www.adhdnetwerk.nl > Column > Column archief
VRAAGBAAK VAN DE MAAND
STEL EEN VRAAG AAN ...

Derk Birnie - vice-voorzitter (kinderen/jeugd)
Miriam Wauters (volwassenen)
Sanne Vink (psycholoog)
1+1=3

door: Suzan Otten-Pablos

 

Het vermoeden van dyscalculie is er al langer. Dochter heeft grote problemen met rekenen. De meest simpele sommen zijn al te moeilijk voor haar. De tafels zijn niet geautomatiseerd en klokkijken lukt alleen digitaal. De vakken wiskunde en rekenen zijn hocus pocus. Ook andere vakken waarbij getallen voorkomen gaan haar moeilijk af. Denk bijvoorbeeld aan tabellen, grafieken en jaartallen bij de vakken aardrijkskunde en geschiedenis.

 

We staan er weinig bij stil, maar cijfertjes zijn bijna overal. Als je moeite hebt met rekenen heb je moeite met heel veel dingen. Bij biologie moet je regelmatig rekenkundige bewerkingen maken en bij de vreemde talen moet je leren klokkijken en tellen. Allemaal dingen die ingewikkeld zijn als het slecht met je rekenkundige inzicht is gesteld.

 

Omdat dochter hinder ondervindt op heel veel gebieden besluiten we om haar te laten onderzoeken. Dyscalculie komt regelmatig samen met ADHD voor, dus zo gek is de gedachte niet. Ze voldoet ook helemaal aan het lijstje met symptomen. Zo kan ze amper rechts van links onderscheiden en raakt ze binnen mum van tijd het overzicht kwijt.

 

Dyscalculie laten testen is ontzettend duur en wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Het is dus wel even zoeken naar de beste manier om dit te laten doen. Daarom neem ik contact op met de zorgcoördinator van school. Die reageert gelukkig heel doortastend en adequaat. Al snel heeft dochter een afspraak met een docent die gespecialiseerd is in rekenen. Hij laat haar enkele opgaven maken en observeert haar een aantal keer. Conclusie: dochter wordt verwezen naar het OPDC (Ortho Pedagogisch Didactisch Centrum) voor een onderzoek naar dyscalculie op kosten van de school.

 

De testen duren twee hele dagen. Alle denkbare dingen met betrekking tot rekenen komen aan bod. Daarnaast is er een psychologisch onderzoek waarmee de intelligentie van dochter wordt vastgesteld. Doodmoe komt ze thuis. De onderzoeken zijn moeilijk.

 

Een aantal weken later krijgen we de uitslag. Het is inderdaad dyscalculie. Er is sprake van een significantie achterstand van basale rekenvaardigheden en de beheersing van de inhoud van de rekendomeinen ten opzichte van datgene wat op basis van de individuele ontwikkeling (leeftijd, capaciteiten en schoolniveau) verwacht mag worden. Dochter heeft moeite met het plannen van processen, haar (werk)geheugen laat duidelijke tekorten zien en de visuele detailperceptie is zwak. Deze belemmeringen vragen om een specifieke aanpak.

 

Op grond van deze handicap heeft dochter recht op meer tentamen- en examentijd bij toetsen/examens waarin rekenkundige opdrachten zijn verwerkt. Verder mag ze een rekenmachine gebruiken bij vakken welke een beroep doen op haar rekenvaardigheid. Ook heeft ze recht op een mondelinge herkansing bij onvoldoende schriftelijk resultaat. Er wordt geadviseerd regelkaarten te gebruiken voor rekenregels en formules.


Dochter heeft een dyscalculiepas die ze aan de docenten kan laten zien. Hierop staat wat ze op school nodig heeft. Het komende half jaar krijgt ze intensieve ambulante begeleiding. Dit is een eis van de onderwijsinspectie om eventueel in aanmerking te komen voor vrijstellingen. Dit doen we dan maar, al verwacht ik weinig resultaat. Een stoornis gaat immers niet over door te oefenen. Maar school is welwillend. Wat dat betreft komt het vast helemaal goed.


13-06-2016ADHD NETWERK BESTUUR
Els van den Ban - voorzitter Derk Birnie - vice-voorzitter Sanne Vink - penningmeester Dinemarie Teunissen
Miriam Wauters Denise Bijlenga Carien Smeets

SITEMAP   COLOFON   DISCLAIMER