www.adhdnetwerk.nl > ADHD Netwerk > ADHD Netwerk bestuur
VRAAGBAAK VAN DE MAAND
STEL EEN VRAAG AAN ...

Derk Birnie - vice-voorzitter (kinderen/jeugd)
Miriam Wauters (volwassenen)
Sanne Vink (psycholoog)
ADHD NETWERK BESTUUR
Nannet Buitelaar - secretaris
Nannet Buitelaar - secretaris

Nannet Buitelaar is werkzaam als psychiater en psychotherapeut bij de Waag Utrecht, polikliniek voor forensische psychiatrie, onderdeel van de Forensische zorgspecialisten. Bij de Waag werkt ze in de zorglijn Huiselijk Geweld.

Daarnaast is ze werkzaam in een eigen praktijk www.hethuisvoorpsychotherapie.nl.


Zij is sinds 1999 gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van ADHD bij volwassenen.

Ze geeft voorlichting en deskundigheidsbevordering over ADHD en is medeauteur van het online onderwijs over ontwikkelingsstoornissen binnen de opleiding tot psychiater van de NVvP.


Zij neemt deel aan de monodisciplinaire richtlijncommissie van de NVvP die de richtlijn ADHD bij volwassenen schrijft.

 

Belangrijke interessegebieden zijn voor haar de invloed van ADHD op de persoonlijkheidsontwikkeling en ADHD in de forensische populatie. Ze heeft onder andere onderzoek gedaan naar onderdiagnostiek van ADHD binnen de forensische zorg. Ze doet sinds 2012 promotie onderzoek naar de invloed van de behandeling van ADHD symptomen op het succesvol behandelen van huiselijk geweld. de ITAP studie (Impact of Treatment of ADHD on Partner Violence).


Ze is tevens bestuurslid van StiP, stichting informatie persoonlijkheidsstoornissen.

 

Het bestuur van het ADHD Netwerk hecht aan onafhankelijkheid en transparantie. Het bestuur onderschrijft de richtlijnen over de vermelding van belangen van de beroepsverenigingen (NVvP, NVK) en de overheid.


Conflict of interest

GeenADHD NETWERK BESTUUR
Els van den Ban - voorzitter Derk Birnie - vice-voorzitter Nannet Buitelaar - secretaris Sanne Vink - penningmeester
Dinemarie Teunissen Miriam Wauters Denise Bijlenga Carien Smeets

SITEMAP   COLOFON   DISCLAIMER