www.adhdnetwerk.nl > Netwerkmeetings > Presentaties
VRAAGBAAK VAN DE MAAND
STEL EEN VRAAG AAN ...

Derk Birnie - vice-voorzitter (kinderen/jeugd)
Els van den Ban - voorzitter (volwassenen)
Sanne Vink (psycholoog)
PRESENTATIES
Type
Jaar
Spreker
50e meeting - 14-03-2019: 50e Netwerkmeeting
De geplaatste presentatie van Sandra Kooij is een versie waar de sheets met resultaten van ongepubliceerd onderzoek uit zijn verwijderd. De presentatie van Jan Buitelaar is te groot om geplaatst te worden, deze kan door Netwerkleden worden opgevraagd via info@adhdnetwerk.nl. 

1. Els van den Ban: Inleiding
2. Rob Pereira: Van methylfenidaat tot microbioom
3. Sandra Kooij: Hormonal moodchanges in women with ADHD - 2019
4. Jan Buitelaar: ADHD brain, a new perspective (geen bijlage)


COLUMN
COLUMN
ADHD NETWERK BESTUUR
Els van den Ban - voorzitter Derk Birnie - vice-voorzitter Nannet Buitelaar - secretaris Sanne Vink - penningmeester
Dinemarie Teunissen Miriam Wauters Denise Bijlenga Carien Smeets

SITEMAP   COLOFON   DISCLAIMER