www.adhdnetwerk.nl > ADHD Netwerk > ADHD Netwerk bestuur
VRAAGBAAK VAN DE MAAND
STEL EEN VRAAG AAN ...

Els van den Ban - voorzitter (kinderen/jeugd)
Dion Leiblum (volwassenen)
Sanne Vink (psycholoog)
ADHD NETWERK BESTUUR
Dinemarie Teunissen - secretaris
Dinemarie Teunissen - secretaris

Dinemarie Teunissen is arts maatschappij en gezondheid, tak jeugdgezondheidszorg.

Ze is sinds 1996 werkzaam in de jeugdgezondheidszorg bij verschillende thuiszorginstellingen en GGD’en. 

Van 2001 tot 2011 was zij jeugdarts bij GGD Midden Nederland. Hier was zij aandachtsfunctionaris kindermishandeling en calamiteitenarts. Ook was zij lid van verschillende zorgteams in de wijk en op basis-, speciaal- en VO scholen. Als jeugdarts heeft zij altijd speciale interesse gehad voor kinderen met ontwikkelingsproblemen en kinderpsychiatrische problemen.


In 2011 heeft zij de overstap gemaakt naar de GGZ, bij GGZ Rivierduinen. En sinds 2015 is zij werkzaam bij Yoep, Yulius Onderwijs-Zorg Expertise Partner in Warmond. Hier is zij betrokken bij diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren en jong volwassenen met psychiatrische problematiek.


Ze heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de JGZ richtlijn ADHD die in 2015 is gepresenteerd.

Ze is lid van de voorbereidingscommissie van de nascholingsavonden voor jeugdartsen van het WKZ (PAOK Midden Nederland).


Het bestuur van het ADHD Netwerk hecht aan onafhankelijkheid en transparantie. Het bestuur onderschrijft de richtlijnen over de vermelding van belangen van de beroepsverenigingen (NVvP, NVK) en de overheid.


Conflict of interest

GeenADHD NETWERK BESTUUR
Els van den Ban - voorzitter Derk Birnie - vice-voorzitter Sanne Vink - penningmeester Dinemarie Teunissen - secretaris
Miriam Wauters Carien Smeets

SITEMAP   COLOFON   DISCLAIMER