www.adhdnetwerk.nl > ADHD Netwerk
VRAAGBAAK VAN DE MAAND
STEL EEN VRAAG AAN ...

Els van den Ban - voorzitter (kinderen/jeugd)
Dion Leiblum (volwassenen)
Sanne Vink (psycholoog)
ADHD NETWERK

De onafhankelijke Stichting ADHD Netwerk werd op 19 januari 2010 opgericht door bestuursleden van het voormalige Artsen Netwerk ADHD en de Stichting Netwerk ADHD bij volwassenen. De reden voor deze samenwerking tussen professionals van kinderen en volwassenen met ADHD is dat de continuïteit van de patiëntenzorg verbetering behoeft.

Doelen van het ADHD Netwerk
Te bereiken dat kinderen en volwassenen met ADHD in Nederland in hun eigen omgeving diagnostiek en behandeling kunnen krijgen.

 1. Het bevorderen van de continuïteit van zorg voor ADHD gedurende de levensloop.
 2. Het stimuleren van preventie activiteiten gericht op het voorkomen van lange termijn schade door ADHD.
 3. Het vormen van een forum voor behandelaren van ADHD, ten behoeve van gemeenschappelijk onderzoek, en om kennis en ervaring uit te wisselen.
 4. Het bevorderen van samenwerking met relevante partijen waaronder patiëntenverenigingen, verzekeraars en de overheid.
 5. Het bevorderen van kennis over ADHD in het publieke domein.


Voordelen van het lidmaatschap van ADHD Netwerk
Als u lid wordt van Netwerk ADHD krijgt u

 • Toegang tot de Vraagbaak: per email kunt u een vraag stellen aan een Bestuurslid, u krijgt binnen 5 dagen hierop antwoord. Per maand zijn er twee Bestuursleden hiervoor beschikbaar, een gespecialiseerd in ADHD bij kinderen en een in ADHD bij volwassenen.
 • Drie keer per jaar toegang tot onze bijscholingsbijeenkomsten in de Jaarbeurs; deze Netwerkmeetings bieden actuele wetenschappelijke presentaties over ADHD bij alle leeftijden
 • Actuele informatie over symposia en congressen
 • Actuele informatie uit onderzoek
 • Drie keer per jaar het laatste nieuws via de e-mail Nieuwsbrief van Kenniscentrum ADHD bij volwassenen
 • Voor behandelaars van volwassenen met ADHD: toeleiding van patiënten via de online lijst van behandelaars. Patiënten die via onze website op zoek zijn naar hulp, worden naar deze lijst verwezen. Op deze manier leiden wij patiënten naar u toe.

Klik hier voor informatie over het lidmaatschap.


ADHD NETWERK BESTUUR
Els van den Ban - voorzitter Derk Birnie - vice-voorzitter Sanne Vink - penningmeester Dinemarie Teunissen - secretaris
Miriam Wauters Carien Smeets

SITEMAP   COLOFON   DISCLAIMER