www.adhdnetwerk.nl > ADHD Netwerk > Lidmaatschap > Lid worden
VRAAGBAAK VAN DE MAAND
STEL EEN VRAAG AAN ...

Derk Birnie - vice-voorzitter (kinderen/jeugd)
Miriam Wauters (volwassenen)
Sanne Vink (psycholoog)
LID WORDEN

Het lidmaatschap is persoonlijk en betaling loopt per kalenderjaar. Alleen degenen die patiënten met ADHD behandelen worden vermeld op de online lijst van behandelaars. Andere professionals en bestuursleden van patiëntenverenigingen kunnen eveneens lid worden, maar zij worden niet vermeld op de lijst.

Betaling van de jaarlijkse contributie geschiedt per factuur.


Stichting ADHD Netwerk
T.a.v. Elvire Wagener
Carel Reinierszkade 197
2593 HR Den Haag

 

Dhr./Mw.*
Naam*
Instelling*
Functie*
Werkadres*
Postcode*
Plaats*
Provincie*
Telefoon*
Email*
Bignummer
Uw discipline*

 Ik behandel volwassenen*

 Ik behandel kinderen*
Lid van vereniging (1)
Nummer lidmaatschap (1)
Lid van vereniging (2)
Nummer lidmaatschap (2)
Betaalwijze*
Evt. opmerkingen
*Verplicht in te vullen


ADHD NETWERK BESTUUR
Els van den Ban - voorzitter Derk Birnie - vice-voorzitter Nannet Buitelaar - secretaris Sanne Vink - penningmeester
Dinemarie Teunissen Miriam Wauters Denise Bijlenga Carien Smeets

SITEMAP   COLOFON   DISCLAIMER