www.adhdnetwerk.nl > Netwerkmeetings > Presentaties
VRAAGBAAK VAN DE MAAND
STEL EEN VRAAG AAN ...

Derk Birnie - vice-voorzitter (kinderen/jeugd)
Nannet Buitelaar - secretaris (volwassenen)
Sanne Vink (psycholoog)
PRESENTATIES
Type
Jaar
Spreker
52e meeting - 10-10-2019: 52e Netwerkmeeting
1. Els van den Ban: Inleiding, i.s.m. Rob Pereira (nieuwe Zorgstandaard ADHD)
2. Carlein Karimoen: Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
3. Wilma Göttgens: Farmaceutische zorg in de Zorgstandaard ADHD
4. Marieke Michielsen: ADHD bij ouderen
51e meeting - 20-06-2019: 51e Netwerkmeeting
1. Els van den Ban: Inleiding
2. Denise Bijlenga: Slaapproblemen en ADHD: een levenslange relatie
3. Martijn Arns: Wakker worden! De rol van slaap en de biologische klok bij ADHD
4. Marcel Smits: Slaapstoornissen bij ADHD: biologische klok en andere oorzaken
50e meeting - 14-03-2019: 50e Netwerkmeeting
De geplaatste presentatie van Sandra Kooij is een versie waar de sheets met resultaten van ongepubliceerd onderzoek uit zijn verwijderd. De presentatie van Jan Buitelaar is te groot om geplaatst te worden, deze kan door Netwerkleden worden opgevraagd via info@adhdnetwerk.nl. 

1. Els van den Ban: Inleiding
2. Rob Pereira: Van methylfenidaat tot microbioom
3. Sandra Kooij: Hormonal moodchanges in women with ADHD - 2019
4. Jan Buitelaar: ADHD brain, a new perspective (geen bijlage)


ADHD NETWERK BESTUUR
Els van den Ban - voorzitter Derk Birnie - vice-voorzitter Nannet Buitelaar - secretaris Sanne Vink - penningmeester
Dinemarie Teunissen Miriam Wauters Denise Bijlenga Carien Smeets

SITEMAP   COLOFON   DISCLAIMER