www.adhdnetwerk.nl > Home
VRAAGBAAK VAN DE MAAND
STEL EEN VRAAG AAN ...

Els van den Ban - voorzitter (kinderen/jeugd)
Denise Bijlenga (volwassenen)
Sanne Vink (psycholoog)
HOME

De Stichting ADHD Netwerk werd op 19 januari 2010 opgericht door bestuursleden van het Artsen Netwerk ADHD en de Stichting Netwerk ADHD bij volwassenen. Door deze samenwerking willen wij benadrukken dat ADHD in alle levensfasen voorkomt en hopen we de continuïteit van de zorg voor ADHD patiënten te verbeteren.


Eén van de doelen van het ADHD Netwerk is informatievoorziening via deze website.

De website is bedoeld als forum voor behandelaren, om kennis uit te wisselen en om nieuwe ontwikkelingen te horen. Er zijn op dit moment ruim 500 leden.


Voor patiënten biedt deze website een adressenlijst van behandelaren die gespecialiseerd zijn in behandeling van ADHD.


Protocol Stichting ADHD Netwerk in verband met de Privacywetgeving m.i.v. 25-05-2018

Stichting ADHD Netwerk respecteert en garandeert de privacy van al haar leden en participanten.

Op generlei wijze worden gegevens van leden en participanten verstrekt aan derden, verspreid op internet of andere media, anders dan met toestemming van de betrokkenen (de Behandelarenlijst). NIEUWS
Column - Zelfstandig

“Mijn wekker ging om 6.15 uur af. Ik ben er toen meteen uitgegaan en gaan douchen. Daarna heb ik mijn brood gesmeerd, ook voor op school. De hond heeft al gegeten en ik heb de vaatwasser uitgepakt. Goed hè?” Dochter kijkt mij vragend aan. “Dat is hartstikke knap”, zeg ik. “En fijn dat je me helpt.”

Nieuwe Zorgstandaard ADHD
Sinds medio februari 2019 is de nieuwe Zorgstandaard ADHD beschikbaar. Voor regionale nascholing over de implementatie van de nieuwe standaard die zich richt op kinderartsen, jeugdartsen, kinder- & jeugdpsychiaters en psychologen kan worden ingetekend.
Afscheidssymposium Professor Jan Buitelaar - Child Psychiatry: what's next?
Op vrijdag 20 september a.s. vindt in Nijmegen het symposium Child Psychiatry, what's next? plaats, voorafgaand aan de afscheidsrede van prof. dr. Jan Buitelaar.  Voor de afscheidsrede is aparte inschrijving nodig.
Safe the Date: 6 februari 2020 Congres ADHD Netwerk
Om ook alvast in uw agenda te noteren: op donderdag 6 februari 2020 vindt het eerstvolgende dagcongres plaats van het ADHD Netwerk. Het thema is Lifestyle.

AGENDA
Coaching van ADHD bij volwassenen
22 Mei 2019

Het Kenniscentrum ADHD bij volwassen en ouderen  geeft interactieve cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen en ouderen met ADHD voor professionals in de GGZ.

ADHD conferentie in Regensburg (DLD)
13 - 15 Juni 2019
Van 13-15 juni 2019 wordt in Regensburg (Dld) een ADHD conferentie gehouden met speciale focus op de interactie van biologische, culturele, sociale en lifestyle factoren in de etiologie, diagnose en behandeling van ADHD. Inschrijven mogelijk tot 15 mei.
DIVA-5 Training
21 Juni 2019

Het Kenniscentrum ADHD bij volwassen en ouderen  geeft interactieve cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen en ouderen met ADHD voor professionals in de GGZ.

Medicatie ADHD bij volwassenen
26 Juni 2019

Het Kenniscentrum ADHD bij volwassen en ouderen  geeft interactieve cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen en ouderen met ADHD voor professionals in de GGZ.ADHD NETWERK BESTUUR
Els van den Ban - voorzitter Derk Birnie - vice-voorzitter Nannet Buitelaar - secretaris Sanne Vink - penningmeester
Dinemarie Teunissen Miriam Wauters Denise Bijlenga Carien Smeets

SITEMAP   COLOFON   DISCLAIMER