www.adhdnetwerk.nl > Nieuws en agenda > Nieuwsberichten
VRAAGBAAK VAN DE MAAND
STEL EEN VRAAG AAN ...

Derk Birnie (kinderen/jeugd)
Els van den Ban - vice-voorzitter (volwassenen)
Sanne Vink (psycholoog)
DIAGNOSTISCH INTERVIEW VOOR ADHD BIJ VOLWASSENEN (DIVA-5) ONLINE
DIVA-5 is de derde editie van de DIVA. Deze editie bevat de aanpassingen die zijn aangebracht in de DIVA 2.0 naar aanleiding van de veranderingen in de DSM-5 criteria voor de Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis (ADHD). Voor de diagnose ADHD bij volwassenen gaat het volgens de DSM-5 om het vaststellen van de aanwezigheid van ADHDsymptomen in de kindertijd zowel als in de volwassenheid. 

De belangrijkste vereisten voor de diagnose zijn dat het begin van de ADHD-symptomen in de kindertijd was, en dat dit werd gevolgd door een levenslang voortduren van de karakteristieke kenmerken tot het moment van de huidige evaluatie. De symptomen moeten gepaard gaan met klinisch significant of psychosociaal disfunctioneren op twee of meer levensterreinen1 . Omdat ADHD bij volwassenen een levenslange stoornis is met een begin in de kindertijd, is het noodzakelijk de symptomen, het beloop en het bijbehorende niveau van disfunctioneren vast te stellen met behulp van onder andere een retrospectief interview over het gedrag in de kindertijd. Indien mogelijk moet de informatie van de patiënt aangevuld worden met informatie van anderen die de patiënt als kind hebben gekend (meestal de ouders of naaste familieleden).

September 2017


COLUMN
COLUMN

SITEMAP   COLOFON   DISCLAIMER