www.adhdnetwerk.nl > Home
VRAAGBAAK VAN DE MAAND
STEL EEN VRAAG AAN ...

Derk Birnie - vice-voorzitter (kinderen/jeugd)
Denise Bijlenga (volwassenen)
Sanne Vink (psycholoog)
HOME

De Stichting ADHD Netwerk werd op 19 januari 2010 opgericht door bestuursleden van het Artsen Netwerk ADHD en de Stichting Netwerk ADHD bij volwassenen. Door deze samenwerking willen wij benadrukken dat ADHD in alle levensfasen voorkomt en hopen we de continuïteit van de zorg voor ADHD patiënten te verbeteren.


Eén van de doelen van het ADHD Netwerk is informatievoorziening via deze website.

De website is bedoeld als forum voor behandelaren, om kennis uit te wisselen en om nieuwe ontwikkelingen te horen. Er zijn op dit moment ruim 500 leden.


Voor patiënten biedt deze website een adressenlijst van behandelaren die gespecialiseerd zijn in behandeling van ADHD.


Protocol Stichting ADHD Netwerk in verband met de Privacywetgeving m.i.v. 25-05-2018

Stichting ADHD Netwerk respecteert en garandeert de privacy van al haar leden en participanten.

Op generlei wijze worden gegevens van leden en participanten verstrekt aan derden, verspreid op internet of andere media, anders dan met toestemming van de betrokkenen (de Behandelarenlijst). NIEUWS
Column - Puntenslijper

“Je wilt toch dat ik altijd eerlijk tegen je ben?” Verdrietig kijk ik dochter aan, omdat ik weet waar dit toe zal leiden. “Ik heb me weer gesneden. En dat is niet alles, mama. Ik had een plan. Nadat we zondag terug zouden komen van de camping zou ik er een einde aan maken. Met een puntenslijper zou ik mijn polsen doorsnijden. Maar gelukkig kwam ik op tijd tot mijn positieven en heb ik de mesjes door het toilet gespoeld.”

ADHD en risico op besmetting met Covid-19
In Israel is onderzoek gedaan in de database van het Leumit Health Center ziekenhuis naar voorspellers voor besmetting met Covid-19 van 1 feb - 30 april 2020. Uit het onderzoek blijkt dat ADHD de kans op Covid-19 verhoogt; behandeling met stimulantia normaliseert die kans.
Net verschenen: Omgaan met ADHD op school
'Managing ADHD in school' is een praktische gids voor leerkrachten. Het beschrijft evidence based strategieën voor in de klas en is geschreven door de gerenommeerde Amerikaanse ADHD deskundige Dr Russell Barkley. GZ psycholoog Tirtsa Ehrlich, werkzaam op een ADHD levensloop poli en lid van het ADHD Netwerk, vertaalde het boek dat nu verkrijgbaar is onder de titel: Omgaan met ADHD op school.
Column - ADHD als verontschuldiging?
“Allemaal autisme, ADHD of depressie: ‘Het is de vraag of het helpt als je denkt dat je zieke hersenen hebt’”, kopt Welingelichte Kringen. Aan het woord is hoogleraar wetenschapsonderzoek Trudy Dehue. Volgens haar gaan steeds meer mensen met een psychiatrische diagnose door het leven en deze classificaties hebben vervelende consequenties.

AGENDA
Cursus Medicatie bij ADHD bij volwassenen
30 September 2020

Het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen geeft cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen met ADHD voor professionals in de GGZ. Inschrijven kan via de link!

 

Snel ingepraat worden over medicatie bij volwassenen met ADHD? Tot de doelgroep van de cursus behoren psychiaters, artsen, verpleegkundig specialisten en andere beroepsbeoefenaren die de Basiscursus Diagnostiek en Behandeling hebben gevolgd. De cursus is geheel interactief voor zowel beginners als gevorderden.

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen
04 November 2020

Het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen geeft cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen met ADHD voor professionals in de GGZ. Inschrijven kan via de link!

 

Deze interactieve cursus biedt je in 1 dag overzicht over achtergronden van diagnose en behandeling van ADHD bij volwassenen en ouderen.

Cursus ADHD en slaapproblemen
06 November 2020

Het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen geeft cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen met ADHD voor professionals in de GGZ. Inschrijven kan via de link!

 

Dit is een interactieve cursus over ADHD, slaap en gezondheid, voor mensen met enige klinische ervaring met ADHD bij volwassenen, die al kennis hebben van de diagnostiek en behandeling van ADHD. Als dat nog niet het geval is, wordt aangeraden eerst de Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen te volgen.

DIVA-5 Training
11 November 2020

Het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen geeft cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen met ADHD voor professionals in de GGZ. Inschrijven kan via de link!

 

De DIVA 2.0 is op basis van de DSM-5 criteria geüpdatet naar DIVA-5. In deze cursus word je snel bijgepraat over de veranderingen en de toepassing van de DIVA-5 in de dagelijkse praktijk.

Leer hoe je ADHD diagnostiek doet en vind je het belangrijk om AD(H)D vast te kunnen stellen, doe dan de DIVA training! Wordt een echte diva in de DIVA!ADHD NETWERK BESTUUR
Els van den Ban - voorzitter Derk Birnie - vice-voorzitter Nannet Buitelaar - secretaris Sanne Vink - penningmeester
Dinemarie Teunissen Miriam Wauters Denise Bijlenga Carien Smeets

SITEMAP   COLOFON   DISCLAIMER