www.adhdnetwerk.nl > Netwerkmeetings > Programma 2017
VRAAGBAAK VAN DE MAAND
STEL EEN VRAAG AAN ...

Dinemarie Teunissen (kinderen/jeugd)
Pieter-Jan Carpentier - voorzitter (volwassenen)
Sanne Vink (psycholoog)
PROGRAMMA 2017

Het programma voor de 45e Netwerkmeeting 


ADHD Netwerkers, collega’s en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd op de eerstvolgende, 45e Netwerkmeeting:


Datum: 22 juni 2017

Plaats: Beatrixgebouw, Jaarbeurs, Utrecht

Tijd en zaal: open vanaf 17.30 uur, voordrachten van 18.00 - 21.00 uur

 

Entree en Inschrijven

De entree is gratis voor leden van de Stichting ADHD Netwerk.

Indien u nog geen lid bent is de entreeprijs, afhankelijk van uw beroepsgroep € 75.- of € 100,-. 

U bent daarmee dan ook meteen voor een jaar lid van de Stichting ADHD Netwerk.

U kunt zich vòòr 15 juni a.s. inschrijven via het inschrijfformulier meetings/congressen.


Programma 

17.30 – 18.00 uur    Aanmelding, koffie, broodjes


18.00 – 18.15 uur    Inleiding door Pieter-Jan Carpentier

 

18.15 – 19.00 uur    Presentatie Walter Matthys - Brutaal, boos en agressief gedrag bij

                                kinderen met ADHD: psycho-educatie en opvoedingsadviezen

Bij kinderen met ADHD kunnen geassocieerde problemen voorkomen zoals dwars gedrag, agressief gedrag en driftbuien. Psychologische interventies waarvan het effect werd aangetoond zijn hiervoor beschikbaar, maar ouders en kinderen maken vaak geen gebruik van intensieve psychologische interventies voor gedragsproblemen. Psycho-educatie kan ouders helpen ervoor te kiezen om aan deze interventies deel te nemen wanneer deze geassocieerde problemen ernstig zijn. Maar als de geassocieerde problemen mild of matig zijn, kunnen praktische opvoedingsadviezen volstaan, zo nodig gevolgd door pedagogische hulp zodat ouders de adviezen beter in de praktijk brengen.

Emeritus hoogleraar Walter Matthys, 35 jaar werkzaam als kinder- en jeugdpsychiater bij het UMC Utrecht, heeft zich zowel vanuit klinisch als wetenschappelijk oogpunt tijdens zijn gehele loopbaan gericht op kinderen met gedragsproblemen en gedragsstoornissen


19.00 – 19.15 uur    Pauze

 

19.15 – 20.00 uur    Presentatie Nanda RommelseADHD en hoogbegaafheid

Zijn de gedragingen bij dit zeer intelligente kind te verklaren vanuit de hoge intelligentie (en mogelijk onderstimulatie) of speelt er daarnaast toch ADHD? Er wordt vaak verondersteld dat ADHD en begaafdheid tot vergelijkbare gedragingen kunnen leiden, zoals snelle verveeldheid, impulsiviteit en een hoog energieniveau (Webb e.a., 2005). Anderzijds wordt vaak gesuggereerd dat begaafden juist het risico lopen dat ADHD bij hen niet wordt herkend, doordat de hoge intelligentie compenserend werkt voor cognitieve problemen die vaak gepaard gaan met ADHD (Moon, 2002). Kortom: kun je bij hoogintelligente kinderen überhaupt de diagnose ADHD stellen?

Nanda Rommelse (universitair hoofddocent bij de afdeling psychiatrie van het RadboudUMC en Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie) zal deze vraag beantwoorden aan de hand van een systematisch literatuurreview op dit gebied en aan de hand van een grootschalige empirische studie.

 

20.00 – 20.45 uur    Presentatie Miriam Wauters - Ervaringsdeskundig professional

Miriam Wauters is verpleegkundig specialist met 16 jaar ervaring in de GGZ. Ze heeft ook ADHD. Reden dat ze ooit overstapte van de AGZ naar de GGZ. Als verpleegkundige bij de methadonverstrekking in Sittard gebruikte ze vijf keer per dag 15 mg Ritalin en was daar open over. Aanvankelijk leek het geen problemen op te leveren, maar uiteindelijk werd het toch een item tijdens een functioneringsgesprek. Nu,16 jaar later, is ze aangenomen bij PsyQ ADHD juist omdat ze ervaringsdeskundige is en het dagelijks kan inzetten tijdens haar werk als verpleegkundig specialist.

We lijken het er met zijn allen over eens te zijn dat de inzet van ervaringsdeskundigen zinvol is. Toch is het in de praktijk ook nog lastig.

In deze lezing wil Wauters haar ervaringen delen en inzicht geven in de bijdrage die je als ervaringsdeskundig professional kunt leveren in dit proces..

 

20.45 – 21.00 uur    Vragen/discussie


Wij hopen u allen te zien op 22 juni 2017.

Reizen per trein wordt sterk aanbevolen.

 

Accreditatie wordt aangevraagd bij NVvP, NVK, NIP, FGZPt, ABSG, K&J/OG, VSR en V&VN.

 

Met vriendelijke groet,

Pieter-Jan Carpentier

voorzitter Stichting ADHD NetwerkADHD NETWERK BESTUUR
Pieter-Jan Carpentier - voorzitter Els van den Ban - vice-voorzitter Nannet Buitelaar - secretaris Sanne Vink - penningmeester
Derk Birnie Dinemarie Teunissen Miriam Wauters Rob Rodrigues Pereira

SITEMAP   COLOFON   DISCLAIMER