www.adhdnetwerk.nl > ADHD Netwerk > ADHD Netwerk bestuur
VRAAGBAAK VAN DE MAAND
STEL EEN VRAAG AAN ...

Derk Birnie (kinderen/jeugd)
Els van den Ban - vice-voorzitter (volwassenen)
Sanne Vink (psycholoog)
ADHD NETWERK BESTUUR
Els van den Ban - vice-voorzitter
Els van den Ban - vice-voorzitter

Els van den Ban werkt als kinder- en jeugdpsychiater bij Altrecht Jeugd in Utrecht. Haar aandachtsgebied omvat de diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met ADHD, gedragsproblemen en tics. Daarnaast is zij medisch manager van de zorgdomein ADHD en Gedragsstoornissen en is zij verantwoordelijk voor de stage kinder- en jeugdpsychiatrie in de A-opleiding.

 

Zij is bezig met promotieonderzoek, waarbij zij samenwerkt met collega-onderzoekers van de faculteit farmaco-epidemiologie (Universiteit Utrecht), de faculteit sociale wetenschappen (Universiteit Leiden) en de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van het UMCU. Haar promotieonderzoek richt zich op diverse aspecten van het gebruik van ADHD-medicatie. Tenslotte schrijft zij als commissielid (afgevaardigd vanuit de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) mee aan de nieuwe Richtlijn ADHD voor huis- en jeugdartsen vanuit het Trimbos Instituut.

 

Het bestuur van het ADHD Netwerk hecht aan onafhankelijkheid en transparantie. Het bestuur onderschrijft de richtlijnen over de vermelding van belangen van de beroepsverenigingen (NVvP, NVK) en de overheid.

 

Conflict of interest

GeenADHD NETWERK BESTUUR
Pieter-Jan Carpentier - voorzitter Els van den Ban - vice-voorzitter Nannet Buitelaar - secretaris Sanne Vink - penningmeester
Derk Birnie Dinemarie Teunissen Miriam Wauters Sevket Hepark
Denise Bijlenga Carien Smeets

SITEMAP   COLOFON   DISCLAIMER