www.adhdnetwerk.nl > Home
VRAAGBAAK VAN DE MAAND
STEL EEN VRAAG AAN ...

Derk Birnie (kinderen/jeugd)
Els van den Ban - vice-voorzitter (volwassenen)
Sanne Vink (psycholoog)
HOME

De Stichting ADHD Netwerk werd op 19 januari 2010 opgericht door bestuursleden van het Artsen Netwerk ADHD en de Stichting Netwerk ADHD bij volwassenen. Door deze samenwerking willen wij benadrukken dat ADHD in alle levensfasen voorkomt en hopen we de continuïteit van de zorg voor ADHD patiënten te verbeteren.


Eén van de doelen van het ADHD Netwerk is informatievoorziening via deze website.

De website is bedoeld als forum voor behandelaren, om kennis uit te wisselen en om nieuwe ontwikkelingen te horen. Er zijn op dit moment ruim 500 leden.


Voor patiënten biedt deze website een adressenlijst van behandelaren die gespecialiseerd zijn in behandeling van ADHD.


Protocol Stichting ADHD Netwerk in verband met de Privacywetgeving m.i.v. 25-05-2018

Stichting ADHD Netwerk respecteert en garandeert de privacy van al haar leden en participanten.

Op generlei wijze worden gegevens van leden en participanten verstrekt aan derden, verspreid op internet of andere media, anders dan met toestemming van de betrokkenen (de Behandelarenlijst). NIEUWS
Effect CGT op symptomen van ADHD bij volwassenen
Lees meer in ons wetenschappelijk artikel over het effect van cognitief gedragstherapie (CGT) op de vermindering van ADHD symptomen, bij volwassenen met ADHD. 
Column - Diploma

Beste leerplichtambtenaar,
Herinner je je mij nog? Nee? Denk even diep na. Ik ben het, de moeder van die jongen die je vier jaar geleden genadeloos in de steek hebt gelaten. Weet je het weer? De moeder die je hebt gedreigd met een proces-verbaal, omdat ze niet naar jouw pijpen wilde dansen.

Rijbewijs en ASS en ADHD (medicatie)
Lees de Vraagbaakvraag over de rijbevoegdheid, ADHD, CBR en Concerta.
Congres Neurodiversiteit in Leren en Werken- 2 november 2018
Op vrijdag 2 november 2018 vindt het Jaarcongres van Impuls & Woortblind plaats in Nijkerk, met als thema: Neurodiversiteit in Leren en Werken, Kansen en bedreigingen voor gezond en vitaal leren en werk.

AGENDA
Cursus Diagnostiek en Behandeling van Slaap bij volwassenen met ADHD
27 Juli 2018

Het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen geeft cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen met ADHD voor professionals in de GGZ.

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen
05 September 2018

Het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen geeft cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen met ADHD voor professionals in de GGZ.

Coaching ADHD bij volwassenen
12 September 2018

Het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen geeft cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen met ADHD voor professionals in de GGZ.

DIVA-5 Training
14 September 2018

Het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen geeft cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen met ADHD voor professionals in de GGZ.COLUMN
COLUMN
ADHD NETWERK BESTUUR
Pieter-Jan Carpentier - voorzitter Els van den Ban - vice-voorzitter Nannet Buitelaar - secretaris Sanne Vink - penningmeester
Derk Birnie Dinemarie Teunissen Miriam Wauters Sevket Hepark
Denise Bijlenga Carien Smeets

SITEMAP   COLOFON   DISCLAIMER