VRAAGBAAK VAN DE MAAND
STEL EEN VRAAG AAN ...

Derk Birnie - vice-voorzitter (kinderen/jeugd)
Miriam Wauters (volwassenen)
Sanne Vink (psycholoog)
TOENAME ADHD MEDICATIE NIET VOOR ADHD ALLEEN

Door Sandra Kooij

 

Onderzoek in het laatste decennium in Denemarken laat zien dat er 5x zoveel ADHD-medicatie bij kinderen en adolescenten wordt voorgeschreven in Denemarken, maar dat de toename niet alleen is toe te schrijven aan ADHD.

 

Dit grote Deense cohort onderzoek onder 852.711 kinderen geboren tussen 1990 en 2001 toont aan dat stimulantia in toenemende mate ook worden voorgeschreven voor andere neuropsychiatrische stoornissen dan ADHD. 16% van de kinderen met Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) (n=1577), 61% van de kinderen met ADHD (n=7021) en 3% van de kinderen met andere neuropsychiatrische stoornissen (n=1537) kreeg stimulantia voorgeschreven. Hoewel ASS gepaard kan gaan met ADHD symptomen, is informatie over de veiligheid en effectiviteit van stimulantia bij deze groep kinderen nog beperkt, en verdient meer onderzoek. Gedurende 10 jaar was de toename van ADHD medicatie 4.7x voor ASS, 6.3x voor ADHD en 5.5 x voor andere neuropsychiatrische stoornissen.


Meer lezen: pdf van het artikel: Full article


Gepubliceerd in Kenniscentrum Nieuwsbrief, jaargang 15, nummer 3, november 2013SITEMAP   COLOFON   DISCLAIMER