www.adhdnetwerk.nl > Column > Column archief
VRAAGBAAK VAN DE MAAND
STEL EEN VRAAG AAN ...

Derk Birnie - vice-voorzitter (kinderen/jeugd)
Miriam Wauters (volwassenen)
Sanne Vink (psycholoog)
SCHOOLADVIES

Door: Suzan Otten-Pablos

 

Dochter zit in groep 8 en gaat na de zomervakantie naar de middelbare school. Om die reden krijgt ze deze week haar schooladvies. Basisscholen zijn verplicht om het schooladvies voor 1 maart te geven. Het schooladvies is sinds dit jaar leidend.

 

Het is een hele verandering. De uitkomsten van de CITO toets zijn namelijk niet meer doorslaggevend. In eerste instantie maak ik daarom ook een dansje. De CITO toets heb ik nooit begrepen en, hoe fijn is dat, daar zijn we nu van af. Maar hiermee zijn we er niet, want er komt wat nieuws voor in de plaats, namelijk: de plaatsingswijzer.

 

De plaatsingswijzer is een computerprogramma. De scores van de toetsen begrijpend lezen, rekenen, technisch lezen en spelling vanaf groep 6 worden in het programma ingevoerd. Vervolgens kan met één druk op de knop door het programma worden uitgerekend welk opleidingsniveau bij een kind past. Er zijn in de plaatsingswijzer vier profielen. Het basisprofiel, het plusprofiel, het bespreekprofiel en het disharmonisch profiel.

 

Dochter heeft een disharmonisch profiel. Met andere woorden: ze laat zich niet door het computerprogramma berekenen. Bij de WISC test scoort ze verbaal bijna hoogbegaafd. Maar performaal scoort ze gemiddeld. Dat is ingewikkeld, ook op school. De scores voor rekenen en begrijpend lezen geven VMBO aan. Maar de scores voor technisch lezen en spelling geven VWO+ aan. Het meest logische is in dit geval om er tussenin te gaan zitten, dus om haar naar de HAVO te laten gaan.

 

De traditionele CITO toets wordt nog wel afgenomen, maar vindt dit jaar later plaats. Als de score hoger uitvalt dan het schooladvies moet het schooladvies worden bijgesteld. Als het lager uitvalt hoeft dat niet.

Het schooladvies voor dochter is inderdaad HAVO. Maar de vraag is of de middelbare school dochter zonder slag of stoot aan gaat nemen. Een bespreekprofiel en een disharmonisch profiel moeten namelijk schriftelijk worden onderbouwd door de basisschool. En als ze eenmaal op de HAVO zit is het maar de vraag of ze zich staande weet te houden.

 

Het is fijn dat de CITO toets niet meer leidend is om toe te worden gelaten op de middelbare school. De CITO toets is immers maar een momentopname. Maar of de plaatsingswijzer recht doet aan het kind is ook nog maar de vraag. Wat in ieder geval positief is, is dat er meer wordt uitgegaan van de lange termijn. Maar er is de laatste tijd ook veel ophef over het schooladvies. Ouders hebben niet altijd even veel vertrouwen in het oordeel van de leraar. Een kwart van de ouders is bang dat het schooladvies verkeerd wordt ingeschat.

 

Het allerbelangrijkste is en blijft kijken naar het kind. Basisscholen moeten heel goed weten waarom ze een bepaald advies geven. En ze moeten met de ouders in gesprek blijven. In het geval van dochter hoop ik maar dat ze door de docent goed is ingeschat en dat ze volgend jaar vrolijk mee zal huppelen. Ze past duidelijk niet binnen de hokjes, maar hopelijk wel op haar nieuwe school.


23/02/2015ADHD NETWERK BESTUUR
Els van den Ban - voorzitter Derk Birnie - vice-voorzitter Sanne Vink - penningmeester Dinemarie Teunissen
Miriam Wauters Denise Bijlenga Carien Smeets

SITEMAP   COLOFON   DISCLAIMER