www.adhdnetwerk.nl > Column > Column archief
VRAAGBAAK VAN DE MAAND
STEL EEN VRAAG AAN ...

Derk Birnie - vice-voorzitter (kinderen/jeugd)
Miriam Wauters (volwassenen)
Sanne Vink (psycholoog)
ZWARTE PIETEN

Door: Suzan Otten-Pablos

 

Beste Sint,

 

Het zit u allemaal vast niet lekker. Die hele ophef over het vermeende racisme achter het fenomeen Zwarte Piet. Ik zou niet graag in uw schoenen staan, echt niet. Maar gelukkig staat u niet alleen. Miljoenen Nederlanders betuigen u steun door de pietitie op Facebook te liken. Dit omdat ze vinden dat 'Nederlands mooiste traditie' niet mag verdwijnen en het Sinterklaasfeest moet blijven.

 

Nou vind ik dat op zich ook hoor. Want er is natuurlijk helemaal geen sprake van racisme of discriminatie, omdat er geen onterecht verschil gemaakt wordt in de behandeling van mensen. U en uw zwarte pieten zijn gewoon kindervrienden. Punt uit.

 

Toch steekt het me dat de pietitie de populairste pagina ooit is op Facebook. Er is namelijk een groep kwetsbare kinderen - en ouders - met psychische problemen die wél wordt gediscrimineerd. De zorg is voor hen vanaf 2015 niet langer veiliggesteld. De geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren zal vanaf die tijd geen onderdeel meer zijn van de zorgverzekering en worden overgeheveld naar de gemeenten. Met andere woorden: medische inschattingen worden gedaan door de huisarts en psychische inschattingen door de ambtenaar aan het loket.

 

Hier zouden we ons dus eigenlijk écht druk over moeten maken met zijn allen. Onze kinderen zijn de toekomst. En juist die toekomst is voor deze groep kinderen en hun ouders uiterst onzeker geworden. Dit omdat de expertise, die we juist moeten koesteren, dreigt te verdwijnen. Begrijp me nu niet verkeerd. Ik ben echt blij dat u massaal steun krijgt. Want het zou natuurlijk eeuwig sneu en zonde zijn als kinderen én hun ouders hun verlanglijstjes niet meer naar u op kunnen sturen.

 

Oké. Daar komt ie dan. Mijn verlanglijstje. Goede diagnostiek en behandeling voor kinderen met ADHD. Goede therapie voor kinderen met angst. Goede begeleiding voor kinderen met Autisme Spectrum Stoornissen. Goede zorg voor kinderen met een dwangstoornis. Hulp op maat voor kinderen met eetstoornissen. Een doelgerichte aanpak voor kinderen met ODD/CD. Goede zorg voor kinderen met Pediatrisch Delier. Hulpverlening voor kinderen met een Posttraumatische Stress-Stoornis. Aandacht voor kinderen met een psychose. Goede hulp voor kinderen met stemmingsstoornissen. Therapie voor kinderen met tics. Een goede behandeling voor kinderen met een trauma of als er sprake is van kindermishandeling en forensische jeugdpsychiatrie op maat.

 

U ziet het: op mijn lijstje staan geen nieuwe Xbox, BMX of stuntstep. Op mijn lijstje staat goede zorg voor kinderen met psychische problemen. De juiste behandeling voor mijn zoon en dochter. Zij hebben ADHD. Maar op mijn lijstje staat ook goede hulp voor de dochter van mijn vriendin. Ze heeft Anorexia. En ook de zoon van mijn collega verdient zorg. Hij zit in de jeugdgevangenis, maar zijn straf zit er bijna op. Hoe zal het gaan als hij vrij is? Waar gaat hij wonen? Wie gaat hem begeleiden?

 

Mijn grootste wens is eigenlijk dat al die mensen die de pietitie tekenen voor het behouden van Zwarte Piet ook de petitie tekenen voor het behoud van de jeugd-ggz. Het één hoeft het ander namelijk niet uit te sluiten. Dan kan zwarte Piet blijven en hoeven we ook niemand de zwarte Piet meer toe te spelen. Kunt u hierbij helpen?

 

Hartelijke groet,

Suzan


28/10/2013ADHD NETWERK BESTUUR
Els van den Ban - voorzitter Derk Birnie - vice-voorzitter Sanne Vink - penningmeester Dinemarie Teunissen
Miriam Wauters Denise Bijlenga Carien Smeets

SITEMAP   COLOFON   DISCLAIMER