www.adhdnetwerk.nl > Home
VRAAGBAAK VAN DE MAAND
STEL EEN VRAAG AAN ...

Rob Pereira (kinderen/jeugd)
Nannet Buitelaar - secretaris (volwassenen)
Sanne Vink (psycholoog)
HOME

De Stichting ADHD Netwerk werd op 19 januari 2010 opgericht door bestuursleden van het Artsen Netwerk ADHD en de Stichting Netwerk ADHD bij volwassenen. Door deze samenwerking willen wij benadrukken dat ADHD in alle levensfasen voorkomt en hopen we de continuïteit van de zorg voor ADHD patiënten te verbeteren.


Eén van de doelen van het ADHD Netwerk is informatievoorziening via deze website.

De website is bedoeld als forum voor behandelaren, om kennis uit te wisselen en om nieuwe ontwikkelingen te horen. Er zijn op dit moment ruim 500 leden.


Voor patiënten biedt deze website een adressenlijst van behandelaren die gespecialiseerd zijn in behandeling van ADHD.


Protocol Stichting ADHD Netwerk in verband met de Privacywetgeving m.i.v. 25-05-2018

Stichting ADHD Netwerk respecteert en garandeert de privacy van al haar leden en participanten.

Op generlei wijze worden gegevens van leden en participanten verstrekt aan derden, verspreid op internet of andere media, anders dan met toestemming van de betrokkenen (de Behandelarenlijst). NIEUWS
Column - Blindedarmontsteking

“Mama, mama, mama!” Het is midden in de nacht en met grof geweld word ik wakker geschud. Naast ons bed staat dochter. “Mama, ik voel me zo beroerd. Ik heb het gevoel dat ik flauw ga vallen. En ik heb echt vreselijke buikpijn. Wat moet ik doen?”

Wat zijn de zorgkosten van ADHD?
Wat zijn de totale kosten van ADHD, met alle bijkomende stoornissen, over de hele levensloop zijn? Een omvangrijke groep internationale groep onderzoekers heeft deze vraag beantwoord, waarbij men gebruik heeft gemaakt van een hele grote dataset met Duitse verzekeringsgegevens.
Column: Beautiful day
Bonk, bonk, bonk. Zoon stuitert de trap af naar beneden en gooit de deur met een zwaai open. Hij heeft de telefoon in zijn hand. “Het is weer zover, ik heb ze nu aan de lijn.” “Wie?”, vraag ik. “Zo is het een beetje onsamenhangend en vaag."
ADHD conferentie in Regensburg (Dld)
Van 13-15 juni 2019 wordt in Regensburg (Dld) een ADHD conferentie gehouden met speciale focus op de interactie van biologische, culturele, sociale en lifestyle factoren in de etiologie, diagnose en behandeling van ADHD.

AGENDA
Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen
10 April 2019

Het Kenniscentrum ADHD bij volwassen en ouderen  geeft interactieve cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen en ouderen met ADHD voor professionals in de GGZ.

ADHD en slaapproblemen
12 April 2019

Het Kenniscentrum ADHD bij volwassen en ouderen  geeft interactieve cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen en ouderen met ADHD voor professionals in de GGZ.

DIVA-5 Training
17 April 2019

Het Kenniscentrum ADHD bij volwassen en ouderen  geeft interactieve cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen en ouderen met ADHD voor professionals in de GGZ.

7th World Congress on ADHD (Lisbon)
25 - 28 April 2019
Driedaags ADHDcongres in Lissabon (Portugal).


WETENSCHAPPELIJK NIEUWS
WETENSCHAPPELIJK NIEUWS
ADHD NETWERK BESTUUR
Els van den Ban - voorzitter Derk Birnie - vice-voorzitter Nannet Buitelaar - secretaris Sanne Vink - penningmeester
Dinemarie Teunissen Miriam Wauters Denise Bijlenga Carien Smeets

SITEMAP   COLOFON   DISCLAIMER