VRAAGBAAK VAN DE MAAND
STEL EEN VRAAG AAN ...

Dinemarie Teunissen (kinderen/jeugd)
Nannet Buitelaar (volwassenen)
Sanne Vink (psycholoog)
BOEK - ADD - ONZICHTBARE OBSTAKELS: ZOEKEN NAAR OMWEGEN
Door Karin WIndt - De ervaringsdeskundige schrijfster van dertig jaar oud beschrijft voor tieners en volwassenen hoe te leven met de diagnose ADD (Attention Deficit Disorder). Kort en puntig worden nagenoeg alle aspecten van ADD benoemd, zoals de symptomen, de diagnose en de ADD's in het dagelijks leven. Het boek kan bijdragen aan informatieverstrekking, begripsvorming en gedragsaanpassing voor mensen met ADD en hun omgeving. De doelgroep bestaat uit tieners vanaf ca. 15 jaar en volwassenen omdat het immers een erfelijke aandoening is. Het taalgebruik is eenvoudig. Met register. Ruime bladspiegel. Een actuele toevoeging aan de literatuur over deze aandoening.


ADHD NETWERK BESTUUR
Els van den Ban - voorzitter Derk Birnie - vice-voorzitter Sanne Vink - penningmeester Dinemarie Teunissen
Miriam Wauters Carien Smeets

SITEMAP   COLOFON   DISCLAIMER