VRAAGBAAK VAN DE MAAND
STEL EEN VRAAG AAN ...

Derk Birnie - vice-voorzitter (kinderen/jeugd)
Miriam Wauters (volwassenen)
Sanne Vink (psycholoog)
HET BOEK WAAR ALLES IN STAAT

Door Pieter-Jan Carpentier

 

Redenen in overvloed om de nieuwe uitgave van het boek onder redactie van Thomas Brown over psychiatrische comorbiditeit bij ADHD bij kinderen en volwassenen in deze rubriek te bespreken. In de eerste plaats omdat het voor de praktijk zo geschikt is; de meerderheid van de volwassenen met ADHD hebben daarnaast nog andere (vaak langer bestaande) psychiatrische problemen, die ook aandacht vragen. En in dit boek komen ze (bijna) allemaal aan de orde. Vele praktijkproblemen krijgen hier een deskundig antwoord.

De eerste versie van dit succesvolle boek dateert ondertussen van 2000 (een Nederlandse vertaling verscheen in 2004 bij Pearson Assessment and Information). De opzet is in grote lijnen behouden gebleven: in 11 goed leesbare hoofdstukken (van 15 tot 20 pagina's) worden de meest voorkomende comorbide stoornissen besproken door één of meerdere experts op dit gebied. Op die manier is het boek goed als naslagwerk te gebruiken; evengoed biedt elk hoofdstuk zo een goed gestoffeerde inleiding in de betreffende problematiek.

 

Mooi is ook een hoofdstuk over leerproblemen bij volwassenen (opnieuw een stoornis die niet zomaar verdwijnt met het ouder worden): hier komt bij herhaling het belang van goed functionerende executieve functies voor het leerproces aan de orde. Ook bijzonder aanbevolen is het hoofdstuk over ADHD en autisme. De 6 inleidende hoofdstukken besteden veel aandacht aan ADHD als ontwikkelingsstoornis, waarbij de specifieke kenmerken en manifestaties in elke levensfase uitgebreid belicht worden. Het boek eindigt met vijf hoofdstukken over psychiatrische evaluatie en geïntegreerde behandeling van ADHD en de comorbide stoornissen. Besproken wordt op welke manier aandacht voor comorbide stoornissen moet meegenomen worden in de multimodale behandeling van ADHD. De erfelijkheid en het familiaal voorkomen komt op meerdere manieren aan de orde; meermaals wordt benadrukt dat succesvol effect bij de kinderen begint met behandeling van de ouders.

 

De leesbaarheid wordt verder bevorderd door een vrij vergelijkbare opbouw van elk hoofdstuk, met aan het eind vaste rubrieken:
- Key Clinical Points, met daarin de samenvatting van het hoofdstuk in maximaal 10 punten. Dit laat je toe bliksemsnel de meest relevante punten van elk hoofdstuk na te gaan, en daarmee ook je eigen kennis (of lacunes daarin) te toetsen.
- Recommended Reading: aanbevolen lectuur, niet alleen monografieën en artikelen, maar ook voorlichtingsmateriaal
- Useful Web Sites, geheel in de geest van onze tijd

 

Bovendien wordt in elk hoofdstuk de problematiek geïllustreerd aan de hand van één of meerdere case vignettes.
Het is een boek dat zowel tot opzoeken als tot nalezen uitnodigt. Kan ik dan niets negatief over deze mooie pil bedenken? Misschien, misschien dat elk hoofdstuk voor de nieuwsgierige en onderlegde lezer net te kort is: elk antwoord roept nieuwe vragen op, en dan moet de uitgebreide referentielijst maar uitkomst bieden. Het boek is degelijk genoeg om een nieuwe Nederlandse vertaling te wettigen, maar zou je echt zolang willen wachten om de antwoorden op al je vragen te willen weten?

 

Literatuur
1. ADHD Comorbidities : Handbook for ADHD Complications in Children and Adults
Edited by Thomas E. Brown, Ph.D.
Washington, American Psychiatric Publishing, Inc., 2009
478 p • ISBN 9781585621583 • Hardcover • $89.00 •
SITEMAP   COLOFON   DISCLAIMER