www.adhdnetwerk.nl > ADHD Netwerk > ADHD Netwerk bestuur
VRAAGBAAK VAN DE MAAND
STEL EEN VRAAG AAN ...

Rob Pereira (kinderen/jeugd)
Marjolein Tanke (volwassenen)
Sanne Vink (psycholoog)
ADHD NETWERK BESTUUR
Derk Birnie - vice-voorzitter
Derk Birnie - vice-voorzitter

Derk Birnie studeerde Geneeskunde te Leiden en heeft daarna wetenschappelijk onderzoek gedaan naar standaardisatie van longfunctie onderzoek bij jonge kinderen in het Sophia Kinderziekenhuis bij Prof. Dr. Kerrebijn. Vervolgens heeft hij zijn opleiding kindergeneeskunde gedaan in Groningen en Curaçao. Sinds 1992 is hij kinderarts en heeft hij langdurig gewerkt in het Ruwaard van Putten Ziekenhuis te Spijkenisse. Vanaf 1995 heeft hij in toenemende mate toegelegd op de ADHD behandeling bij kinderen en is hij lid van het Netwerk voor ADHD Artsen. Hij heeft mede aan de wieg gestaan van een samenwerkingsverband met de GGZ groep Europoort, opgericht voor gezamenlijke behandeling van kinderen met psychosociale problemen of ADHD.

 

Tevens heeft hij een samenwerkingsverband met de groep Zorg en Welzijn mede opgericht om de zorg voor jonge kinderen met eet-, huil- of slaapproblemen beter op elkaar af te stemmen. Sinds 1998 is hij coördinator van de medebehandeling kinderoncologische zorg in het Ruwaard van Puttenziekenhuis geweest. Hij is 4 jaar kwaliteitsmentor geweest en heeft een aantal kwaliteitsprojecten, ziekenhuisbreed dan wel op de afdeling kindergeneeskunde, begeleid. In deze functie begeleidde hij onder andere het project “Route OK , oke!” waarmee het transport van patiënten naar de OK gestroomlijnd werd.


Derk Birnie heeft vele voordrachten over astma en ADHD gehouden voor regionale huisartsen, coassistenten en artsen in opleiding. Hij geeft instructies aan kinderverpleegkundige, SEH verpleegkundigen en obstetrie verpleegkundigen op het gebied van reanimatie en opvang van ernstig zieke kinderen. Enkele jaren is hij consulent voor de huisartsenopleiding bij de Erasmus Universiteit te Rotterdam geweest. Hij was onder andere vertegenwoordiger van de kinderartsen bij het overleg Regiovisie Kindergeneeskunde Rijnmond.


In 2006 heeft hij na intensief overleg met regionale ADHD-behandelaars besloten samen met Jaap Kooimans en Hans van Seters van High Care Detacheringen het ADHD behandelcentrum te Rotterdam voor kinderen op te richten. Zijn functie in het centrum is medisch directeur en behandelend kinderarts. Hij richt zich hierbij op de coördinatie van de zorg en in het bijzonder op de medicamenteuze instelling en behandeling. De naam is inmiddels gewijzigd naar Focuz Behandelcentrum Kind en Jeugd omdat het behandelaanbod zich geleidelijk aan verbreed heeft, er worden zeker niet alleen kinderen met ADHD behandeld. Er is inmiddels een behandelcentrum ontstaan waar alle disciplines binnen de GGZ integraal samenwerken met medisch specialisten. Dit jaar zijn nieuwe vestigingen in de regio’s Utrecht en Drechtsteden geopend. Derk is tevens actief lid van het ADHD research netwerk Rijnmond en heeft als onderzoeksleider deelname van Focuz Behandelcentrum aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van serious gaming bij kinderen met ADHD begeleid. Deze onderzoeken werden uitgevoerd door Yulius in samenwerking met de Katholieke Universiteit van Leuven. 

In 2018 is hij in dienst getreden bij RIO Zorg, Regionaal Instituut voor Ontwikkelingsproblemen, waar hij als kinderarts binnen de setting van het multidisciplinaire team voor GGZ behandeling werkzaam is.


De grote passie van Derk Birnie is het ontwikkelen van nieuwe vormen van zorg en samenwerking voor specifieke groepen met als motto: “dicht bij het kind, dicht bij de ouders, waar mogelijk van huis uit.” Met name op het gebied van ADHD probeert hij deze passie vorm te geven.Het bestuur van het ADHD Netwerk hecht aan de onafhankelijkheid en transparantie. Het bestuur onderschrijft de richtlijnen over de vermelding van belangen van de beroepsverenigingen (NVvP, NVK) en de overheid.

 

Conflict of interest:

geenADHD NETWERK BESTUUR
Els van den Ban - voorzitter Derk Birnie - vice-voorzitter Sanne Vink - penningmeester Dinemarie Teunissen - secretaris
Miriam Wauters Carien Smeets

SITEMAP   COLOFON   DISCLAIMER