www.adhdnetwerk.nl > ADHD Netwerk > ADHD Netwerk bestuur
VRAAGBAAK VAN DE MAAND
STEL EEN VRAAG AAN ...

Derk Birnie (kinderen/jeugd)
Els van den Ban - vice-voorzitter (volwassenen)
Sanne Vink (psycholoog)
ADHD NETWERK BESTUUR
Pieter-Jan Carpentier - voorzitter
Pieter-Jan Carpentier - voorzitter

Pieter-Jan Carpentier (Nijmegen, 1956) is psychiater (medicijnenstudie: Universiteit Antwerpen, 1981; registratie als psychiater: 1988). Hij is programmaleider van het behandelprogramma ADHD bij volwassenen van de Reinier van Arkel Groep te ’s-Hertogenbosch; daarnaast is hij als consulent verbonden aan Novadic-Kentron, netwerk voor verslavingszorg in Noord-Brabant.

 

Hij raakte toenemend geïnteresseerd in het onderwerp ADHD bij volwassenen, in het bijzonder in combinatie met verslaving, op basis van klinische ervaringen met deze patiënten. Sinds bijna 10 jaar is hij actief in het stimuleren van verbeterde diagnostiek en behandeling van deze patiëntengroep. Hij was actief betrokken bij het ontwikkelen van het Protocol ADHD bij verslaving, een richtlijn voor screening en behandeling van ADHD in verslavingsinstellingen (Trimbos Instituut, Utrecht, 2000 – 2004). Momenteel is hij lid van de monodisciplinaire richtlijncommissie ADHD bij volwassenen en de multidisciplinaire richtlijncommissie Opiaatafhankelijkheid.

 

Hij was hoofdonderzoeker bij de eerste Europese placebo-gecontroleerde studie naar de effectiviteit van methylfenidaat bij patiënten met ADHD en verslaving. Momenteel werkt hij aan een promotie-onderzoek naar de psychiatrische comorbiditeit (waaronder ADHD) van heroïne-verslaafden in onderhoudsbehandeling met methadon (promotores: Prof. dr. J.K. Buitelaar, afdeling Psychiatrie, Faculteit Medische Wetenschappen, en Prof. dr. C.A.J. de Jong, Faculteit Sociale Wetenschappen, Radboud Universiteit, Nijmegen). Hij is lid van ICASA (International Consortium ADHD and Substance Abuse), een internationale contactgroep die onderzoek naar ADHD bij verslaving stimuleert.

 

Hij neemt deel aan de monodisciplinaire richtlijncommissie van de NVvP. De commissie schrijft de richtlijn ADHD bij volwassenen.

 

Hij is oprichter en hoofdredacteur van de Ark, het intern voorwetenschappelijk tijdschrift van de Reinier van Arkel groep. Verder verzorgt hij samen met Paul van Dongen, psychiater, de cyclus Film en Psychiatrie in filmhuis de Verkadefabriek in ’s-Hertogenbosch. Zijn hobbies zijn zaalvoetbal, oenologie en mycofagie.

 

Hij is gepromoveerd op 27 september 2012.

 

Publicatielijst:

 

 

Het bestuur van het ADHD Netwerk hecht aan de onafhankelijkheid en transparantie. Het bestuur onderschrijft de richtlijnen over de vermelding van belangen van de beroepsverenigingen (NVvP, NVK) en de overheid.

 

Conflict of interest:

geen.ADHD NETWERK BESTUUR
Pieter-Jan Carpentier - voorzitter Els van den Ban - vice-voorzitter Nannet Buitelaar - secretaris Sanne Vink - penningmeester
Derk Birnie Dinemarie Teunissen Miriam Wauters Sevket Hepark
Denise Bijlenga Carien Smeets

SITEMAP   COLOFON   DISCLAIMER