www.adhdnetwerk.nl > Nieuws en agenda > Nieuwsberichten
VRAAGBAAK VAN DE MAAND
STEL EEN VRAAG AAN ...

Derk Birnie - vice-voorzitter (kinderen/jeugd)
Miriam Wauters (volwassenen)
Sanne Vink (psycholoog)
VOORLICHTINGSAVOND VOOR NAASTBETROKKENEN VAN KINDEREN EN JONGEREN MET ADHD

Voor een kind of jongere kan ADHD zeer belastend zijn, maar ook zijn of haar omgeving wordt geconfronteerd met onzekerheden en vragen: 'Wat is er aan de hand? Kan het overgaan? Kunnen medicijnen helpen? Wat kunnen wij doen? Waar kunnen wij terecht met onze vragen en zorgen?'

Uit ervaring blijkt dat informatie over ADHD en de behandeling daarvan voor familieleden heel waardevol kan zijn. Het steunt hen in de omgang met hun naaste.

Dimence en de Wijkwinkel organiseren om die reden een voorlichtingsavond voor familieleden en vrienden.

 

De voorlichtingsavond

Op de voorlichtingsavond wordt door een kinder- en jeugdpsychiater en een sociaal psychiatrisch verpleegkundige informatie verstrekt. Zij zullen de volgende onderwerpen behandelen: wat is ADHD, oorzaken en verloop, behandelmogelijkheden, medicatie en ondersteuningsmogelijkheden voor naastbetrokkenen. Tijdens de bijeenkomst is er tijd om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

 

Praktische informatie

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdagavond 22 november 2011  a.s. van 19.30 – 21.30 uur in Wijkwinkel Keizerslanden, Graaf Florisstraat 3 te Deventer.

 

Aanmelding

Aanmelden kan tot 16 november a.s. bij de Wijkwinkel, telefoonnummer 0570 - 675700 of via

 
SITEMAP   COLOFON   DISCLAIMER