www.adhdnetwerk.nl > Column > Column archief
VRAAGBAAK VAN DE MAAND
STEL EEN VRAAG AAN ...

Derk Birnie - vice-voorzitter (kinderen/jeugd)
Miriam Wauters (volwassenen)
Sanne Vink (psycholoog)
POLITIEK NIEUWE STIJL

Door: Suzan Otten-Pablos


Vol afgrijzen heb ik deze week de debatten over het Persoonsgebonden Budget (PGB),

het Passend Onderwijs, de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en de financiering van patiëntenorganisaties gevolgd. De moties van de oppositie zag ik donderdagnacht met nog meer afgrijzen in de prullenbak verdwijnen. Als over een tijdje de puinhoop zichtbaar wordt zal men vast zeggen; het was al laat toen we deze domme beslissingen namen.

 

Het kabinet weigert halsstarrig om concessies en heroverwegingen te doen. Ze willen geen gedegen onderzoek doen naar juiste cijfers en ze weigeren te luisteren naar alternatieven.

Zelfs het onderzoek van Per Saldo, waaruit blijkt dat de bezuiniging op het PGB het kabinet uiteindelijk meer zal gaan kosten dan dat het oplevert, doet voor dit kabinet niet ter zake.

 

Verbazingwekkend was het commentaar van minister Marja van Bijsterveldt (OCW) over de bevindingen van de Evaluatie- en adviescommissie Passend Onderwijs (ECPO). De Tweede Kamer had veel vragen over het document, maar de minister had er geen trek in.

 

De demonstratie tegen de voorgenomen bezuinigen op de GGZ vond niet plaats op het plein bij de Tweede Kamer, maar op het Malieveld, vanwege de enorme opkomst.

Minister Edith Schippers (VWS) promoveerde in haar toespraak aan de demonstranten in één klap van koelkast tot diepvries en gaf geen millimeter toe.

Het landelijk platform Ggz stapt nu naar de rechter om de bezuinigingsplannen tegen te houden en heeft de instellingen en zorgverzekeraars opgeroepen de voorgenomen eigen bijdrage niet te innen.

 

Ook de financiering van patiëntenorganisaties wordt geheel of gedeeltelijk geschrapt. Organisaties die de belangen behartigen van kwetsbare groepen mogen hun stem niet meer laten horen

 

Alle bezuinigingen worden ingevoerd met veel gedraai, gegoochel en halve waarheden.

Niet van zomaar wat mensen, maar van bewindslieden die de werkelijkheid compleet uit het oog hebben verloren. En het ergste is dat voorlopig de meerderheid van de Nederlanders dit zonder enig vraagteken laat gebeuren.

 

De PVV is blij. Minister Donner heeft afstand genomen van de multiculturele samenleving en de kamer heeft de motie met het voorstel dat er meer Nederlandstalige muziek op de radio te horen moet zijn aangenomen. Verder mag de PVV lekker blijven schoppen tegen alle onderwerpen die niet vastliggen in het gedoogakkoord.

 

Maxime Verhagen van de partij van de naastenliefde (CDA) is niet de politiek ingegaan om de bloemetjes water te geven. Verhagen zegt voor de waarden en normen te staan die horen bij onze beschaving en op te komen voor de rechten van de mens.

Het kabinet zou het goede doen voor Nederland en ervoor zorgen dat mensen weer respectvol en normaal met elkaar omgaan. Heeft Verhagen het over Nederland of over Utopia?


Er ontstaat een tweedeling in de samenleving. Het "samen" van samenleving wordt door deze regering stelselmatig uitgehold en uitgevlakt. Zorg en zelfbeschikking zijn alleen nog voorbehouden aan mensen die het kunnen betalen.

 

De politiek nieuwe stijl is hard en ruw. Volgens de eeuwig grijnzende Rutte moeten mensen zelf zorgen voor hun bestaanszekerheid. Half Nederland mag het dus zelf uitzoeken. Mark Rutte is geen premier van alle Nederlanders, maar een premier van rijke, blanke en gezonde mensen.

 

04/07/2011ADHD NETWERK BESTUUR
Els van den Ban - voorzitter Derk Birnie - vice-voorzitter Sanne Vink - penningmeester Dinemarie Teunissen
Miriam Wauters Denise Bijlenga Carien Smeets

SITEMAP   COLOFON   DISCLAIMER