VRAAGBAAK VAN DE MAAND
STEL EEN VRAAG AAN ...

Derk Birnie - vice-voorzitter (kinderen/jeugd)
Miriam Wauters (volwassenen)
Sanne Vink (psycholoog)
VETTE VIS TEGEN ADHD

Barragán E, Breuer D, Döpfner M. Efficacy and Safety of Omega-3/6 Fatty Acids, Methylphenidate, and a Combined Treatment in Children With ADHD. J of Att Dis 2014:1–9.


Artikelbespreking door Rob Pereira

 

Er is al veel geschreven over dieetmaatregelen bij ADHD, zowel over toevoegingen als over eliminatie van producten, met wisselende resultaten.

Dit artikel beschrijft een open RCT bij kinderen uit een tertiair centrum met gemiddeld ernstige ADHD tussen 6 en 12 jaar. Er waren drie armen van 30 kinderen: goed getitreerde methylfenidaat alleen (tot maximaal 1 mg/ kg), omega-3/6 vetzuren alleen en beide middelen samen toegediend. Het gekozen vetzuur product is ook in Nederland te krijgen (voor een “beginkuur” van drie maanden betaal je ruim 100€). De studie duurde 12 maanden en werd met gestandaardiseerde vragenlijsten geëvalueerd. Sponsoring kwam van de firma die de vetzuren op de markt brengt.

De uitkomst van deze studie was dat omega-3/6 vetzuren even effectief lijken te zijn als methylfenidaat! En bovendien werkte de combinatie even goed, maar hadden de kinderen een lagere dosis nodig en hadden ze minder bijwerkingen van de methylfenidaat. Kunnen wij nu dus stoppen met methylfenidaat?

De auteurs vinden dit zelf te vroeg en bovendien geldt deze studie louter voor het geteste product en niet voor andere vetzuursamenstellingen.

Een aantal beperkingen wordt ook genoemd: kleine studie populatie, mogelijk regressie naar het gemiddelde vanwege de ernst van de ADHD, niet uit te sluiten placebo effect en mogelijk te lage dosering methylfenidaat. Kortom er is nog veel te repliceren in bijvoorbeeld dubbelblinde studies en ook met andere combinaties visolie.

De auteurs eindigen dan ook met de verzuchting: “Further studies are now required to confirm these promising initial findings”.

Voorlopig houd ik het maar bij af en toe een vette vis.
SITEMAP   COLOFON   DISCLAIMER