VRAAGBAAK VAN DE MAAND
STEL EEN VRAAG AAN ...

Derk Birnie - vice-voorzitter (kinderen/jeugd)
Miriam Wauters (volwassenen)
Sanne Vink (psycholoog)
LANGE TERMIJN GEBRUIK STIMULANTIA

Long-Term Stimulant Treatment Affects Brain Dopamine Transporter Level in Patients with Attention Deficit Hyperactive Disorder

Gene-Jack Wang, Nora D. Volkow et al.

PLOS ONE | www.plosone.org 1 May 2013 | Volume 8 | Issue 5 | e63023


samenvatting door Rob Pereira


Is er na een jaar behandeling meer methylfenidaat nodig voor het zelfde effect op ADHD symptomen? Uit de praktijk weten wij dat dit inderdaad bij sommige patiënten het geval is, bij anderen niet. Er is weinig hersenonderzoek naar het functioneren van de dopamine transporter gedaan bij langdurig gebruik van methylfenidaat. De groep van Nora Volkow heeft een eerste onderzoek hiernaar verricht. Zij onderzochten 18 patiënten en 11 controles en kwamen tot de conclusie dat er in het striatum een significant verschil van 24% werd gemeten in het upreguleren van de dopamine transporter, hetgeen resulteerde in een lagere postsynaptische dopamine concentratie en dus in minder symptoomreductie. Sommige patiënten hebben ook het idee dat bijvoorbeeld in het weekend als zij geen medicatie nemen de symptomen erger zijn dan voordat zij begonnen met medicatie. Door de upregulatie van de dopamine transporter is het soms nodig om de dosering methylfenidaat te verhogen, maar het is niet bekend of er na een medicatieloze periode ook weer down-regulatie optreedt. Hiervoor is verder onderzoek nodig.
SITEMAP   COLOFON   DISCLAIMER