VRAAGBAAK VAN DE MAAND
STEL EEN VRAAG AAN ...

Dinemarie Teunissen (kinderen/jeugd)
Nannet Buitelaar (volwassenen)
Sanne Vink (psycholoog)
ADHD BIJ VOLWASSENEN, DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (BOEK)

Nieuw boek: 3e druk ADHD bij volwassenen

Door J.J. Sandra Kooij

 

Het boek ADHD bij volwassenen. Diagnostiek en behandeling is voor de derde druk grondig herschreven en uitgebreid op basis van het laatste wetenschappelijk onderzoek. Het is bedoeld voor studenten, arts-assistenten, psychologen, psychiaters, behandelaars en andere geïnteresseerden, om snel een overzicht te krijgen over de huidige stand van wetenschap, en over de werkwijze bij diagnostiek en behandeling.

 

Bij 5% van de volwassenen in Nederland komt ADHD voor, en bij ongeveer 20% van de psychiatrische en verslaafde patiënten. ADHD op volwassen leeftijd kan effectief worden behandeld, maar de stoornis wordt nog niet altijd herkend door professionals. Behalve de diagnostiek worden de veel voorkomende patronen van comorbiditeit besproken alsmede de differentiaal diagnostiek. Overlap in klachten en misdiagnostiek van chronische vermoeidheid bij meisjes en vrouwen met ADD wordt toegelicht. Nieuw is het hoofdstuk over de chronische slaapproblemen bij ADHD en de mogelijke consequenties voor de algemene gezondheid (obesitas, diabetes, cardiovasculaire ziekten en kanker). Ook nieuw zijn de paragrafen over ADHD en intelligentie, criminaliteit, seksualiteit, dyslexie en autisme. Toegevoegd zijn diagnostische instrumenten, zoals het gestructureerde Diagnostisch Interview voor ADHD bij volwassenen (DIVA 2.0), en een ultrakort en wat langer screeningsinstrument, alle op basis van de DSM-IV-criteria voor ADHD. Wat betreft de behandeling is er meer informatie over psycho-educatie en motivatie, en over individuele en groepscoaching. De langwerkende stimulantia en andere nieuwe medicijnen voor ADHD worden uitgebreid besproken, evenals de registratie en vergoeding. Er is een nieuw hoofdstuk over behandeling met melatonine voor de verlate slaapfase stoornis. Ten slotte is een hoofdstuk toegevoegd over de opzet en organisatie van een afdeling ADHD bij volwassenen met een multidisciplinair team. Referenties, websites en nuttige adressen zijn alle bijgewerkt.

 

ADHD bij volwassenen

Diagnostiek en behandeling

Dr. J.J.S. Kooij

 

Derde geheel herziene druk

Pearson, oktober 2009

ISBN 978 90 265 1850 8

336 paginas - € 33,00

 

Steun het werk van het Kenniscentrum

Als u het boek via onderstaande link bestelt, ontvangen wij van bol.com een percentage van de verkoopprijs. U heeft dan niet alleen de laatste informatie op het gebied van de diagnostiek en behandeling van ADHD bij volwassenen, maar steunt daarmee tevens het werk van het Kenniscentrum. http://www.bol.com/nl/p/boeken/adhd-bij-volwassenen/1001004006274327/index.html?Referrer=TDR223b4cd03ba4a2a07a03d7b16c63695f1724076ADHD NETWERK BESTUUR
Els van den Ban - voorzitter Derk Birnie - vice-voorzitter Sanne Vink - penningmeester Dinemarie Teunissen
Miriam Wauters Carien Smeets

SITEMAP   COLOFON   DISCLAIMER