www.adhdnetwerk.nl > Kennis over ADHD & Links > Links
VRAAGBAAK VAN DE MAAND
STEL EEN VRAAG AAN ...

Els van den Ban - voorzitter (kinderen/jeugd)
Dion Leiblum (volwassenen)
Sanne Vink (psycholoog)
LINKS NAAR ANDERE KENNISSITES

Patiëntenverenigingen:

 

Balans
Website van de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen, zoals ADHD.

www.balansdigitaal.nl


Impuls & Woortblind
Website van de Vereniging Impuls, de vereniging voor volwassenen met ADHD.

www.impulsenwoortblind.nl 


Kennissites:

Lezingen van Russell Barkley
Russel Barkley is een internationaal erkende autoriteit op het gebied van ADHD bij kinderen en volwassenen. Een groot deel van zijn lezingen staan nu online.

Patiënten informatie over ADHDwww.poultonadhd.com.au.

Educatieve Engelstalige website die toegankelijke informatie biedt om patiënten uit te leggen hoe ADHD het functioneren kan beïnvloeden


European Network Adult ADHD

Het European Network Adult ADHD brengt professionals uit Europa bij elkaar die pioniers zijn op het gebied van ADHD bij volwassenen. Het Netwerk creëert kansen voor het uitwisselen van ervaring, problemen en informatie op dit gebied.

European Network Adult ADHD


Kenniscentrum ADHD bij volwassenen
Het Nederlandse Kenniscentrum op het gebied van ADHD bij volwassenen.
Dit Kenniscentrum heeft tot doel kennis op het gebied van ADHD bij volwassenen te ontwikkelen, actief uit te dragen en te implementeren.
Op de website van het Kenniscentrum vindt u meer informatie over:

1. Diagnostiek & protocollen

2. Onderzoek

3. Publicaties

4. Cursussen


PAINT - site met onderzoeken die worden uitgevoerd binnen het Consortium 'ADHD en druk gedrag'

In dit consortium, gesubsidieerd door ZonMw, werkt een groot aantal Nederlandse praktijkinstellingen, onderzoeksinstellingen en kennisnetwerken samen, met als doel de zorg voor kinderen met ADHD en druk gedrag te verbeteren.

www.paint-studies.nl


Academische werkplaats voor ADHD en druk gedrag 

Website voor zorgverleners, ouders en kinderen met druk gedrag en ADHD onder het motto: onnodige zorg vermijden, zonder onder-behandeling te riskeren

www.adhdendrukgedrag.nl


Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie stelt zich ten doel de bevordering van de psychiatrie en de behartiging van de wetenschappelijke en beroepsmatige belangen van psychiaters en het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de psychiatrie.


Psychiatrienet
Een onafhankelijke selectie van de belangrijkste websites door psychiaters, waaronder ook een overzicht van websites over ADHD bij volwassenen en ADHD bij kinderen.
www.Psychiatrienet.nl


Trimbos Instituut

Het Trimbos-instituut is het landelijk kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg.
Op de website van het Trimbos-instituut vindt u informatie over:

1. ADHD algemeen

2. Multidisciplinaire Richtlijn ADHD


DIVA Foundation
Een Europese website waar de geactualiseerde DIVA-5 (Diagnostisch Interview voor Volwassenen met ADHD) in 19 verschillende talen ter beschikking wordt gesteld aan behandelaars en onderzoekers. Ook beschikbaar zijn DIVA-5 ID en Young DIVA.
www.divacenter.eu


Educatieve Engelstalige website met toegankelijke ADHD patiëntinformatie 

Op de Engelstalige site www.poultonadhd.com.au is informatie te vinden over hoe ADHD het functioneren kan beïnvloeden:. De website is opgezet door Dr. Alison Poulton, een Australische kinderarts en onderzoeker met 20 jaar praktijkervaring in het behandelen van kinderen, adolescenten en jong volwassenen met ADHD. De documenten zijn kosteloos te downloaden.


Fonds Psychische gezondheid

http://www.psychischegezondheid.nl/page/77/meer-informatie-en-hulp.html


Mental Health self-help website

https://openforest.net


Gedragsproblemen in de klas

http://www.gedragsproblemenindeklas.nl

De site geeft praktische handreikingen om kinderen met gedragsproblemen, gedrags- ontwikkelings- en leerstoornissen  te kunnen ondersteunen in de klas. Deze site is ontwikkeld omdat er veel sites zijn met theorie, maar weinig sites met handreikingen voor de dagelijkse klassenpraktijk.


Brainwiki
www.brainwiki.nl

Op deze website staat goed toegankelijke informatie over allerlei psychische stoornissen.


Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
www.kenniscentrum-kjp.nl
Dit is een informatiesite voor ouders, kinderen en professionals. Er wordt wetenschappelijke informatie gegeven over kinder- en jeugdpsychiatrische onderwerpen.
Nederlands Jeugd Instituut
Het Nederlands Jeugd Instituut heeft een dossier samengesteld over ADHD.
Informatie over ADHD en behandelingen van ADHD is hier te vinden. 
Studenten zorgverzekeringen
www.studenten-zorgverzekeringen.nl
Deze website geeft informatie over verschillende vergoedingen voor studenten met ADHD.
ADHDer.nl
www.adhder.nl
Op deze site vindt u een weblog met persoonlijke ervaringen van mensen met ADHD en ADD. Dit geeft inzicht in de dagelijkse praktijk en herkenningspunten voor mensen die twijfelen of ze ook ADHD of ADD hebben.
Snelgezondmagazine.nl
www.snelgezondmagazine.nl/

Suzan!

Het ADHDlifestyle magazine


Schengenverklaring
www.hetcak.nl


Trainingen:

Gratis online training voor professionals over diagnostiek en behandeling van ADHD:

http://adhdinadults.com/adhd-free-cme-for-providers/ADHD NETWERK BESTUUR
Els van den Ban - voorzitter Derk Birnie - vice-voorzitter Sanne Vink - penningmeester Dinemarie Teunissen - secretaris
Miriam Wauters Carien Smeets

SITEMAP   COLOFON   DISCLAIMER