www.adhdnetwerk.nl > ADHD Netwerk > Lidmaatschap > Lid worden
VRAAGBAAK VAN DE MAAND
STEL EEN VRAAG AAN ...

Derk Birnie (kinderen/jeugd)
Els van den Ban - vice-voorzitter (volwassenen)
Sanne Vink (psycholoog)
LID WORDEN

Het lidmaatschap is persoonlijk. Alleen degenen die patiënten met ADHD behandelen worden vermeld op de online lijst van behandelaars. Andere professionals en bestuursleden van patiëntenverenigingen kunnen eveneens lid worden, maar zij worden niet vermeld op de lijst.

Betaling van de jaarlijkse contributie geschiedt per Ideal of factuur.


Stichting ADHD Netwerk
T.a.v. Elvire Wagener
Carel Reinierszkade 197
2593 HR Den Haag

 

Dhr./Mw.*
Naam*
Instelling*
Functie*
Werkadres*
Postcode*
Plaats*
Provincie*
Telefoon*
Email*
Bignummer
Uw discipline*

 Ik behandel volwassenen*

 Ik behandel kinderen*
Lid van vereniging (1)
Nummer lidmaatschap (1)
Lid van vereniging (2)
Nummer lidmaatschap (2)
Betaalwijze*
IBAN nummer*
Bank t.n.v. naam*
Bank t.n.v. plaats*
Evt. opmerkingen
*Verplicht in te vullen


COLUMN
COLUMN
ADHD NETWERK BESTUUR
Pieter-Jan Carpentier - voorzitter Els van den Ban - vice-voorzitter Nannet Buitelaar - secretaris Sanne Vink - penningmeester
Derk Birnie Dinemarie Teunissen Miriam Wauters Sevket Hepark
Denise Bijlenga Carien Smeets

SITEMAP   COLOFON   DISCLAIMER