www.adhdnetwerk.nl > Column > Column archief
VRAAGBAAK VAN DE MAAND
STEL EEN VRAAG AAN ...

Derk Birnie - vice-voorzitter (kinderen/jeugd)
Miriam Wauters (volwassenen)
Sanne Vink (psycholoog)
MAATWERK

door: Suzan Otten-Pablos


Het is bijna kerstvakantie en tijd voor een mentorgesprekje met dochterlief op school. Ze staat er, op wiskunde na, eigenlijk prima voor. Je zou dus verwachten dat er wel een complimentje afkan. Maar het tegendeel is waar. Dochter hoort dat ze aan de andere vakken kan doen wat ze wil, maar dat ze blijft zitten met een 3 op het rapport.

 

Het beleid op school is dat je met een 3 op het rapport niet overgaat. Dit ongeacht je andere cijfers. Niet heel erg motiverend. Dochter heeft, naast ADHD, dyscalculie en zal niet eenvoudig van de 3 een 4 kunnen maken. Met andere woorden: ze weet nu al dat ze het niet gaat redden. En dat voor de kerst!

 

Het is, in tijden van passend onderwijs, natuurlijk belachelijk dat je met een 3 op je rapport blijft zitten. Bovendien wordt met zittenblijven het probleem helemaal niet opgelost, want het rekenprobleem blijft. Door de herhaling zal dochter zich stierlijk gaan vervelen. En van verveling wordt een kind vervelend.

 

Maar wat moeten we dan? Dochter zou kunnen afstromen naar een lager niveau. Dan kan ze waarschijnlijk wel over naar het volgende leerjaar. Bijkomend voordeel is dat ze dan een jaar eerder wiskunde kan laten vallen, zodat ze hier nog maar een jaartje last van heeft. Het is dus een hele goede manier om wiskunde te omzeilen.

 

Aan het idee kleven echter ook nadelen. De rest van de stof zal te gemakkelijk voor haar zijn en de verveling zal ook hier om de hoek komen kijken. Bovendien komt ze in een geheel nieuwe klas, met andere kinderen, andere leraren en andere lokalen. De gedachte alleen al vind ze verschrikkelijk.

 

Het verhaal van dochter staat niet op zich. In de praktijk komt dit veel vaker voor. Er was een tijdje hoop op een maatwerkdiploma. Een havo-leerling zou dan bijvoorbeeld het vak wiskunde kunnen afsluiten op mavo-niveau. Omgekeerd zou ook kunnen: een vak waarin je uitblinkt zou je op een hoger niveau kunnen afronden.

 

'Een dergelijke wijze van diplomering doet veel meer recht aan de diversiteit van de leerlingen', zei Paul Rosenmöller, bedenker van het plan, in de Volkskrant. De Tweede Kamer was een groot voorstander van het maatwerkdiploma en wilde het volgend schooljaar al invoeren.

 

Toch gaat het hele plan niet door. De Onderwijsraad, adviseert om het niet te doen. En dit advies neemt Sander Dekker, staatssecretaris van OCW, ter harte. De Onderwijsraad denkt dat een maatwerkdiploma moeilijk te wegen is. In het hoger onderwijs zullen er dan extra eisen en toelatingsexamens komen. Ook denkt de Onderwijsraad dat leerlingen het sneller zullen opgeven. Een moeilijk vak kan immers ook op een niveautje lager worden gedaan.

 

Het kromme is dat 'maatwerk' wel mogelijk als je ergens heel erg goed in bent. Een havo-leerling kan wiskunde afronden op vwo-niveau. Nu het plan van het maatwerkdiploma van de baan is zie ik weinig perspectief in de schoolcarrière van dochter. Want wat zij nodig heeft is maatwerk en passend onderwijs.


11-12-15


ADHD NETWERK BESTUUR
Els van den Ban - voorzitter Derk Birnie - vice-voorzitter Sanne Vink - penningmeester Dinemarie Teunissen
Miriam Wauters Denise Bijlenga Carien Smeets

SITEMAP   COLOFON   DISCLAIMER