www.adhdnetwerk.nl > Home
VRAAGBAAK VAN DE MAAND
STEL EEN VRAAG AAN ...

Carien Smeets (kinderen/jeugd)
Miriam Wauters (volwassenen)
Sanne Vink (psycholoog)
HOME

De Stichting ADHD Netwerk werd op 19 januari 2010 opgericht door bestuursleden van het Artsen Netwerk ADHD en de Stichting Netwerk ADHD bij volwassenen. Door deze samenwerking willen wij benadrukken dat ADHD in alle levensfasen voorkomt en hopen we de continuïteit van de zorg voor ADHD patiënten te verbeteren.


Eén van de doelen van het ADHD Netwerk is informatievoorziening via deze website.

De website is bedoeld als forum voor behandelaren, om kennis uit te wisselen en om nieuwe ontwikkelingen te horen. Er zijn op dit moment ruim 500 leden.


Voor patiënten biedt deze website een adressenlijst van behandelaren die gespecialiseerd zijn in behandeling van ADHD.


Protocol Stichting ADHD Netwerk in verband met de Privacywetgeving m.i.v. 25-05-2018

Stichting ADHD Netwerk respecteert en garandeert de privacy van al haar leden en participanten.

Op generlei wijze worden gegevens van leden en participanten verstrekt aan derden, verspreid op internet of andere media, anders dan met toestemming van de betrokkenen (de Behandelarenlijst). NIEUWS
Column - Luisteren

“Volgende week maandag moet ik een presentatie voor Frans houden.” Voor me staat dochter. “Dit is echt vreselijk, maar weet je wat het ergste is? We moeten alles uit het hoofd leren en we mogen er geen blaadje bij gebruiken. Die docent bekijkt het maar. Dit ga ik dus echt niet doen!” De stoom komt zo ongeveer uit haar oren en ze ratelt maar door. “Wat denk dat mens wel niet?”

ADHD Netwerk: Jaarverslag 2018
In de bestuursvergadering van 14 maart jl. heeft het bestuur van Stichting ADHD Netwerk het jaarverslag 2018 van de stichting goedgekeurd. Vanaf heden is deze editie 2018 in te zien op deze website. 
Dexamfetamine nu 1e keus medicatie bij volwassenen met ADHD
Uit een omvangrijk onderzoek dat recentelijk is gepubliceerd in Lancet Psychiatry is gebleken dat (lisdex)amfetamine bij volwassenen met ADHD het meest effectief is en de minste bijwerkingen geeft.  
Column - Label, term of diagnose?

‘Wat vind jij van het label ADHD? Hoe wordt het gebruikt? Wat doet het met mensen?’ Dit was de oproep van het UMC op de site van Oudervereniging Balans. Al snel kwamen er hevige reacties op. Veel mensen waren ontzettend boos. Op Facebook en Twitter gingen ze massaal los. Want waarom werd er gesproken over een label en niet over een diagnose?


AGENDA
7th World Congress on ADHD (Lisbon)
25 - 28 April 2019
Driedaags ADHDcongres in Lissabon (Portugal).
Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen
10 Mei 2019

Het Kenniscentrum ADHD bij volwassen en ouderen  geeft interactieve cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen en ouderen met ADHD voor professionals in de GGZ.

ADHD en slaapproblemen
15 Mei 2019

Het Kenniscentrum ADHD bij volwassen en ouderen  geeft interactieve cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen en ouderen met ADHD voor professionals in de GGZ.

Coaching van ADHD bij volwassenen
22 Mei 2019

Het Kenniscentrum ADHD bij volwassen en ouderen  geeft interactieve cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen en ouderen met ADHD voor professionals in de GGZ.COLUMN
COLUMN
WETENSCHAPPELIJK NIEUWS
WETENSCHAPPELIJK NIEUWS
ADHD NETWERK BESTUUR
Els van den Ban - voorzitter Derk Birnie - vice-voorzitter Nannet Buitelaar - secretaris Sanne Vink - penningmeester
Dinemarie Teunissen Miriam Wauters Denise Bijlenga Carien Smeets

SITEMAP   COLOFON   DISCLAIMER