www.adhdnetwerk.nl > Netwerkmeetings > Programma 2018
VRAAGBAAK VAN DE MAAND
STEL EEN VRAAG AAN ...

Derk Birnie - vice-voorzitter (kinderen/jeugd)
Miriam Wauters (volwassenen)
Sanne Vink (psycholoog)
PROGRAMMA 2018

Het programma voor de 49e Netwerkmeeting 


ADHD Netwerkers, collega’s en andere professionele belangstellenden zijn van harte uitgenodigd op de eerstvolgende Netwerkmeeting (nr 49):


Datum: donderdag 4 oktober 2018

Plaats: Beatrixgebouw, Jaarbeurs, Utrecht

Tijd en zaal: open vanaf 17.30 uur, voordrachten van 18.00 - 21.00 uur

 

Entree

De entree is gratis voor leden van de Stichting ADHD Netwerk.

Indien u nog geen lid bent is de entreeprijs, afhankelijk van uw beroepsgroep € 75.- of € 100,-. U bent daarmee dan ook meteen voor een jaar lid van de Stichting ADHD Netwerk.

 

I.v.m. de cateringopgave verzoeken wij u om u in te schrijven vòòr 27 september a.s. via het inschrijfformulier meetings/congressen.


Programma

17.30 – 18.00 uur    Aanmelding, koffie, broodjes


18.00 – 18.15 uur    Inleiding door Els van den Ban, voorzitter ADHD Netwerk


18.15 – 19.00 uur    Annemarie van der Kolk - Eight days a week

In juni 2017 rondde Annemarie van der Kolk haar promotieonderzoek als medisch wetenschapper af aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij onderzocht wat de individuele, interpersoonlijke en maatschappelijke impact van ADHD is, uitgedrukt in kwaliteit van leven en kosten gerelateerd aan de behandelrespons. Behandelrespons was in dit onderzoek gebaseerd op een combinatie van therapietrouw ten aanzien van medicamenteuze behandeling en functioneren. Tijdens haar promotieonderzoek was Van der Kolk ook werkzaam bij farmaceutisch bedrijf Janssen-Cilag BV, waar zij inmiddels Manager Patient Engagement and Advocacy voor de domeinen psychiatrie en oncologie is. Zij zal haar onderzoeksbevindingen toelichten en aanbevelingen doen.


19.00 – 19.15 uur    Pauze

 

19.15 – 20.00 uur    Michiel Noordzij - De rol van het FunctioneringsProfiel (FP) bij preventie in de jeugdhulp

ADHD is een aandoening met veel invloed op het functioneren en de ontwikkeling van het kind en op de interactie met de leefomgevingen. De vraag is hoe we de actuele situatie van het kind kunnen benaderen op een manier die recht doet aan diens huidige toestand actueleatie en ontwikkelingsbehoefte. Centraal in deze presentatie staat het FunctioneringsProfiel (FP), een web based instrument dat een breed beeld geeft van de huidige situatie van een kind of een groep kinderen. Het FP kan worden gebruikt door degenen die dagelijks met het kind te maken hebben, als ouder, gezinslid, jeugdzorgprofessional, huisarts, leraar, mentor. Het identificeert aangrijpingspunten voor ondersteuning en toont het huidige functioneringsniveau van het kind. Het FP kan worden gebruikt in het hele domein van jeugdzorg en school voor de drie bekende vormen van preventie: tertiair, secundair en primair. Michiel. Noordzij, kinder- en jeugdpsychiater-consultant, wil met zijn presentatie aantonen dat een complexe aandoening als ADHD niet uitsluitend benaderd kan worden met evidence based practice, maar dat context based practice aanvullend nodig is. Dat vraagt om een methodische aanpak, passend in de actualiteit van de transformatie jeugdzorg en de noodzaak om daarbij tot preventie te komen.


20.00 – 20.45 uur    Mijnke Janssen - De Tornadostudie: effectieve en efficiente

samenwerking tussen kinderpsychiatrie en huisarts

Uitvoering van klinische richtlijnen voor de diagnose en behandeling van ADHD bij kinderen en adolescenten is een uitdaging in de praktijk vanwege onvoldoende beschikbaarheid van medisch specialisten en ontbrekende effectieve samenwerking met huisartsen. Het Tornado-programma streeft naar tijdswinst tussen verwijzing en start behandeling van deze kinderen en adolescenten en versterkte samenwerking, waarbij de Tornado-studie effectiviteit en efficiëntie beoordeelde. Het is een niet-gerandomiseerde gecontroleerde voor-na studie, bij 208 ambulante patiënten (6-18 jaar oud) verdacht van ongecompliceerde ADHD. Het Tornadoprogramma combineerde versnelde diagnostiek, gevolgd door psycho educatie bij de gespecialiseerde GGZ-instelling en medicatiebehandeling door de huisarts, die daarvoor online geaccrediteerd getraind werd.

Met deze presentatie wil Mijnke Janssen, kinder- en jeugdpsychiater bij Karakter Universitair Centrum,  de resultaten van de Tornado-studie toelichten. 


20.45 – 21.00 uur    Vragen/discussie

Wij hopen u allen te zien op 4 oktober  2018.

Reizen per trein wordt sterk aanbevolen.

 

Aanmelding

U kunt zich vòòr 27 september 2018 inschrijven via het inschrijfformulier meetings/congressen

 

met vriendelijke groet,

Els van den Ban

voorzitter Stichting ADHD Netwerk

 

Accreditatie wordt aangevraagd bij NVVP, NVK, NIP, FGZPt, K&J/OG, ABSG, VSR en V&VN.COLUMN
COLUMN
ADHD NETWERK BESTUUR
Els van den Ban - voorzitter Derk Birnie - vice-voorzitter Nannet Buitelaar - secretaris Sanne Vink - penningmeester
Dinemarie Teunissen Miriam Wauters Denise Bijlenga Carien Smeets

SITEMAP   COLOFON   DISCLAIMER