www.adhdnetwerk.nl > Netwerkmeetings > Programma 2021
VRAAGBAAK VAN DE MAAND
STEL EEN VRAAG AAN ...

Els van den Ban - voorzitter (kinderen/jeugd)
Dion Leiblum (volwassenen)
Sanne Vink (psycholoog)
PROGRAMMA 2021

Het programma voor de 56e Netwerkmeeting - webinar /livestream


Graag nodigen wij ADHD Netwerkers, collega’s en andere professionele belangstellenden uit voor de 56e Netwerkmeeting die vanwege de bijzondere omstandigheden de vorm zal krijgen van een webinar met 3 lezingen.  


Datum: donderdag 25 maart 2021

Tijd voordrachten:19.30 - ca. 21.30 uur

 

Aanmelding deelname: inschrijven via het online inschrijfformulier meetings/congressen tot uiterlijk 24 maart a.s. 

Gratis voor leden.

Professionele belangstellenden die geen lid van het ADHD Netwerk zijn, kunnen deelnemen door lid te worden voor € 75/ € 100 p/j (waarvoor 3 Netwerkavonden). Ook kan gekozen worden voor een losse inschrijving voor deze Netwerkavond à € 25 (graag onderaan inschrijfformulier vermelden: losse inschrijving).

​NB accreditatie-eisen voor webinars zijn verscherpt (zie onderaan dit bericht)

 

Programma  

19.30 – 19.35 uur       Inleiding door Els van den Ban, voorzitter


19.35 – 20.55 uur       Cara Verdellen en Laura Beljaars Zou het Tourette kunnen zijn? 

                                   Over ADHD, tics en Tourette (dubbelpresentatie)

Tics, zoals oogknipperen, hoofdschudden en geluiden maken, komen op jongere leeftijd bij veel kinderen voor. Meestal gaan ze na korte tijd vanzelf weer over. Wanneer tics langer dan een jaar voorkomen, kan er sprake zijn van het syndroom van Gilles de la Tourette (GTS). GTS is een neuro-psychiatrische aandoening en wordt gekenmerkt door motorische en vocale tics. Vaak is er sprake van bijkomende aandoeningen, met name ADHD en OCS (dwang) komen samen voor bij GTS. In deze gemeenschappelijke presentatie wordt ingegaan op de comorbiditeit tussen ADHD en GTS. Hoe onderscheid je de aandoeningen, hoe beïnvloeden deze elkaar en wat is de volgorde en inhoud van behandeling ten einde de kwaliteit van leven te verbeteren? Ook wordt er aandacht besteed aan coping-strategieën en kwaliteit van leven.

In een dubbele presentatie komen afwisselend aan het woord: Cara Verdellen en Laura Beljaars. Ondersteund door filmpjes reflecteren zij vanuit de eigen hun eigen invalshoek (psychologie/psychiatrie en ervaringsdeskundigheid) op bovenstaande. Cara Verdellen is klinisch psycholoog gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van ticstoornissen (in 2007 gepromoveerd op onderzoek naar de effectiviteit van gedragstherapie bij het syndroom van Gilles de la Tourette). Laura Beljaars is ervaringsdeskundige en leerkracht, zelf gediagnosticeerd met ADHD en Tourette. Bij de Parnassia Groep is zij lid van de specialismegroep Neurobiologische Ontwikkelingsstoornissen. Bij TicTalk & more begeleidt zij scholen, leerkrachten en ouders die te maken krijgen met kinderen met Gilles de la Tourette, vaak in combinatie met ADHD of ASS.  


20.55 – 21.35 uur          Roshan Cools – Over dopamine, cognitie en hersenfuncties: wat doen

                                      pillen zoals Ritalin en Concerta met onze mentale capaciteit?

Een aantal mensen probeert het functioneren van hun hersenen te verbeteren met middelen zoals Ritalin en Concerta. Deze middelen verhogen onder andere de neurotransmitter dopamine, maar wat doet dit eigenlijk met onze hersenfuncties? De effecten van deze dopaminerge middelen verschillen sterk tussen verschillende mensen en zijn ook afhankelijk van de situatie waarin de middelen worden gebruikt. Verhoging van dopamine kan bepaalde functies die van belang zijn voor flexibel, creatief denken juist verstoren. En als ze prestatie verhogen, doen ze dat dan door ons slimmer te maken of verhogen ze met name onze motivatie om harder te werken?

Een persoonsgerichte aanpak die ook goed is afgestemd op de situatie is van groot belang.

Prof Dr Roshan Cools is hoogleraar Cognitieve Neuropsychiatrie aan de Radboudumc en hoofdonderzoeker bij het Donders Instituut.


Graag tot 25 maart 2021.


Met vriendelijke groet,

Els van den Ban,
voorzitter Stichting ADHD Netwerk

Accreditatie voor deze 2 uur durende nascholing is aangevraagd bij NVVP, NVK, NIP, FGZPt, K&J/OG, ABSG, VSR en V&VN.

Notabene: de accreditatie eisen voor webinars zijn aangescherpt. Om online deelname te waarborgen moeten deelnemers tijdens de presentaties online tussenvragen beantwoorden. Ook moet door deelnemers na afloop een korte eindtoets en een evaluatie worden ingevuld.

ADHD NETWERK BESTUUR
Els van den Ban - voorzitter Derk Birnie - vice-voorzitter Sanne Vink - penningmeester Dinemarie Teunissen
Miriam Wauters Denise Bijlenga Carien Smeets

SITEMAP   COLOFON   DISCLAIMER