www.adhdnetwerk.nl > Home
HOME

De Stichting ADHD Netwerk werd op 19 januari 2010 opgericht door bestuursleden van het Artsen Netwerk ADHD en de Stichting Netwerk ADHD bij volwassenen. Door deze samenwerking willen wij benadrukken dat ADHD in alle levensfasen voorkomt en hopen we de continuïteit van de zorg voor ADHD patiënten te verbeteren.


Eén van de doelen van het ADHD Netwerk is informatievoorziening via deze website.

De website is bedoeld als forum voor behandelaren, om kennis uit te wisselen en om nieuwe ontwikkelingen te horen. Er zijn op dit moment ruim 700 leden.


Voor patiënten biedt deze website een adressenlijst van behandelaren die gespecialiseerd zijn in behandeling van ADHD.NIEUWS
Column - Discriminatie
Floor is geboren met een gaatje in het tussenschot van de kamers van het hart. Het tussenschot tussen de hartkamers sluit niet helemaal goed. Door het gaatje in het tussenschot is Floor eerder moe en drinkt ze slecht. Ook is ze kortademig en groeit ze minder goed. En dan Ben. Ben is een jongen van 9 jaar. Hij heeft MCDD (meervoudige complexe ontwikkelingsstoornissen) en ADHD.
DBC ADHD voor kinderartsen

DBC ADHD voor kinderartsen in 2015 geborgd. Onlangs heeft de NVK in onderhandelingen met staatssecretaris van Rijn te horen gekregen dat hij deze groep was vergeten! Voor het overgangsjaar 2015 kunnen kinderen nog bij de kinderarts terecht en zal gecontracteerde zorg worden geleverd. Er zijn "zorgverzekeraars" die (nog) geen contracten afsluiten met ZBC's. Het NVK bestuur staat in nauw contact met de VNG en VWS en zal vechten voor continueren van de zorg ook na 2015 en voor het hoofdbehandelaarschap. Lees verder in de brief van van Rijn. Wordt vervolgd.... 

Beste ADHD Verzekering 2015
Mensen met ADHD willen optimaal gebruik kunnen maken van de beschikbare medicatie. Het medicijn met de langste werkingsduur heeft de voorkeur omdat het per dag minder vaak hoeft te worden ingenomen en dus minder kan worden vergeten. Daardoor werkt de medicatie vaak beter. Het ADHD Netwerk publiceert jaarlijks de brief van PsyQ aan patiënten over de goedkoopste verzekering.
Melatonine ook bij kinderen veilige en effective optie
Melatonine ook bij kinderen veilige en effectieve optie Met interesse maar ook met enige verbazing lazen wij het artikel ‘Geen melatonine voor kind dat moeilijk in slaap valt’ verschenen op 22/11/14 in het NRC. Vanzelfsprekend onderschrijven wij het advies om niet zomaar, zonder tussenkomst van een arts, melatonine aan kinderen te geven.

AGENDA
Congres: "Wat werkt wel ?" Bij kinderen en volwassenen met ADHD
09 Januari 2015

Jaarbeurs, Utrecht, 09.00 - 18.00 uur.


Klik hier voor meer info en programma

Klik hier voor direct inschrijven!

APSARD Annual Meeting
16 - 18 Januari 2015

The APSARD Annual Meeting will be held from January 16-18, 2015 in Washington, D.C. The meeting is a CME-accredited course that will feature nationally renowned ADHD faculty who will educate participants on recent research findings relevant to clinical practice with a focus on improving the quality of care for all patients with ADHD & related disorders.

Cursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen
30 Januari 2015
Het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen geeft cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen met ADHD voor professionals in de GGZ.
You can't teach an old dog new tricks, can you ?
30 Januari 2015

Over ontwikkelings- en persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen

Perron 3, Rosmalen

10.00 - 16.00 uurWETENSCHAPPELIJK NIEUWS
Wetenschappelijk nieuws

SITEMAP   COLOFON   DISCLAIMER