www.adhdnetwerk.nl > Nieuws en agenda > Nieuwsberichten
VRAAGBAAK VAN DE MAAND
STEL EEN VRAAG AAN ...

Derk Birnie (kinderen/jeugd)
Els van den Ban - vice-voorzitter (volwassenen)
Sanne Vink (psycholoog)
VACATURE IN BESTUUR ADHD NETWERK

In verband met het aflopen van de termijn van een aantal zittende bestuursleden, zijn we op zoek naar ADHD-behandelaars, die het in zich hebben het bestuur van het ADHD Netwerk te willen versterken. Onze belangstelling gaat in de eerste plaats uit naar een psychiater en een kinderarts, maar ook kandidaten uit andere disciplines mogen zich melden.


Wat we vooral van nieuwe bestuursleden verwachten:

- grote betrokkenheid bij de behandeling van patiënten met ADHD

- op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied

- bereidheid deze deskundigheid binnen (en buiten) het Netwerk uit te dragen, met name door het mede-organiseren van de Netwerkmeetings

- via het Netwerk een bijdrage leveren aan de verbetering van de zorg voor ADHD-patiënten van alle leeftijden.


Als bestuursleden zijn we graag bereid deze vacaturestelling verder toe te lichten.

Belangstelling kan je melden via het secretariaat van het Netwerk:


Namens het Bestuur,

Pieter-Jan Carpentier, voorzitter

(29 augustus 2017)COLUMN
COLUMN

SITEMAP   COLOFON   DISCLAIMER