www.adhdnetwerk.nl > Column > Column archief
VRAAGBAAK VAN DE MAAND
STEL EEN VRAAG AAN ...

Derk Birnie - vice-voorzitter (kinderen/jeugd)
Miriam Wauters (volwassenen)
Sanne Vink (psycholoog)
THUISZITTER

door: Suzan Otten-Pablos

 

Pieter heeft ADHD en zit in de derde klas van de havo. Het is moeilijk voor hem om alles goed te volgen. Hij weet vaak niet waar hij moet zijn en hij vergeet zijn spullen. Hij ervaart veel stress om op tijd op school te komen, omdat hij meteen straf krijgt als hij te laat komt. Pieter weet vaak niet wat zijn huiswerk is, gewoon omdat dit hem ontgaat. De leerkracht noemde hem daarom in de klas hardop sukkel.

 

De ouders hebben zich vaak over Pieter verwonderd. Want waar Pieter is, is chaos. Te laat aan zijn huiswerk beginnen, of helemaal niet. Als het Pieter was gelukt om de organisatie op te pakken en hij zich beter zou kunnen concentreren had hij makkelijk naar het vwo gekund. Toch heeft Pieter op de havo een prima rapport. Hij heeft enorm veel doorzettingsvermogen en doet echt zijn best. Zijn intelligentie helpt hem om het vol te houden. Prima zou je zeggen, maar helaas gaat Pieter sinds een aantal weken niet meer naar school. Pieter is overspannen. Hij wordt op school gepest.

 

Na de zomervakantie heeft Pieter altijd drie tot vier weken nodig om in zijn ritme te komen. Meestal gaat het daarna wel weer, maar nu lukt het Pieter niet om het op te pakken. Pieter is steeds ziek. Hij ligt wakker, heeft hoofdpijn en is enorm moe en prikkelbaar. Hij klaagt nu ook over 'geen aansluiting vinden.' Pieter heeft bewondering voor een kind die het zomaar kan opbrengen om tegen hem te blijven praten. "Dat vind ik toch heel knap. Dat hij dat volhoudt. Ik ben toch heel saai en niet veel aan."

 

Het huiswerk lukt minder dan ooit en er wordt weer een afspraak gemaakt met school. Maar de mentor herkent het allemaal niet. De kinderen zijn juist heel aardig voor hem. Sterker nog; ze zegt dat Pieter thuis halve waarheden vertelt. Dus laat Pieter het maar zitten en vraagt hij hulp bij het behalen van zijn resultaten.

 

De hulp die nu word geboden is gericht op het goed op orde brengen van het huiswerk en hoe dat uit te voeren. In eerste instantie zijn de ouders daar blij om, want het geeft handvatten om Pieter thuis beter te begeleiden. Maar al snel beseffen ze dat het zelfvertrouwen van Pieter op een dieptepunt zit en het alleen maar meer stress geeft.

 

Pieter klaagt steeds meer over 'die kinderen'. Zijn spullen worden van tafel gepakt en kapot gemaakt. Op een ochtend zakt Pieter in elkaar. Er is pure wanhoop op zijn gezicht. Het pesten neemt steeds extremere vormen aan. De ouders en Pieter melden zich bij een hulpverlener. Daar word vastgesteld dat Pieter het beste kan overstappen naar een andere school.

 

Het lijkt simpel, maar dat is het niet. Pieter wordt op de andere school geweigerd. De reden is dat kinderen in een schooljaar niet tussentijds mogen overstappen. Dat is een afspraak in de gemeente. Teruggaan naar de school waar hij wordt gepest is geen optie, en een andere school laat hem niet toe. Het voorstel is een gesprek met de groep en een SoVa-training voor Pieter. Bij de ouders word gedreigd met de leerplichtambtenaar. Ze staan met de rug tegen de muur. Pieter zit thuis.


22-12-15


ADHD NETWERK BESTUUR
Els van den Ban - voorzitter Derk Birnie - vice-voorzitter Sanne Vink - penningmeester Dinemarie Teunissen
Miriam Wauters Denise Bijlenga Carien Smeets

SITEMAP   COLOFON   DISCLAIMER