VRAAGBAAK VAN DE MAAND
STEL EEN VRAAG AAN ...

Derk Birnie - vice-voorzitter (kinderen/jeugd)
Miriam Wauters (volwassenen)
Sanne Vink (psycholoog)
MISUSE OF STIMULANT MEDICATION AMONG COLLEGE STUDENTS

Door Rob Pereira


Benson K, Flory K, Humphreys KL, Lee SS. Misuse of Stimulant Medication Among College Students: A Comprehensive Review and Meta-analysis. Clin Child Fam Psychol Rev. 2015 Jan 10.

 

Het is al jaren bekend dat methylfenidaat misbruik veel voorkomt bij studenten. Sterker nog: in een artikel uit Nature uit 2008 werd het door de hoogleraar Henry Greely en zijn collega’s in Stanford aanbevolen om iedereen gelijke kansen te bieden op goede prestaties (cognitive enhancement). Er was toen wel enige commotie over dit statement…..


In het bovenstaande artikel wordt het probleem weer aangesneden. Op de campus zou in toenemende mate stimulantia gebruikt worden, meestal gekregen van een medestudent (met ADHD?). Op dit moment zou 17% misbruik maken van ritalin: het misbruik was positief gecorreleerd met ADHD symptomen (klinkt logisch en lijkt dan meer op onderdiagnostiek/ behandeling), met slechtere studieprestaties, met het lidmaatschap van een gezelligheidsvereniging op de campus en met alcohol, cannabis en zwaarder drugs gebruik.

Meer onderzoek is nodig om de redenen van misbruik te achterhalen. Mogelijk ligt het aan de prestatiedruk van de instelling, maar er lijkt ook een verband te zijn met extra-curriculaire bezigheden, slechte eindcijfers, eetstoornissen en depressie.


Ongetwijfeld is een deel van het “misbruik” eigenlijk zelfmedicatie en hoort het als “gebruik” gekwalificeerd te worden bij ondergediagnosticeerde studenten, die door gebrek aan structuur op de campus pas door de mand vallen als ADHD'ers.


03/02/2015SITEMAP   COLOFON   DISCLAIMER