www.adhdnetwerk.nl > Netwerkmeetings > Presentaties
VRAAGBAAK VAN DE MAAND
STEL EEN VRAAG AAN ...

Rob Rodrigues Pereira (kinderen/jeugd)
Pieter-Jan Carpentier - voorzitter (volwassenen)
Sanne Vink (psycholoog)
PRESENTATIES
Type
Jaar
Spreker
46e meeting - 12-10-2017: 46e Netwerkmeeting
1. Pieter-Jan Carpentier: Inleiding
2. Sanne Vink: CGT bij ADHD
3. Ingrid Verheul: ADHD en Ondernemersschap
4. Ilse Krabben: Creatieve ondernemer met ADHD
45e meeting - 22-06-2017: 45e Netwerkmeeting
Op 22 juni jl hield mevrouw dr. N. Rommelse op de netwerkmeeting een wetenschappelijke voordracht over ADHD en Hoogbegaafdheid. Het ADHD Netwerkbestuur heeft besloten om alleen een slide met de samenvatting van deze presentatie te plaatsen. Na haar voordracht is zij via social media anoniem agressief bejegend. Het bestuur staat volledig achter de presentatie van mevrouw Rommelse. Wij geven ruimte aan het delen van verschillende meningen, inzichten en wetenschappelijke onderzoeken op de ADHD Netwerk-avonden.

1. Pieter-Jan Carpentier: Inleiding met update ontwikkelingen in het veld
2. Walter Matthys: Brutaal, boos en agressief gedrag bi kinderen met ADHD
3. Nanda Rommelse: Hoogbegaafdheid en psychische problemen
4. Miriam Wauters: Ervaringsdeskundig professional
44e meeting - 30-03-2017: 44e Netwerkmeeting
1. Pieter-Jan Carpentier: Inleiding met update ontwikkelingen in het veld
2. Lizanne Schweren: ADHD en het zich ontwikkelende brein
3. Dora Wynchank: Late sleep, early decline - cellulair aging en sleep measures
4. Hans Supèr: Nieuwe methode voor ADHD-diagnostiek


ADHD NETWERK BESTUUR
Pieter-Jan Carpentier - voorzitter Els van den Ban - vice-voorzitter Nannet Buitelaar - secretaris Sanne Vink - penningmeester
Derk Birnie Dinemarie Teunissen Miriam Wauters Rob Rodrigues Pereira

SITEMAP   COLOFON   DISCLAIMER