www.adhdnetwerk.nl > Netwerkmeetings > Programma 2019
VRAAGBAAK VAN DE MAAND
STEL EEN VRAAG AAN ...

Dinemarie Teunissen (kinderen/jeugd)
Miriam Wauters (volwassenen)
Sanne Vink (psycholoog)
PROGRAMMA 2019

Het programma voor de 52e Netwerkmeeting 


Graag nodigen wij ADHD Netwerkers, collega’s en andere professionele belangstellenden uit voor  de 52e Netwerkmeeting:


Datumdonderdag 10 oktober 2019

Plaats: Beatrixgebouw, Jaarbeurs, Utrecht

Tijd en zaal: open vanaf 17.30 uur, voordrachten van 18.00 - 21.00 uur

 

Entree

De entree is gratis voor leden van de Stichting ADHD Netwerk.

Indien u nog geen lid bent is de entreeprijs, afhankelijk van uw beroepsgroep € 75.- of € 100,-. U bent daarmee dan ook meteen voor een jaar lid van de Stichting ADHD Netwerk.

 

I.v.m. de cateringopgave verzoeken wij u vriendelijk om u in te schrijven tot uiterlijk 2 oktober a.s. via het inschrijfformulier meetings/congressen.


Programma

17.30 – 18.00 uur    Aanmelding, koffie,  


18.00 – 18.15 uur    Inleiding door Els van den Ban (voorzitter ADHD Netwerk) en

                                Rob Rodrigues Pereira met toelichting op nieuwe Zorgstandaard ADHD


18.15 – 19.00 uur    Carlein Karimoen – ACT & ADHD 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is onderdeel van de derde generatie gedragstherapie. Deze onderscheidt zich van de tweede generatie door niet op de inhoud van gedachten in te gaan maar zich anders te verhouden tot het denken. Acceptatie en mindfulness zijn daarbij belangrijke vaardigheden. Daarnaast wordt onderzocht wat nu echt waardevol is en worden er stappen gezet om daadwerkelijk waardegericht te handelen en te leven (het commitment stuk). Doel is om meer psychologische flexibiliteit te ontwikkelen. 

Psycholoog Carlein Karimoen (werkzaam bij Mondriaan) zal kort ingaan op de geschiedenis van ACT en uitleggen wat ACT voor mensen met ADHD kan betekenen.


19.00 – 19.15 uur    Pauze

 

19.15 – 20.00 uur    Wilma Göttgens – Farmaceutische zorg in de Zorgstandaard ADHD:

                                speelruimte voor de apotheker opdat de patiënt kan scoren

“Waarom bellen over methylfenidaat voor een jongetje van 3 jaar? Is afstemming noodzakelijk bij een vermoeden van misbruik of receptvervalsing? Waarom wordt op een recept met Concerta met de vermelding medische noodzaak methylfenidaat retard afgeleverd? Wat betekent nocebo effect voor ervaringen met merkwisselingen?” Medicatiebewaking en -begeleiding zijn kerntaken van de apotheker met een wettelijke grondslag en een professioneel handelingskader. In de recent gefinaliseerde Zorgstandaard ADHD (2019) is de farmaceutische zorg benoemd met verwijzing naar relevante richtlijnen. Inventarisaties voor het implementatieplan voor deze zorgstandaard benadrukken het belang van structurele afspraken tussen ketenpartners en pleiten voor betere informatieoverdracht tussen voorschrijvers en apothekers.

Wilma Göttgens is openbaar apotheker in Beuningen en als onderzoeker verbonden aan Radboudumc in Nijmegen. Zij doet onderzoek naar de ethische vooronderstellingen in klinische richtlijnen voor ADHD. Daarnaast is zij docent professionaliteit en farmaceutische ethiek in de vervolgopleiding voor het specialisme openbaar apotheker.


20.00 – 20.45 uur    Marieke Michielsen ADHD bij ouderen, een overzicht van onderzoek 

ADHD komt bij ongeveer 3% bij ouderen voor. Er komt steeds meer aandacht voor ouderen met ADHD in de klinische praktijk en in wetenschappelijk onderzoek. In de presentatie zal een overzicht gegeven worden van internationale onderzoeken tot nu toe naar ouderen met ADHD. Onder andere het psychosociaal, cognitief en fysiek functioneren van ouderen met ADHD zal besproken worden, alsmede onderzoek naar medicatiegebruik en aanmeldproblematiek bij ouderen met ADHD. 

Marieke Michielsen is in 2015 gepromoveerd op het onderwerp ADHD bij ouderen. Ze is werkzaam als onderzoeker bij het PsyQ Kenniscentrum ADHD bij volwassenen in Den Haag en als psycholoog bij PsyQ in Rotterdam Centrum. 


20.45 – 21.00 uur    Vragen/discussie


Wij hopen u allen te zien op onze jubileumeditie op 10 oktober a.s.

Reizen per trein wordt sterk aanbevolen.

 

Aanmelding

U kunt zich tot uiterlijk 2 oktober 2019 inschrijven via het inschrijfformulier meetings/congressen

 

Met vriendelijke groet,

Els van den Ban

voorzitter Stichting ADHD Netwerk

 

Accreditatie wordt aangevraagd bij NVVP, NVK, NIP, FGZPt, NIP K&J/OG, ABSG, VSR en V&VN.
ADHD NETWERK BESTUUR
Els van den Ban - voorzitter Derk Birnie - vice-voorzitter Nannet Buitelaar - secretaris Sanne Vink - penningmeester
Dinemarie Teunissen Miriam Wauters Denise Bijlenga Carien Smeets

SITEMAP   COLOFON   DISCLAIMER