www.adhdnetwerk.nl > Nieuws en agenda > Nieuwsberichten
VRAAGBAAK VAN DE MAAND
STEL EEN VRAAG AAN ...

Derk Birnie - vice-voorzitter (kinderen/jeugd)
Miriam Wauters (volwassenen)
Sanne Vink (psycholoog)
DAG VAN DE VERONTWAARDIGING DAM AMSTERDAM
Op 20 november organiseert het Hete Herfst collectief de Dag van de Verontwaardiging op de Dam in Amsterdam. Deze brede coalitie van maatschappelijke organisaties (http://www.heteherfst.nl/steun.html) roept op om massaal naar de Dam te komen!

De plannen van het kabinet-Rutte en zijn gedoogpartner vormen een ongekende aanval op kunst, zorg en welzijn, onderwijs, milieu, openbaar vervoer, gepensioneerden, gehandicapten, uitkeringsgerechtigden, huurders, werknemers, studenten, migranten en vluchtelingen. Denk aan de stapeling van bezuinigingen die mensen met een beperking en hun omgeving zo onevenredig hard treffen! (PGB, Passend Onderwijs, WWNV, AWBZ, GGZ, WMO etc.).

Daarmee wordt de rekening van de economische crisis neergelegd bij de gewone man en de kwetsbaren. Wij willen de rekening van de crisis terugsturen naar de aanstichters. Bankiers, speculanten en grote ondernemers hebben zich de afgelopen jaren enorm verrijkt. Niet langer mag de onbegrensde zucht naar winst alles wat mooi en weerloos is vernietigen en onze democratie uithollen.

De bonussen voor de rijken en crisis voor de rest stuit op steeds meer verzet – van de Occupy-protesten tot acties, demonstraties en stakingen in verschillende sectoren. Wij willen alternatieven laten horen, het kan anders maar vooral ook beter!!

Om 12:00 uur organiseren Milieudefensie en de ABVA/KABO een spectaculaire actie voor het Centraal Station. Wij zullen ons daarbij aansluiten, waarna we samen met de stakers richting de Dam gaan. Wij roepen iedereen op potten en pannen mee te nemen om zo veel mogelijk lawaai te maken.

Vanaf 14:00 uur wordt een programma met muziek, kunst, acties, sprekers en heel veel interactiviteit georganiseerd. Ook gaan we samen levensgroot ‘99%’ uitbeelden. Kom ook, neem potten en pannen mee en maak je eigen boodschap of actie. Jij bent de 99%!

Wil je spreken? Neem dan even contact op!

Onder andere Milieudefensie, ABVA/KABO, PvdA, SP, Rekening Retour, Platform Stop Racisme en Uitsluiting, Walk of Shame, Terug naar de Bossen, Platform Verontruste Ouders en Plein der Beschaving sluiten zich aan bij de protesten.

Voor vragen kunt u zich wenden tot Anne Rosa de Carvalho, , 06-14537529   of



SITEMAP   COLOFON   DISCLAIMER