www.adhdnetwerk.nl > Home
VRAAGBAAK VAN DE MAAND
STEL EEN VRAAG AAN ...

Derk Birnie - vice-voorzitter (kinderen/jeugd)
Els van den Ban - voorzitter (volwassenen)
Sanne Vink (psycholoog)
HOME

De Stichting ADHD Netwerk werd op 19 januari 2010 opgericht door bestuursleden van het Artsen Netwerk ADHD en de Stichting Netwerk ADHD bij volwassenen. Door deze samenwerking willen wij benadrukken dat ADHD in alle levensfasen voorkomt en hopen we de continuïteit van de zorg voor ADHD patiënten te verbeteren.


Eén van de doelen van het ADHD Netwerk is informatievoorziening via deze website.

De website is bedoeld als forum voor behandelaren, om kennis uit te wisselen en om nieuwe ontwikkelingen te horen. Er zijn op dit moment ruim 500 leden.


Voor patiënten biedt deze website een adressenlijst van behandelaren die gespecialiseerd zijn in behandeling van ADHD.


Protocol Stichting ADHD Netwerk in verband met de Privacywetgeving m.i.v. 25-05-2018

Stichting ADHD Netwerk respecteert en garandeert de privacy van al haar leden en participanten.

Op generlei wijze worden gegevens van leden en participanten verstrekt aan derden, verspreid op internet of andere media, anders dan met toestemming van de betrokkenen (de Behandelarenlijst). NIEUWS
Wetenschappelijk Artikel - ADHD: is er een link met het immuun systeem?
In de mei 2019 uitgave van European Child and Adolescent Psychiatry hebben Verlaet en collega's [12] een aantal immuunmarkers in een groep kinderen met ADHD onderzocht in vergelijking met gezonde controles. Ze hebben enige aanwijzingen gevonden voor verhoogde niveaus van markers voor oxidatieve schade bij kinderen met ADHD.
Column - Wonder

‘Zoon met #ADHD had gisteren de #medicatie niet op tijd genomen. Woest kwam hij thuis. Stoom uit zijn oren, niet voor rede vatbaar. Dus hup; alsnog medicijnen. Binnen een half uur werd hij weer een leuk en redelijk mens en konden we weer samen praten. Blijft bijzonder om te zien.'

Het ADD lied: bij de kinderboeken ADDaisy en ADDavid en online
Nieuw verschenen bij de herdrukken van de kinderboeken ADDaisy en ADDavid van GZ psycholoog (en Netwerklid) Tirtsa Ehrlich: het ADD lied. Voor iedereen met (en zonder) ADD. Online te beluisteren op Spotify en iTunes of via deze link op YouTube.
Wat is ADHD - patiënteninformatie op Engelstalige website

Een educatieve Engelstalige website biedt toegankelijke informatie om patiënten uit te leggen hoe ADHD het functioneren kan beïnvloeden: www.poultonadhd.com.au.


AGENDA
DIVA-5 Training
21 Juni 2019

Het Kenniscentrum ADHD bij volwassen en ouderen  geeft interactieve cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen en ouderen met ADHD voor professionals in de GGZ.

Medicatie ADHD bij volwassenen
26 Juni 2019

Het Kenniscentrum ADHD bij volwassen en ouderen  geeft interactieve cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen en ouderen met ADHD voor professionals in de GGZ.

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen
03 Juli 2019

Het Kenniscentrum ADHD bij volwassen en ouderen  geeft interactieve cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen en ouderen met ADHD voor professionals in de GGZ.

ADHD en slaapproblemen
05 Juli 2019

Het Kenniscentrum ADHD bij volwassen en ouderen  geeft interactieve cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen en ouderen met ADHD voor professionals in de GGZ.COLUMN
COLUMN
ADHD NETWERK BESTUUR
Els van den Ban - voorzitter Derk Birnie - vice-voorzitter Nannet Buitelaar - secretaris Sanne Vink - penningmeester
Dinemarie Teunissen Miriam Wauters Denise Bijlenga Carien Smeets

SITEMAP   COLOFON   DISCLAIMER