www.adhdnetwerk.nl > Home
VRAAGBAAK VAN DE MAAND
STEL EEN VRAAG AAN ...

Carien Smeets (kinderen/jeugd)
Nannet Buitelaar - secretaris (volwassenen)
Sanne Vink (psycholoog)
HOME

De Stichting ADHD Netwerk werd op 19 januari 2010 opgericht door bestuursleden van het Artsen Netwerk ADHD en de Stichting Netwerk ADHD bij volwassenen. Door deze samenwerking willen wij benadrukken dat ADHD in alle levensfasen voorkomt en hopen we de continuïteit van de zorg voor ADHD patiënten te verbeteren.


Eén van de doelen van het ADHD Netwerk is informatievoorziening via deze website.

De website is bedoeld als forum voor behandelaren, om kennis uit te wisselen en om nieuwe ontwikkelingen te horen. Er zijn op dit moment ruim 500 leden.


Voor patiënten biedt deze website een adressenlijst van behandelaren die gespecialiseerd zijn in behandeling van ADHD.


Protocol Stichting ADHD Netwerk in verband met de Privacywetgeving m.i.v. 25-05-2018

Stichting ADHD Netwerk respecteert en garandeert de privacy van al haar leden en participanten.

Op generlei wijze worden gegevens van leden en participanten verstrekt aan derden, verspreid op internet of andere media, anders dan met toestemming van de betrokkenen (de Behandelarenlijst). NIEUWS
ADHD en partnergeweld - belangrijke voorspeller
Nannet Buitelaar (psychiater bij de Waag en bestuurslid bij het ADHD Netwerk) promoveerde begin juli 2020 op onderzoek naar ADHD als risicofactor voor partnergeweld en de impact van behandeling van ADHD bij partnergeweld. In dagblad Trouw wordt zij hierover geinterviewd. Eerder behandelde zij de onderzoeksresultaten in een webinar.
Column - Donkere tunnel
“Je zei toch laatst dat het misschien fijn voor mij is om een keer met een psycholoog te praten? Ik heb er over nagedacht en het is inderdaad wel een goed idee.” Dochter kijkt me aan en ik voel haar worsteling. De laatste paar weken zien we dat het niet goed met haar gaat. Maar ze wil er niet met ons over praten. Ze sluit zich alleen maar steeds meer van ons af.
Column - Rijles
“Vind je het niet een keer tijd worden dat ga beginnen met het nemen van rijlessen?” Zoon kijkt me vragend aan en het lukt me gelukkig om de knoop in mijn maag, voor hem onzichtbaar, weg te slikken. “Natuurlijk”, zeg ik. “Dat is hartstikke leuk.”
Bekijk het 1e webinar van het ADHD Netwerk terug
Het webinar dat het ADHD Netwerk donderdag 11 juni 2020 organiseerde is hier via YouTube terug te zien. Anne-Marie Dingenouts gaat in op ADHD en bipolaire stoornis (en wordt daarbij ondersteund door ervaringsdeskundige Joshua Oostrom), Annelies Spek spreekt over ADHD en/of ASS. 

AGENDA
Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen
18 September 2020

Het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen geeft cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen met ADHD voor professionals in de GGZ. Inschrijven kan via de link!

 

Deze interactieve cursus biedt je in 1 dag overzicht over achtergronden van diagnose en behandeling van ADHD bij volwassenen en ouderen.

DIVA-5 Training
25 September 2020

Het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen geeft cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen met ADHD voor professionals in de GGZ. Inschrijven kan via de link!

 

De DIVA 2.0 is op basis van de DSM-5 criteria geüpdatet naar DIVA-5. In deze cursus word je snel bijgepraat over de veranderingen en de toepassing van de DIVA-5 in de dagelijkse praktijk.

Leer hoe je ADHD diagnostiek doet en vind je het belangrijk om AD(H)D vast te kunnen stellen, doe dan de DIVA training! Wordt een echte diva in de DIVA!

Cursus Medicatie bij ADHD bij volwassenen
30 September 2020

Het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen geeft cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen met ADHD voor professionals in de GGZ. Inschrijven kan via de link!

 

Snel ingepraat worden over medicatie bij volwassenen met ADHD? Tot de doelgroep van de cursus behoren psychiaters, artsen, verpleegkundig specialisten en andere beroepsbeoefenaren die de Basiscursus Diagnostiek en Behandeling hebben gevolgd. De cursus is geheel interactief voor zowel beginners als gevorderden.

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen
04 November 2020

Het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen geeft cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen met ADHD voor professionals in de GGZ. Inschrijven kan via de link!

 

Deze interactieve cursus biedt je in 1 dag overzicht over achtergronden van diagnose en behandeling van ADHD bij volwassenen en ouderen.WETENSCHAPPELIJK NIEUWS
WETENSCHAPPELIJK NIEUWS
ADHD NETWERK BESTUUR
Els van den Ban - voorzitter Derk Birnie - vice-voorzitter Nannet Buitelaar - secretaris Sanne Vink - penningmeester
Dinemarie Teunissen Miriam Wauters Denise Bijlenga Carien Smeets

SITEMAP   COLOFON   DISCLAIMER