www.adhdnetwerk.nl > ADHD Netwerk > ADHD Netwerk bestuur
VRAAGBAAK VAN DE MAAND
STEL EEN VRAAG AAN ...

Els van den Ban - voorzitter (kinderen/jeugd)
Dion Leiblum (volwassenen)
Sanne Vink (psycholoog)
ADHD NETWERK BESTUUR
Miriam Wauters
Miriam Wauters

Miriam Wauters (Hulst, 1962) is in 2011 afgestudeerd als Verpleegkundig Specialist GGZ aan de Zuyd Hogeschool te Heerlen. De verpleegkundig specialist is een relatief nieuw beroep binnen de verpleegkunde. Het is een verpleegkundige met een specifieke masteropleiding en ervaring op het niveau van expert, die individueel en zelfstandig patiënten behandelt. De verpleegkundig specialist is wettelijk erkend (art. 14 BIG).

 

Het interessegebied van Miriam Wauters omvat  ADHD in combinatie met verslavingsproblematiek. De interesse voor dit onderwerp komt ten dele voort uit het feit dat ze zelf op 38-jarige leeftijd gediagnosticeerd is met ADHD en werkzaam was in de verslavingszorg. Ze zag dat daar veel mensen behandeld werden waarvan ze het vermoeden had dat de diagnose ADHD over het hoofd gezien werd.

 

Ze heeft in het kader van haar opleiding tot Verpleegkundig Specialist GGZ onderzoek gedaan naar de diagnostische procedure van ADHD bij verslavings- en persoonlijkheidsstoornissen op de afdeling Dubbele Diagnose van Mondriaan Verslavingszorg.

Daarna heeft zij als behandelaar in de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) van Mondriaan gewerkt waar ze zich richtte op de diagnostiek en behandeling van patiënten met ADHD.

Ze is betrokken geweest bij de ontwikkeling van de online behandelmodule ADHD bij volwassenen en is in 2013 gestart met het geven van internetbehandeling gericht op ADHD en verslaving.

 

Vanaf juni 2016 is zij werkzaam bij PsyQ ADHD. Zelf heeft ze mogen ervaren dat goede diagnostiek en behandeling van ADHD bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven. Vanuit deze persoonlijke ervaring in combinatie met de professionele deskundigheid is zij zich gaan inzetten voor de verbetering van de zorg voor ADHD. Ook hoopt ze bij te dragen aan de destigmatisering van psychische aandoeningen.

 

Naast haar werk bij Mondriaan is zij lid van de Werkveldcommissie, gastdocent en assessor bij examens bij Zuyd Hogeschool. Bij Mondriaan is zij betrokken bij de training Farmacotherapie voor niet-BIG-geregistreerden en de training somatiek en verslaving en motiverende gespreksvoering. Ook is zij initiator van en netwerker bij het ADHD Café Maastricht.

 

Het bestuur van het ADHD Netwerk hecht aan onafhankelijkheid en transparantie. Het bestuur onderschrijft de richtlijnen over de vermelding van belangen van de beroepsverenigingen (NVvP, NVK) en de overheid.

 

Conflict of interest:

geen.ADHD NETWERK BESTUUR
Els van den Ban - voorzitter Derk Birnie - vice-voorzitter Sanne Vink - penningmeester Dinemarie Teunissen - secretaris
Miriam Wauters Carien Smeets

SITEMAP   COLOFON   DISCLAIMER