwassenen
14 November 2018

Het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen geeft cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen met ADHD voor professionals in de GGZ.

Coaching ADHD bij volwassenen
16 November 2018

Het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen geeft cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen met ADHD voor professionals in de GGZ.COLUMN
COLUMN
ADHD NETWERK BESTUUR
Els van den Ban - voorzitter Derk Birnie - vice-voorzitter Nannet Buitelaar - secretaris Sanne Vink - penningmeester
Dinemarie Teunissen Miriam Wauters Denise Bijlenga Carien Smeets

SITEMAP   COLOFON   DISCLAIMER