www.adhdnetwerk.nl > Netwerkmeetings > Programma 2021
VRAAGBAAK VAN DE MAAND
STEL EEN VRAAG AAN ...

Dinemarie Teunissen (kinderen/jeugd)
Nannet Buitelaar (volwassenen)
Sanne Vink (psycholoog)
PROGRAMMA 2021

Het programma voor de 57e Netwerkmeeting - webinar / livestream


Graag nodigen wij ADHD Netwerkers, collega’s en andere professionele belangstellenden uit voor de 57e Netwerkmeeting - centraal staat het thema Online behandelen (E-health).


Datum: donderdag 17 juni 2021

Tijd online voordrachten:19.30 - ca. 21.30 uur

 

Aanmelding deelname: inschrijven via het online inschrijfformulier meetings/congressen tot uiterlijk 15 juni a.s. 

Gratis voor leden.

Professionele belangstellenden die geen lid van het ADHD Netwerk zijn, kunnen deelnemen door lid te worden voor € 75/ € 100 p/j (waarvoor 3 Netwerkavonden per jaar). Ook kan gekozen worden voor een losse inschrijving voor deze Netwerkavond à € 25 (graag onderaan inschrijfformulier vermelden: losse inschrijving).

​NB ivm accreditatie-eisen voor webinars worden tijdens en na afloop van deze livestream poll- en toetsingsvragen gesteld aan de deelnemers.

 

Programma  

19.30 – 19.35 uur       Inleiding door Els van den Ban, voorzitter


19.35 – 20.15 uur       Bram van der Boom – Online groepstherapie voor ADHD

Psychiater Bram van der Boom gaat in op online groepsbehandeling. Hij zal het hebben over hoe dit in te zetten, te organiseren, de meerwaarde te zien en te versterken en de beperkingen te minimaliseren. Ook zal hij spreken over de evidentie die er is voor online groepsbehandeling.

De presentatie heeft als doel een online groepsbehandeling voor ADHD te leren vormgeven en daarvoor de kennis van de wetenschappelijke basis voor online groepsbehandeling aan te reiken.

Bram van der Boom is naast psychiater ook groepstherapeut, schematherapeut en onderzoeker aan de VU. Zijn onderzoek richt zich specifiek op online groepstherapie.  


20.15 – 20.55 uur        Sophie Alsem YourSkills: een behandeling met virtual reality voor

                                     agressie bij kinderen                                      

Veel kinderen met ADHD vertonen ook agressieve regulatieproblemen. De effecten van huidige cognitieve gedragstherapieën (CGT) voor deze agressie regulatieproblemen bij kinderen zijn bescheiden. Met de nieuwe YourSkills behandeling kijken we of we deze effecten kunnen vergroten met behulp van interactieve virtual reality. We weten namelijk dat behandelingen het meest effectief zijn wanneer kinderen gemotiveerd zijn en vaardigheden oefenen in realistische, emotie-opwekkende situaties. Virtual reality maakt dit mogelijk binnen de behandelcontext. Tijdens deze voordracht presenteren we de tevredenheidscijfers van YourSkills op basis van een eerste pilotstudie bij zes kinderen. Daarbij bespreken we onze lopende randomized controlled trial waarvoor 115 jongens van 8-13 jaar geworven zijn in GGZ-instellingen en ingedeeld in één van drie groepen: YourSkills virtual reality, YourSkills rollenspellen en een care-as-usual groep. We verwachten dat jongens die behandeld worden met YourSkills virtual reality de grootste afnames laten zien in agressie en de grootste toename in emotieregulatie en behandelmotivatie.

Sophie Alsem is kinder- en jeugdpsycholoog en promoveert momenteel bij de Universiteit Utrecht op virtual reality in behandelingen voor kinderen met gedragsproblemen.


20.55 – 21.35 uur        Marjolein Tanke – Behandelen met Superbrains

Superbrains is een ADHD-app die in opdracht van PsyQ is gemaakt en ondertussen een jaar live is. In de praktijk zijn veel vragen hoe je e-health, en in dit specifieke geval een app, kan integreren met je huidige behandelmethodiek.

In de presentatie wordt kort stil gestaan bij het praktische gebruik van de app, om daarna in te gaan op de onderliggende methodiek van positieve conditionering in combinatie met CGT.

Marjolein Tanke is psycholoog met jarenlang ervaring in de behandeling van ADHD en complexe comorbiditeit bij het kenniscentrum van PsyQ. In de afgelopen 2 jaar heeft zij gewerkt aan de inhoud van de app Superbrains. Daarnaast heeft zij een eigen praktijk voor psychologische hulpverlening en counseling


Graag tot 17 juni 2021.


Met vriendelijke groet,

Els van den Ban,
voorzitter Stichting ADHD Netwerk

Accreditatie voor deze 2 uur durende nascholing is aangevraagd bij NVVP, NVK, NIP, FGZPt, K&J/OG, ABSG, VSR en V&VN.

 

ADHD NETWERK BESTUUR
Els van den Ban - voorzitter Derk Birnie - vice-voorzitter Sanne Vink - penningmeester Dinemarie Teunissen
Miriam Wauters Carien Smeets

SITEMAP   COLOFON   DISCLAIMER