VRAAGBAAK VAN DE MAAND
STEL EEN VRAAG AAN ...

Derk Birnie - vice-voorzitter (kinderen/jeugd)
Miriam Wauters (volwassenen)
Sanne Vink (psycholoog)
NIET-MEDISCH GEBRUIK VAN STIMULANTIA: EFFECTIEF?

​Cropsey KL, Schiavon S, Hendricks PS, Froelich M, Lentowicz I, Fargason R.

Mixed-amphetamine salts expectancies among college students: Is stimulant induced cognitive enhancement a placebo effect? Drug Alcohol Depend. 2017 Jun 23;178:302-309. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2017.05.024


Dit is een interessant artikel, mede gezien alle aandacht die wordt besteed aan studenten die ‘Ritalin lenen’ omdat zij het idee hebben dat dit hen helpt om het vergeten tentamen beter te maken. Gebruik zonder voorschrift komt natuurlijk wel voor maar dit blijkt uit de literatuur maar bij 2,1% in de laatste maand en 4,1% in het laatste jaar te zijn. Er circuleren getallen in Amerika van 20%, maar dat is nep-nieuws….             

                                                                                                                                                      

In dit onderzoek zijn er 4 groepen vergeleken, die eerst goed zijn gedefinieerd:  ze mochten geen subklinische ADHD hebben, geen ADHD in de familie, etc etc. Hierna kregen zij gedurende totaal 8 uur een scala aan neuropsychologische testen. Vervolgens een week lang alle 4 de soorten medicatie volgens het schema, dus het onderzoek duurde 4 weken

·       -  Studenten met dexamfetamine 10 mg met als mededeling: dit is een placebo

·      -   Studenten met dexamfetamine 10 mg met als mededeling dit is het “verum”

·       -  Studenten met placebo met als mededeling: dit is een placebo

·       -  Studenten met placebo met als mededeling dit is het “verum”


Elke week werden een aantal testen herhaald en werd gevraagd of zij gevoeld hadden of zij placebo dan wel verum hadden gekregen: zij bleken niet beter te hadden gegokt dan opgooien van een munt.


De resultaten van de testen na de soorten medicatie bleken ook nauwelijks invloed te hebben op de prestaties van de studenten. De studenten die het placebo of verum hadden gekregen met de mededeling dat hun pil het werkzame bestanddeel bevatte, vonden ook dat zij beter hadden gepresteerd en scoorden cognitief iets beter op een aantal subtests (dus ook de placebo groep!)


Bij de groep studenten met een ‘onwerkzame pil’was er geen verschil tussen placebo en verum.


Kortom: het is veiliger en goedkoper om een placebo te geven aan je medestudent (een Ritalin pil doet op dit moment tussen de 2,50 en 5€)

Een ander interessant artikel is dat van Greely en anderen in Nature 2008 Dec 11;456(7223):702-5. doi: 10.1038/456702a. Towards responsible use of cognitive-enhancing drugs by the healthy.

Hij is een voorstander van de vrije beschikbaarheid van stimulantia op de campus om iedereen gelijke kansen te geven! Ook een aanrader om te lezen. (pdf op verzoek)


Rob Pereira,

november 2017
SITEMAP   COLOFON   DISCLAIMER