www.adhdnetwerk.nl > ADHD Netwerk > Lidmaatschap
VRAAGBAAK VAN DE MAAND
STEL EEN VRAAG AAN ...

Els van den Ban - voorzitter (kinderen/jeugd)
Dion Leiblum (volwassenen)
Sanne Vink (psycholoog)
LIDMAATSCHAP
Wordt lid van het ADHD Netwerk! U krijgt daarvoor:

Toegang tot het besloten deel van de nieuwe gezamenlijke website www.adhdnetwerk.nl met daarop: 

 

1.      Online vragen stellen aan (een Netwerk Specialist via) de Vraagbaak

2.      Driemaal per jaar Netwerkmeetings in de Jaarbeurs met actuele wetenschappelijke presentaties over het hele spectrum van ADHD gedurende de levensloop

3.      Actuele informatie over symposia en congressen

4.      Actuele informatie uit onderzoek

5.      Drie keer per jaar het laatste nieuws via de e-mail Nieuwsbrief van Kenniscentrum ADHD bij volwassenen

6.      Toegang tot het online archief

7.      Voor behandelaars van volwassenen met ADHD: toeleiding van patiënten via de online lijst van behandelaars. Patiënten die via onze website op zoek zijn naar hulp, worden naar deze lijst verwezen. Op deze manier leiden wij patiënten naar u toe.


Voorwaarden lidmaatschap

Het lidmaatschap (per kalenderjaar) is individueel en gaat niet per instelling. Het lidmaatschap is bestemd voor professionals in de (jeugd)GGZ: (kinder)psychiaters, jeugdartsen, kinderartsen, kinderneurologen, psychologen, (ortho)pedagogen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, neuropsychologen, etc. Ook bestuursleden van patiëntenverenigingen kunnen lid worden. Het lidmaatschap staat niet open voor medewerkers van de farmaceutische industrie.

Twee soorten lidmaatschap

Er zijn twee soorten lidmaatschap: voor behandelaars van kinderen en volwassenen met ADHD en voor niet-behandelaars. Alleen behandelaars worden in de lijst van behandelaars opgenomen zodat patiënten en verwijzers bij hen terecht kunnen.
Behandelend pedagogen, psychologen en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen dienen samen te werken met een arts of psychiater, liefst ook Netwerk lid. Niet-behandelaren worden uiteraard niet opgenomen in de lijst, maar kunnen wel profiteren van de voordelen van het netwerklidmaatschap.

Voor het plaatsen van uw gegevens als psycholoog of coach op de lijst van behandelaren moet voldaan worden aan de regel dat u samenwerkt met een arts/psychiater. Dit moet bij aanmelding lidmaatschap in het veld evt. opmerkingen aangegeven worden op het inschrijfformulier (incl. de gegevens van de contactpersoon met wie u samenwerkt).


Contributie (vanaf 01/01/2015)

Het ADHD Netwerk ontvangt bijdragen van enkele GGZ-instellingen en contributie van de leden. De contributie bedraagt, afhankelijk van de functie, € 75.- of € 100,- per kalenderjaar:

1.      de medisch specialisten betalen € 100.-

a.      dit zijn de kinderartsen, de kinderpsychiaters, de psychiaters en de bedrijfsartsen/verzekeringsartsen

2.      alle andere disciplines betalen € 75.-

a.      dit zijn de arts-assistenten in opleiding, de algemene artsen, de jeugdartsen, de psychologen, de orthopedagogen, de SPV-ers en alle verdere disciplines

3.      gepensioneerde leden verdienen onze waardering voor hun blijvende belangstelling en genieten ook het gereduceerd tarief van € 75.-.


Lid worden

Als ADHD behandelaar (professional in de GGZ) kunt u zich opgeven voor het lidmaatschap van het ADHD Netwerk door het online lidmaatschapsformulier in te vullen.


Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Opzegging dient te geschieden vòòr 31 december voor het daaropvolgende jaar.


Klik hier om lid te worden.ADHD NETWERK BESTUUR
Els van den Ban - voorzitter Derk Birnie - vice-voorzitter Sanne Vink - penningmeester Dinemarie Teunissen - secretaris
Miriam Wauters Carien Smeets

SITEMAP   COLOFON   DISCLAIMER