www.adhdnetwerk.nl > Column > Column archief
VRAAGBAAK VAN DE MAAND
STEL EEN VRAAG AAN ...

Derk Birnie - vice-voorzitter (kinderen/jeugd)
Miriam Wauters (volwassenen)
Sanne Vink (psycholoog)
ICT EN ONDERWIJS

Door: Suzan Otten-Pablos

 

Sinds de verhuizing naar de noodunit zijn mijn kinderen verstoken van computeronderwijs. Er zijn wel computers en digitale schoolborden, maar omdat een abonnement met een internetprovider duur is en omdat het hier gaat om een tijdelijke voorziening ziet het er naar uit dat mijn kinderen het zonder ICT (informatie- en communicatietechnologie) moeten stellen totdat de nieuwbouw klaar is in juni 2014.

 

Dit vooruitzicht stemt mij somber. En het is ook niet van deze tijd, want ICT maakt onderwijs beter. Het onderwijs digitaliseert in rap tempo en door ICT wordt het onderwijs effectiever en efficiënter ingericht. ICT stimuleert onderwijsvernieuwing en maakt onderwijs op maat mogelijk. Verder vermindert ICT de werkdruk van docenten. Voor leerlingen met leesproblemen en dyslexie zijn ICT-hulpmiddelen ook belangrijk. Het dient als ondersteuning bij het lezen, schrijven en spellen en om de problemen te compenseren die zij bij het leren ondervinden.

 

Ook voor kinderen met ADHD zijn ICT-hulpmiddelen van onschatbare waarde. Kinderen met ADHD zijn over het algemeen visueel ingesteld en het werken met de computer is structurerend en voorspelbaar. Door de sterke prikkel die uitgaat van de computer verschuiven andere prikkels naar de achtergrond. De computer is daarom een goed middel om tot leren te komen. Een computer is eenduidig, logisch en voorspelbaar, waardoor een kind met ADHD zich de gereguleerde lesstof stap voor stap eigen kan maken. De hoeveelheid prikkels worden geordend en teruggebracht tot een situatie die te overzien is en de computer helpt om ordening aan te brengen in de hoeveelheid informatie.

 

Een computer kan ook op een bepaalde manier worden ingesteld. Vaak denkt men dat deze instellingen alleen bedoeld zijn voor mensen met een lichamelijke beperking, maar ook voor kinderen met dyslexie of ADHD kunnen deze instellingen prettig zijn. Via het vergrootglas ziet een kind maar één woord waardoor een kind zich beter op dat woord kan concentreren. De vertelstem kan woorden voorlezen als een kind leesproblemen heeft. Verder kan het instellen van een hoger contrast mensen met dyslexie helpen de tekst beter te lezen. Voor leerlingen met ADHD is er de mogelijkheid gebruik te maken van de optie "Concentreren op taken eenvoudiger maken". Deze manier van instellen maakt het bijvoorbeeld mogelijk om achtergrondafbeeldingen en onnodige animaties uit te schakelen.

 

Bij veel leerboeken zitten tegenwoordig cd-rom's. Dat heeft als voordeel dat de computer de lesstof overhoort. Er komt aan het einde een score, zodat een kind weet of het opnieuw moet beginnen of dat het de lesstof  beheerst. Er zijn ook computerprogramma's waarmee je jezelf kunt overhoren. Bij deze programma's moet je bijvoorbeeld de Engelse woordjes eerst zelf invoeren met de betekenissen erbij en de computer vraagt ze later door elkaar terug. Op deze manier leren kinderen gelijk de schrijfwijze. En de computer vertelt een kind of het genoeg heeft geleerd, want aan het einde van de oefening wordt er een cijfer gegeven.

 

Er bestaan ook programma's waarmee kinderen de uitspraak van vreemde talen kunnen oefenen. Het voordeel van zo'n programma is dat kinderen niet meer hoeven te wachten tot er iemand is die hen kan overhoren. Ouders hoeven zich op deze manier minder met het huiswerk van hun kinderen bezig te houden en het is voor een kind ook prettiger om het zelf te doen. Het bevordert de zelfstandigheid en dit voorkomt overhoorstress bij ouders en kinderen.

 

Veel kinderen met ADHD hebben problemen met de motoriek en hebben daarom een hekel aan schrijven. In dit geval is het het overwegen waard om een kind een typcursus aan te bieden. Deze cursussen zijn er ook voor kinderen met speciale leerbehoeften. Een typediploma heeft als voordeel dat een kind sneller op de computer kan werken en dat werkstukken en verslagen er veel netter en overzichtelijker uitzien. De frustraties van de vele doorhalingen en het hierdoor steeds opnieuw aan een opdracht moeten beginnen is verleden tijd. En dit is goed voor de succeservaringen van speciale kinderen.


02/04/2013


ADHD NETWERK BESTUUR
Els van den Ban - voorzitter Derk Birnie - vice-voorzitter Sanne Vink - penningmeester Dinemarie Teunissen
Miriam Wauters Denise Bijlenga Carien Smeets

SITEMAP   COLOFON   DISCLAIMER